Подписаться
Тетяна Коляда
Тетяна Коляда
О. М. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Диференціація правового регулювання праці за трудовим законодавством України
ТА Коляда
ав тореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук 12 (05), 2004
412004
Концепція гідної праці у трудовому праві України
ТА Коляда
Форум права, 201-205, 2010
182010
Фінансове забезпечення соціальних функцій держави: стан, тенденції та напрямки оптимізації
ТА Коляда
Проблеми економіки, 100-107, 2014
162014
Державний бюджет України на 2018 рік: особливості формування та перспективи виконання
ТА Коляда
Бизнес Информ, 267-274, 2018
142018
Безпечні умови праці як визначальна складова концепції гідної праці: до постановки проблеми
ТА Коляда
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 292-300, 2010
132010
Мобінг у трудових (службово-трудових) відносинах: до постановки проблеми
ТА Коляда
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 265-273, 2010
112010
Привлечение инвестиций в государственный сектор экономики: особенности и тенденции развития
ТА Коляда
Бизнес информ, 6-9, 2009
112009
Поняття диференціації правового регулювання праці
ТА Коляда
Право і безпека, 93-97, 2003
112003
Гендерно-орієнтоване бюджетування: сутність та перспективи запровадження в Україні
ТА Коляда
Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування., 2019
102019
Про ефективність використання коштів від приватизації державного майна
Т Коляда
Економіка України, 42-47, 2002
102002
Правовий механізм регулювання звільнення з ініціативи працівника
ЮС Тихонович
Актуальні проблеми держави і права, 408-414, 2014
82014
Бюджетний дефіцит України: сутність, причини виникнення та особливості управління
ТА Коляда, ОС Косминіна
Миколаївський національний аграрний університет, 2018
72018
Правове регулювання туристської діяльності: Навчальний посібник.
АІ Кубах, ТА Коляда, ОВ Харитонов
72010
Вплив суспільних фінансів на регіональний розвиток: теоретичний вимір
Т Коляда
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 75-89, 2015
62015
Организация долгосрочного бюджетного планирования и прогнозирования: опыт ведущих стран мира
ТА Коляда
Проблемы экономики, 14-20, 2013
62013
Вплив демократії на обсяг гарантованих державою соціальних послуг населенню та рівень їх фінансового забезпечення в умовах посткризового розвитку економіки
ТА Коляда, ГВ Музиченко
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2012
62012
Працевлаштування молоді: проблеми правового регулювання
ТА Коляда
Право і безпека, 166-169, 2010
62010
Соціально-економічні передумови побудови ефективної моделі держави для сучасної України
ТА Коляда, ГВ Музиченко
Науковий вісник. Одеський державний економічний університет, 38, 2007
62007
Особливості середньострокового бюджетного планування в Україні в умовах пандемії COVID-19
ТА Коляда, ІВ Гоч
Економічний простір, 26-30, 2020
52020
Цивільне право України: навч. посібник.
ІІ Килимник, АМ Бровдій, ДЄ Кутоманов
Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова, 2014
52014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20