Yuriy Matat
Yuriy Matat
Национальный юридический университет им. Я. Мудрого г. Харьков
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Прогалини в законодавстві та засоби їх подолання в юридичній практиці
ЮІ Матат
ЮІ Матат, 2013
52013
Застосування норм права в субсидіарному порядку: основні вимоги та передумови
ЮІ Матат
42013
Судовий прецедент та його значення в процесі подолання прогалин у законодавстві
ІМ Погрібний, ЮІ Матат
Право і безпека, 45-49, 2009
42009
Прогалини в законодавстві та засоби їх подолання в правозастосовній діяльності: монографія
ЮІ Матат
Pravo, 2015
32015
Роль юридичного тлумачення норм права в механізмі подолання прогалин у законодавстві
ЮІ Матат
22011
Шляхи усунення та подолання прогалин у законодавстві
ВА Кройтор, ЮІ Матат
Право і безпека, 180-184, 2010
22010
Поняття та юридична природа прогалин у законодавстві
ЮІ Матат
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 393-401, 2012
12012
Роль юридического толкования норм права в механизме преодоления пробелов в законодательстве
ЮИ Матат
Проблемы законности, 2011
12011
Місце та роль юридичної техніки в механізмі правового регулювання
ІМ Погрібний, ЮІ Матат
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 6-11, 2009
12009
ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД: ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ І РЕАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ RIGHT TO A FAIR TRIAL: PRACTICE OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AND …
ЮІ Матат
НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 31, 2016
2016
До питання визначення кола суб’єктів правозастосовної діяльності, уповноважених на використання засобів подолання прогалин у законодавстві
ЮІ Матат
Видавничий дім" Гельветика", 2015
2015
До питання визначення кола суб’єктів правозастосовної діяльності, уповноважених на використання засобів подолання прогалин у законодавстві
ЮІ Матат
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 163-168, 2014
2014
Проблематика прогальності права в історичному розвитку юридичної науки
ЮІ Матат
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 36-40, 2014
2014
До питання застосування правоположень з метою подолання прогалин у законодавстві
ЮІ Матат
Часопис Київського університету права, 87-91, 2012
2012
Субсидіарне застосування норм права як засіб подолання прогалин у законодавстві
ЮІ Матат
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2012
2012
Практика Європейського суду з прав людини в механізмі подолання прогалин у законодавстві
ЮІ Матат
Часопис Київського університету права, 386-389, 2011
2011
Проблеми законності. 2011. Вип. 116
ВЯ Тацій, ЮІ Матат, ІВ Михайленко, ОК Жарий, НС Стеценко, ОО Рой, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2011
2011
ШЛЯХИ УСУНЕННЯ ТА ПОДОЛАННЯ ПРОГАЛИН У ЗАКОНОДАВСТВІ
ЮІ МАТАТ
2010
Прогалини в законодавстві та їх вплив на доступність правосуддя
ЮІ Матат
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
2009
ОСНОВНІ ВИМОГИ ТА ПЕРЕДУМОВИ
ЮІ Матат
ББК 67.9 (4Укр), 378, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20