Vasyl Laver (В.О. Лавер)
Vasyl Laver (В.О. Лавер)
Uzhhorod National University
Підтверджена електронна адреса в uzhnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
The algorithms for constructing a logical tree of classification in pattern recognition problems
VO Laver, IF Povkhan
Scientific notes of the Tauride national University. Series: technical …, 2019
112019
Алгоритми побудови логічних дерев класифікації в задачах розпізнавання образів
ВО Лавер, ІФ Повхан
Вчені записки Таврійського національного університету. Серія: технічні науки …, 2019
82019
Алгоритми побудови логічних дерев класифікації в задачах розпізнавання образів
ІФ Повхан, ВО Лавер
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 42019100, 2019
42019
Нечіткі моделі розподілу витрат на виробництво колективного продукту
ВО Лавер
Схід, 60-63, 2010
42010
Unitary Subgroups of Commutative Group Algebras of the Characteristic Two
Z Balogh, V Laver
Ukrainian Mathematical Journal 72 (6), 871-879, 2020
32020
Generalization of Distributing Methods for Fuzzy Problems
O Voloshyn, V Laver
Information Theories & Applications 20 (4), 303-310, 2013
32013
Нечеткие обобщения модели распределения затрат
АФ Волошин, ВА Лавер
Information Models of Knowledge, ITHEA Sofia-Kiev, 215-219, 2010
32010
Розподіл витрат при виробництві колективного продукту в умовах регульованої економіки
ОФ Волошин, ВО Лавер
Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Економіка., 123-126, 2009
32009
Fuzzy generalizations for the proportional rule
V Laver
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер …, 2013
22013
Обобщения принципов распределения затрат для нечетких моделей распределения
А Волошин, В Лавер
Problems of Computer Intellectualization, 219-226, 2012
22012
Модель розподілу витрат на виробництво продукту особистого користування
ВО Лавер, ММ Маляр
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка., 128-131, 2011
22011
Нечіткі моделі регульованої монополії при виробництві суспільного продукту—Праці IV міжнародної школи-семінару “Теорія прийняття рішень”
ОФ Волошин, ВО Лавер
Ужгород, УжНУ, 2008
22008
The Issue of Efficient Generation of Generalized Features in Algorithmic Classification Tree Methods
I Povkhan, M Lupei, M Kliap, V Laver
International Conference on Data Stream Mining and Processing, 98-113, 2020
12020
Нечіткі узагальнення класичних методів розподілу
ВО Лавер
Вісник КНУ імені Т. Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки., 94-99, 2015
1*2015
АНАЛИЗ СВОЙСТВ НЕЧЁТКИХ ОБОБЩЕНИЙ МЕТО ОВ РАСПРЕ ЕЛЕНИЯ
А Волошин, В Лавер
ITHEA® Kyiv-Sofia, 2014, 21, 2014
12014
Аксіоматична характеризація нечітких узагальнень методів розподілу витрат
ОФ Волошин, ВО Лавер
Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки., 128-132, 2014
12014
Системний аналіз: навч.-метод. посіб.
ОВ Міца, ВО Лавер
2021
Моделювання та обробка відеозображень: навч.-метод. посіб.
ВО Лавер
2021
Сучаснi методи розв’язання складних оптимiзацiйних задач
ВО Лавер
2021
Обробка зображень: навч.-метод. посіб.
ВО Лавер, ОМ Левчук
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20