Віктор Антонович Пашинський Viktor Pashinskiy Pashynskyi Пашинский
Віктор Антонович Пашинський Viktor Pashinskiy Pashynskyi Пашинский
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Нагрузки и воздействия на здания и сооружения
ВН Гордеев, АВ Перельмутер
Изд-во СКАД СОФТ [и др.], 2009
2032009
Нагрузки и воздействия на здания и сооружения
ВН Гордеев, АВ Перельмутер
Изд-во СКАД СОФТ [и др.], 2009
2032009
Атмосферні навантаження на будівельні конструкції для території України
ВА Пашинський
К.: УкрНДІПСК, 1999
501999
Температурні впливи на огороджувальні конструкції будівель
ВА Пашинський, НВ Пушкар, АМ Карюк
Одеса: ОДАБА, 2012
162012
Імовірнісний опис процесу температури повітря
ВА Пашинский, АА Кузьменко, АМ Карюк
Коммунальное хозяйство городов, 60-66, 2002
92002
Атмосфернi навантаження на будiвельнi конструкцiї на територiї України
ВА Пашинський
91999
Оцінка імовірності виникнення теплових відмов конструкцій
ВА Пашинський, ГГ Фаренюк
Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов …, 2010
82010
Вплив вологості на характеристики морозостійкості кераміки
ВА Пашинський, ВН Сідей
Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди, 331-337, 2013
72013
Територіальне районування України за статистичними характеристиками температури повітря
АМ Карюк, ВА Пашинський
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 123-129, 2004
72004
Методологія нормування навантажень на будівельні конструкції
ВА Пашинський
Розширений автореферат докторської дисертації. Полтава, ПДТУ 33, 1999
71999
Представление атмосферных нагрузок в виде дифференцируемых случайных процессов
ВА Пашинский
Строительная механика и расчет сооружений, 92-96, 1992
71992
Нагрузки и воздействия на здания и сооружения/ВН Гордеев, АИ Лантух-Лященко, ВА Пашинский, АВ Перельмутер, СФ Пичугин
АВ Перельмутер
М.: Издательство Ассоциации строительных вузов 482, 1, 2007
62007
Методика обчислення розрахункових значень температури повітря за ймовірнісною моделлю випадкового процесу
АМ Карюк, ВА Пашинський
Збірник наук праць. Сер. Галузеве машинобудування, будівництво.–Полтава …, 2003
62003
Методика оцінювання теплової надійності стін за критерієм тепловитрат
ВА Пашинський, ОА Плотніков, АМ Карюк
Луцький НТУ, 2014
52014
Температурнi впливи на огороджувальнi конструкцiї будiвель
ВА Пашинський, НВ Пушкар, АМ Карюк
52012
Загальна методика прогнозування довговічності будівельних матеріалів, виробів та конструкцій
ВА Пашинський, ВВ Шульгін
Галузеве машинобудування, будівництво: зб. наук. пр, 88-95, 2008
52008
Нагрузки и воздействия на здания и сооружения. Справочное пособие
ВН Гордеев, АИ Лантух-Лященко, ВА Пашинский
C, 2007
52007
Розподіл середньодобової температури повітря на території України
ВА Пашинський
Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво).–Вип. 11 …, 2003
52003
Металеві конструкції: Навч. посібник
ЛІ Стороженко, ВА Пашинський, СФ Пічугін, ГМ Трусов
К.: НМК ВО, 1992
41992
Сочетания усилий от атмосферных и крановых нагрузок, действующих на стальные каркасы одноэтажных производственных зданий
ВА Пашинский
спец. 05.23. 01 «Строительные конструкции, здания и сооружения»/ВА Пашинский …, 1985
41985
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20