Наталия Метеленко
Наталия Метеленко
доктор економічних наук, професор
Подтвержден адрес электронной почты в домене zgia.zp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Внутрішній господарський механізм ефективного функціонування промислових підприємств: теорія, практика, перспективи: монографія
НГ Метеленко
Запоріжжя: КПУ, 2010
222010
Еволюція підходів до комплексної оцінки фінансового стану підприємства
ОГ Піскунов, НГ Метеленко, ТП Лободзинська
НТУУ" КПІ", 2009
162009
Формування організаційної структури управління як складової внутрішнього господарського механізму промислового підприємства
НГ Метеленко
Інвестиції: практика та досвід, 46-49, 2009
132009
Виробничий потенціал як фактор забезпечення розвитку внутрішнього господарського механізму промислових підприємств
НГ Метеленко
Ефективна економіка, 2010
92010
Основи формування інфраструктури промислового підприємства
НГ Метеленко
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць.–Дніпропетровськ …, 2009
92009
Економіка підприємства: основи теорії та практики: Навч. посібник
НГ Метеленко
Донецьк: Юго-Восток, 174-185, 2008
82008
Основи побудови комунікаційної системи руху та регламентації потоку інформації промислового підприємства
НГ Метеленко
Стратегия и механизмы регулирования промышленного развития, 2010
72010
Фінансові аспекти інноваційного розвитку підприємств машинобудування в Україні
НГ Метеленко
Ефективна економіка, 2015
62015
Підприємство як інститут національної економіки з погляду системних позицій
НГ Метеленко
Економічний вісник національного гірничого університету, 32-39, 2007
62007
Концептуалізація поняття фінансовий механізм
НГ Метеленко, ОП Шульга
Причорноморські економічні студії, 171-179, 2016
52016
Раціональна організація бізнес-процесів в умовах ефективного функціонування внутрішнього господарського механізму
Н Метеленко
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
52010
Підходи до формування стратегії промислового підприємства як цілісної концепції його розвитку
НГ Метеленко
Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць.–Дніпропетровськ …, 2009
52009
Систематизація факторів впливу на економічну безпеку промислового підприємства
НГ Метеленко
Ефективна економіка, 2013
42013
Моделювання процедур прийняття управлінських рішень у комунікаційній системі руху та регламентації потоку інформації промислового підприємства
НГ Метеленко
Економіка промисловості, 110-116, 2010
42010
Критичне дослідження ринку реклами України: тенденції та перспективи розвитку
НГ Метеленко, МВ Хацер
Економічний вісник Національного гірничого університету, 99-107, 2009
42009
Проблеми та методи визначення рівня конкурентоспроможності підприємств
НГ Метеленко
Держава та регіони, 224-228, 2007
42007
Економіка підприємства: основи теорії та практики
НГ Метеленко
Навчальний посібник/НГ Метеленко.–Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, ЛТД, 2008
32008
Infrastructure security of formation and development of sectoral corporate clusters
N Metelenko, O Kovalenko, V Makedon, Y Merzhynskyi, A Rudych
Journal of Security and Sustainability Issues 9 (1), 77-89, 2019
22019
Логістична система підприємства машинобудівної галуззі у логістичному менеджменті
НГ Метеленко, КС Тарабан
Финансы, учет, банки, 196-202, 2014
22014
Проблемы управления акционерным капиталом промышленных предприятий в Украине
НГ Метеленко
Проблемы экономики (Харьков), 73-77, 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20