Yuriy Matat
Yuriy Matat
Национальный юридический университет им. Я. Мудрого г. Харьков
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Прогалини в законодавстві та засоби їх подолання в юридичній практиці
ЮІ Матат
ЮІ Матат, 2013
62013
Судовий прецедент та його значення в процесі подолання прогалин у законодавстві
ІМ Погрібний, ЮІ Матат
Право і безпека, 45-49, 2009
62009
Прогалини в законодавстві та засоби їх подолання в правозастосовній діяльності: монографія
ЮІ Матат
Pravo, 2015
52015
Застосування норм права в субсидіарному порядку: основні вимоги та передумови
ЮІ Матат
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 378-384, 2013
42013
Шляхи усунення та подолання прогалин у законодавстві
ВА Кройтор, ЮІ Матат
Право і безпека.-2010.-№ 2 (34).-С. 180-184, 2010
42010
Практика Європейського суду з прав людини в механізмі подолання прогалин у законодавстві
ЮІ Матат
Часопис Київського університету права, 386-389, 2011
22011
Роль юридичного тлумачення норм права в механізмі подолання прогалин у законодавстві
ЮІ Матат
Проблеми законності, 3-9, 2011
22011
Місце та роль юридичної техніки в механізмі правового регулювання
ІМ Погрібний, ЮІ Матат
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 6-11, 2009
22009
Право на справедливий суд: практика Європейського суду з прав людини і реалізація в Україні
ЮІ Матат
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 31-36, 2016
12016
До питання визначення кола суб’єктів правозастосовної діяльності, уповноважених на використання засобів подолання прогалин у законодавстві
ЮІ Матат
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 163-168, 2014
12014
Поняття та юридична природа прогалин у законодавстві
ЮІ Матат
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 393-401, 2012
12012
Роль юридического толкования норм права в механизме преодоления пробелов в законодательстве
ЮИ Матат
Проблемы законности, 2011
12011
ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛОГІЇ ЗАКОНУ ЯК ЗАСОБУ ПОДОЛАННЯ ПРОГАЛИН У ЗАКОНОДАВСТВІ: ОСНОВНІ ВИМОГИ ТА УМОВИ
ЮІ МАТАТ
М74 Модернізація законодавства та правозастосування: вимоги часу, 42, 2018
2018
Право на доступ до суду: європейська традиція та проблеми забезпечення в Україні
I Matat
Jurnalul juridic national: teorie şi practică 28 (6-2), 19-23, 2017
2017
До питання визначення кола суб’єктів правозастосовної діяльності, уповноважених на використання засобів подолання прогалин у законодавстві
ЮІ Матат
Видавничий дім" Гельветика", 2015
2015
Проблематика прогальності права в історичному розвитку юридичної науки
ЮІ Матат
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 36-40, 2014
2014
До питання застосування правоположень з метою подолання прогалин у законодавстві
ЮІ Матат
Часопис Київського університету права, 87-91, 2012
2012
Субсидіарне застосування норм права як засіб подолання прогалин у законодавстві
ЮІ Матат
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2012
2012
Проблеми законності. 2011. Вип. 116
ВЯ Тацій, ЮІ Матат, ІВ Михайленко, ОК Жарий, НС Стеценко, ОО Рой, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2011
2011
ШЛЯХИ УСУНЕННЯ ТА ПОДОЛАННЯ ПРОГАЛИН У ЗАКОНОДАВСТВІ
ЮІ МАТАТ
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20