Підписатись
Тернова Ірина Анатоліївна
Тернова Ірина Анатоліївна
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, економічний факультет
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Применение smart-критериев постановки целей в стратегическом планировании организации
ИА Терновая
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
112011
Organizational and methodical provision of the financial and economic security management of the enterprise
NO Kondratenko, HO Doroshenko, IA Ternova, SN Babych, ...
Financial and credit activity problems of theory and practice 1 (32), 129-137, 2020
52020
Оцінка рівня соціального та економічного розвитку України в умовах глобалізації
I Ternova
Соціальна економіка 54 (2), 62-71, 2017
52017
Роль IT-сектора України у розвитку зовнішньоекономічної діяльності
ІА Тернова
Социальная экономика, 69-76, 2016
5*2016
Економічне регулювання потенціалу в сучасних умовах
ІА Тернова
ІА Тернова—Харків, 2005.—20 с, 2005
42005
Зміни виробничої структури регіонів України як чинник зміцнення їх конкурентоспроможності
ІА Тернова
Економічний простір, 79-86, 2015
12015
Особливості узгодження секторального та просторового розвитку регіонів
ІА Тернова
Доступний http://www. economy. nayka. com. ua, 2014
12014
Conceptual Fundamentals of the Labor Market Development in Ukraine in Terms of the COVID-19 Pandemic
D Babych, S Babych, I Ternova
International Conference on Business, Accounting, Management, Banking …, 2021
2021
METHODOLOGICAL SUPPORT FOR THE FINANCIAL RESOURCES MANAGEMENT OF AN ENTERPRISE
L Obolentseva, V Tretyak, I Ternova, A Shved
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (37), 244-251, 2021
2021
Conceptual Fundamentals of the Labor Market Development in Ukraine in Terms of the COVID-19 Pandemic
I Ternova
2021
Регіонально-адміністративний менеджмент як детермінанта соціально-економічного розвитку України
О Крикун, І Тернова
Економіка та суспільство, 2020
2020
Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «HR-менеджмент»
СМ Бабич, ОО Крикун, ТО Самофалова, ІА Тернова
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2020
2020
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне …
ГО Дорошенко, ДВ Бабич, СМ Бабич
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2019
2019
Наскрізна програма практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо‐професійних програм підготовки «Менеджмент організацій»;«Бізнес‐менеджмент …
ГО Дорошенко, ДВ Бабич, СМ Бабич, ОО Крикун, СМ Нескородєв, ...
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2019
2019
Наскрізна програма практики та методичні вказівки до виконання для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійних програм підготовки «Менеджмент …
ГО Дорошенко, ДВ Бабич, СМ Бабич, ГІ Заднєпровська, ОО Крикун, ...
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2019
2019
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
ІА Тернова, ДС Жмурко
Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики, 42-43, 2019
2019
Підвищення ефективності та якості управлінських рішень за методологією Іцхака Адізеса
ІА Тернова, ГВ Костюченко
СУЧАСНІ УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ, 117-121, 2016
2016
Галузево - секторальні особливості реалізації політики регіонального розвитку
ІА Тернова
Державна економічна політика регіонального розвитку: навчальний посібник …, 2016
2016
Управління промисловим персоналом в умовах кризових явищ в економіці регіону
ІА Тернова, КО Андреєва
Публічне управління у забезпеченні сталого розвитку країни Збірник тез …, 2015
2015
Особливості корпоративного управління й прийняття управлінських рішень в страхових компаніях України
ІА Тернова, ММ Кудінова
М. І. Туган-Барановський: творча спадщина та сучасна економічна наука …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20