Підписатись
Тернова Ірина Анатоліївна
Тернова Ірина Анатоліївна
Інші іменаIryna Ternova, Тернова І. А., І. Тернова
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, економічний факультет
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Применение smart-критериев постановки целей в стратегическом планировании организации
ИА Терновая
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
122011
Роль IT-сектора України у розвитку зовнішньоекономічної діяльності
ІА Тернова
Социальная экономика, 69-76, 2016
9*2016
Методичні рекомендації до виконання та оформлення кваліфікаційної роботи магістра: для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 …
ГО Дорошенко, ДВ Бабич, СМ Бабич, ГІ Заднєпровська, ОВ Жадан, ...
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2022
72022
Оцінка рівня соціального та економічного розвитку України в умовах глобалізації
ІА Тернова
Соціальна економіка, 62-71, 2017
7*2017
Organizational and methodical provision of the financial and economic security management of the enterprise
NO Kondratenko, HO Doroshenko, IA Ternova, SN Babych, ...
Financial and credit activity problems of theory and practice 1 (32), 129-137, 2020
62020
Економічне регулювання потенціалу в сучасних умовах
ІА Тернова
ІА Тернова—Харків, 2005.—20 с, 2005
3*2005
Теоретико-методичні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю господарюючих суб’єктів України
КТМ Кондратенко Н. О., Тернова І. А.
https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2021-2_0-pages …, 2021
22021
Conceptual Fundamentals of the Labor Market Development in Ukraine in Terms of the COVID-19 Pandemic
D Babych, S Babych, I Ternova
International Conference on Business, Accounting, Management, Banking …, 2021
12021
METHODOLOGICAL SUPPORT FOR THE FINANCIAL RESOURCES MANAGEMENT OF AN ENTERPRISE
Л Оболенцева, В Третяк, І Тернова, І Сегеда, А Швед
Financial and credit activity problems of theory and practice 2 (37), 244-251, 2021
12021
Зміни виробничої структури регіонів України як чинник зміцнення їх конкурентоспроможності
ІА Тернова
Економічний простір, 79-86, 2015
12015
Особливості узгодження секторального та просторового розвитку регіонів
ІА Тернова
Доступний http://www. economy. nayka. com. ua, 2014
12014
THEORETICAL AND ANALYTICAL SUBSTANTIATION OF THE FACTORS AFFECTING THE LEVEL OF SERVICE QUALITY MANAGEMENT OF RAILWAY TRANSPORT ENTERPRISES
Н Кондратенко, І Тернова, В Шевченко, М Чупріна, А Швед
Financial and credit activity problems of theory and practice 2 (49), 113-122, 2023
2023
Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент …
ГО Дорошенко, ДВ Бабич, СМ Бабич, СВ Бабич, ГІ Заднєпровська, ...
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2022
2022
Методичні рекомендації з виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для здобувачів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент»
ГО Дорошенко, ДВ Бабич, СМ Бабич, СВ Бабич, ГІ Заднєпровська, ...
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2022
2022
Регіонально-адміністративний менеджмент як детермінанта соціально-економічного розвитку України
О Крикун, І Тернова
Економіка та суспільство, 2020
2020
Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «HR-менеджмент»
СМ Бабич, ОО Крикун, ТО Самофалова, ІА Тернова
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2020
2020
Наскрізна програма практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо‐професійних програм підготовки «Менеджмент організацій»;«Бізнес‐менеджмент …
ГО Дорошенко, ДВ Бабич, СМ Бабич, ОО Крикун, СМ Нескородєв, ...
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2019
2019
Наскрізна програма практики та методичні вказівки до виконання для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійних програм підготовки «Менеджмент …
ГО Дорошенко, ДВ Бабич, СМ Бабич, ГІ Заднєпровська, ОО Крикун, ...
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2019
2019
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
ІА Тернова, ДС Жмурко
Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики, 42-43, 2019
2019
Підвищення ефективності та якості управлінських рішень за методологією Іцхака Адізеса
ІА Тернова, ГВ Костюченко
СУЧАСНІ УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ, 117-121, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20