Подписаться
Наталия Метеленко
Наталия Метеленко
доктор економічних наук, професор
Подтвержден адрес электронной почты в домене zgia.zp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
System analysis of the economy of sustainable development as environmentally balanced and socially oriented one
V Voronkova, N Metelenko, V Nikitenko, I Silina
Humanities Studies, 86-97, 2019
382019
Внутрішній господарський механізм ефективного функціонування промислових підприємств: теорія, практика, перспективи: монографія
НГ Метеленко
Запоріжжя: КПУ, 2010
322010
Infrastructure security of formation and development of sectoral corporate clusters
NG Metelenko, OV Kovalenko, V Makedon, YК Merzhynskyi, AI Rudych
Journal of Security and Sustainability Issues 9 (1), 77-89, 2019
302019
Еволюція підходів до комплексної оцінки фінансового стану підприємства
ОГ Піскунов, НГ Метеленко, ТП Лободзинська
НТУУ" КПІ", 2009
302009
Концептуалізація поняття фінансовий механізм
НГ Метеленко, ОП Шульга
Причорноморські економічні студії, 171-179, 2016
262016
Формування організаційної структури управління як складової внутрішнього господарського механізму промислового підприємства
НГ Метеленко
Інвестиції: практика та досвід, 46-49, 2009
232009
Виробничий потенціал як фактор забезпечення розвитку внутрішнього господарського механізму промислових підприємств
НГ Метеленко
Ефективна економіка, 2010
202010
Основи формування інфраструктури промислового підприємства
НГ Метеленко
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць.–Дніпропетровськ …, 2009
102009
Assessment of international competitiveness of entrepreneurship in hospitality business in globalization processes
M Dzwigol-Barosz, M Rohoza, D Pashko, N Metelenko, D Loiko
Journal of Entrepreneurship Education 22, 1-7, 2019
92019
Економіка підприємства: основи теорії та практики: Навч. посібник
НГ Метеленко
Донецьк: Юго-Восток, 174-185, 2008
92008
Фінансові аспекти інноваційного розвитку підприємств машинобудування в Україні
НГ Метеленко
Ефективна економіка, 2015
82015
Підприємство як інститут національної економіки з погляду системних позицій
НГ Метеленко
82013
Систематизація факторів впливу на економічну безпеку промислового підприємства
НГ Метеленко
Ефективна економіка, 2013
82013
Основи побудови комунікаційної системи руху та регламентації потоку інформації промислового підприємства
НГ Метеленко
Стратегия и механизмы регулирования промышленного развития, 31-31, 2010
72010
ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА І ЦИФРОВОЇ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА INDUSTRY 4. 0
ВГ Воронкова, ЮО Каганов, НГ Метеленко
Humanities studies, 16-25, 2022
62022
Концепція цифрової трансформації як чинник підтримки сталого екологічного, соціального та економічного розвитку
ВО Нікітенко, НГ Метеленко, ОО Шапуров
Humanities Studies, 142-152, 2022
52022
Digitalization of the management system of administrative-territorial units of Ukraine
N Metelenko, I Khlivna, Y Syta, N Hllynskyy, A Simonenko, S Sizonenko
Estudios de Economia Aplicada 1 (38-3), 1-8, 2020
52020
Криза національної банківської системи: причини, тенденції та шляхи подолання
НГ Метеленко, МВ Хацер
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 69-73, 2016
52016
Методологічні аспекти управління збитковими підприємствами в умовах деструктивних явищ в економіці України
НГ Метеленко
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 96-101, 2015
52015
Підходи до формування стратегії промислового підприємства як цілісної концепції його розвитку
НГ Метеленко
Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць.–Дніпропетровськ …, 2009
52009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20