Підписатись
Тернова Ірина Анатоліївна
Тернова Ірина Анатоліївна
Інші іменаIryna Ternova, Тернова І. А., І. Тернова
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, економічний факультет
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Organizational and methodical provision of the financial and economic security management of the enterprise
NO Kondratenko, HO Doroshenko, IA Ternova, SN Babych, ...
Financial and credit activity problems of theory and practice 1 (32), 129-137, 2020
132020
Роль IT-сектора України у розвитку зовнішньоекономічної діяльності
ІА Тернова
Социальная экономика, 69-76, 2016
12*2016
Применение smart-критериев постановки целей в стратегическом планировании организации
ИА Терновая
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
122011
Оцінка рівня соціального та економічного розвитку України в умовах глобалізації
ІА Тернова
Соціальна економіка, 62-71, 2017
9*2017
Теоретико-методичні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю господарюючих суб’єктів України
КТМ Кондратенко Н. О., Тернова І. А.
https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2021-2_0-pages …, 2021
62021
Підвищення ефективності та якості управлінських рішень за методологією Іцхака Адізеса
ІА Тернова, ГВ Костюченко
СУЧАСНІ УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ, 117-121, 2016
3*2016
Економічне регулювання потенціалу в сучасних умовах
ІА Тернова
ІА Тернова—Харків, 2005.—20 с, 2005
3*2005
Особливості прийняття управлінських рішень топ-менеджерами в умовах економічної нестабільності
ІА Тернова, ДВ Безбородий
Сумський державний університет, 2023
12023
Специфічні риси принципів та методів оцінки ефективності управлінських рішень на промислових підприємствах України
НО Кондратенко, ММ Новікова, МВ Боровик, ІА Тернова
Бізнес Інформ, 210-217, 2022
12022
Conceptual Fundamentals of the Labor Market Development in Ukraine in Terms of the COVID-19 Pandemic
D Babych, S Babych, I Ternova
International Conference on Business, Accounting, Management, Banking …, 2021
12021
Менеджмент: простір варіантів: навчальний посібник
ГО Дорошенко, ВФ Пуртов, СМ Бабич, ЛВ Піддубна, ГІ Заднєпровська, ...
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2020
12020
Зміни виробничої структури регіонів України як чинник зміцнення їх конкурентоспроможності
ІА Тернова
Економічний простір, 79-86, 2015
12015
Особливості узгодження секторального та просторового розвитку регіонів
ІА Тернова
Доступний http://www. economy. nayka. com. ua, 2014
12014
THEORETICAL AND ANALYTICAL SUBSTANTIATION OF THE FACTORS AFFECTING THE LEVEL OF SERVICE QUALITY MANAGEMENT OF RAILWAY TRANSPORT ENTERPRISES
Н Кондратенко, І Тернова, В Шевченко, М Чупріна, А Швед
Financial and credit activity problems of theory and practice 2 (49), 113-122, 2023
2023
Інформаційне забезпечення процесів управління в органах державної влади
ІА Тернова, АЛ Маліновська
Сумський державний університет, 2023
2023
Методичні рекомендації з виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для здобувачів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент»
ГО Дорошенко, ДВ Бабич, СМ Бабич, СВ Бабич, ГІ Заднєпровська, ...
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2022
2022
METHODOLOGICAL SUPPORT FOR THE FINANCIAL RESOURCES MANAGEMENT OF AN ENTERPRISE
Л Оболенцева, В Третяк, І Тернова, І Сегеда, А Швед
Financial and credit activity problems of theory and practice 2 (37), 244-251, 2021
2021
Регіонально-адміністративний менеджмент як детермінанта соціально-економічного розвитку України
О Крикун, І Тернова
Економіка та суспільство, 2020
2020
Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «HR-менеджмент»
СМ Бабич, ОО Крикун, ТО Самофалова, ІА Тернова
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2020
2020
Наскрізна програма практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо‐професійних програм підготовки «Менеджмент організацій»;«Бізнес‐менеджмент …
ГО Дорошенко, ДВ Бабич, СМ Бабич, ОО Крикун, СМ Нескородєв, ...
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20