Наталия Метеленко
Наталия Метеленко
доктор економічних наук, професор
Подтвержден адрес электронной почты в домене zgia.zp.ua
НазваниеПроцитированоГод
Внутрішній господарський механізм ефективного функціонування промислових підприємств: теорія, практика, перспективи: монографія
НГ Метеленко
Запоріжжя: КПУ, 2010
232010
Еволюція підходів до комплексної оцінки фінансового стану підприємства
ОГ Піскунов, НГ Метеленко, ТП Лободзинська
НТУУ" КПІ", 2009
132009
ОГ Піскунов
НГ Метеленко, ТП Лободзинська
13*
Формування організаційної структури управління як складової внутрішнього господарського механізму промислового підприємства
НГ Метеленко
Інвестиції: практика та досвід, 46-49, 2009
122009
Основи формування інфраструктури промислового підприємства
НГ Метеленко
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць.–Дніпропетровськ …, 2009
102009
Виробничий потенціал як фактор забезпечення розвитку внутрішнього господарського механізму промислових підприємств
НГ Метеленко
Ефективна економіка, 2010
72010
Основи побудови комунікаційної системи руху та регламентації потоку інформації промислового підприємства
НГ Метеленко
Стратегия и механизмы регулирования промышленного развития, 2010
72010
Фінансові аспекти інноваційного розвитку підприємств машинобудування в Україні
НГ Метеленко
Ефективна економіка, 2015
62015
Концептуалізація поняття фінансовий механізм
НГ Метеленко, ОП Шульга
Причорноморські економічні студії, 171-179, 2016
52016
Систематизація факторів впливу на економічну безпеку промислового підприємства
НГ Метеленко
Ефективна економіка, 2013
52013
Раціональна організація бізнес-процесів в умовах ефективного функціонування внутрішнього господарського механізму
Н Метеленко
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
52010
Тенденції та проблеми активізації процесів інвестування в основний капітал промислових підприємств
НГ Метеленко
Ефективна економіка, 2012
32012
Моделювання процедур прийняття управлінських рішень у комунікаційній системі руху та регламентації потоку інформації промислового підприємства
НГ Метеленко
Економіка промисловості, 110-116, 2010
32010
Логістична система підприємства машинобудівної галуззі у логістичному менеджменті
НГ Метеленко, КС Тарабан
Финансы, учет, банки, 196-202, 2014
2*2014
Проблемы управления акционерным капиталом промышленных предприятий в Украине
НГ Метеленко
Проблемы экономики (Харьков), 73-77, 2012
22012
Теоретичні аспекти організації виробництва в умовах розробки концепції проектування організаційної структури управління промисловим підприємством
НГ Метеленко
Інвестиції: практика та досвід, 23-28, 2009
22009
Дослідження трансформації економічних систем з метою формування внутрішнього механізму господарювання виробничих промислових підприємств
НГ Метеленко
Економічний вісник Національного гірничого університету, 2009
22009
Формування внутрішнього господарського механізму ефективного функціонування промислових підприємств
НГ Метеленко, НГ Метеленко
Видавництво НГУ, 2011
12011
Організаційно-економічні заходи мотивації трудової діяльності у системі розвитку внутрішнього соціального партнерства
НГ Метеленко
Ефективна економіка, 2010
12010
Механізм нормування ресурсів в умовах процесного підходу до управління промисловим підприємством
НГ Метеленко
Інституціональний вектор економічного розвитку/Institutional Vector of …, 2010
12010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20