Єршова Олена Павлівна (Olena Yershova)
Єршова Олена Павлівна (Olena Yershova)
Київський національний університет технологій та дизайну
Підтверджена електронна адреса в knutd.com.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Когнітивна структура концепту" радість"(на матеріалі англійської мови)
ОВ ТАРАСОВА, ЮА ЗАЦНИЙ, ОП ЄРШОВА
192004
Культура забезпечення якості і прозорості вищої освіти: Європейські стандарти для України
ОП Єршова
ОП Єршова, ТГ Бабина.– 9 с.[Електронний ресурс]: http://knutd. com. ua …, 0
2
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ ЯК ПОКАЗНИКА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ
ОО Єршова
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, МЕНЕДЖМЕНТУ …, 2019
2019
Потенціал бізнес-процесу в контексті інноваційного розвитку підприємств
ЮП Вітковський, ОО Єршова
Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні, 2018
2018
Фактори об’єктивності в оцінці бізнес-процесів підприємств через показники якості
ЮП Вітковський, ОО Єршова
Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи», 2017
2017
Особливості стратегічного управління портфелем бізнесів підприємств
ОО Єршова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2017
2017
Сучасні індикатори впливу малого бізнесу на економічний, інноваційний та соціально-культурний розвиток держави
ОО Єршова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2017
2017
Оцінка ефективності управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств, об'єднаних в кластер
ЮП Вітковський, О Єршова
Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні, 2017
2017
Інтеграція як вектор розвитку бізнес-процесів компанії
ЮП Вітковський, ОО Єршова
Вісник Харківського національного технічного університету сільского …, 2017
2017
Finance Planning In The University Using Information Methodology" Aris"
IE Nikulina, EA Ershova, AA Tarabanovsky, AA Zemtsov
Information Technologies in Science, Management, Social Sphere and Medicine, 2016
2016
Зарубіжний досвід ефективного управління бізнес-процесами підприємств
ОО Єршова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2016
2016
Вплив інтеграційних процесів на сферу вищої освіти: соціально-економічний контекст
СГ Натрошвілі, ТГ Бабина, ОП Єршова
Гуманітарний вісник ДВНЗ" Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2016
2016
Types of information systems and technologies of a company
EA Ershova, IE Nikulina, ME Abushaeva
Journal of Economics and Social Sciences, 4, 2015
2015
Доступність якісної освіти: шляхи і механізми регулювання проблеми
ТГ Бабина, ОП Єршова
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2014
2014
Автономія Університету в Україні
О Єршова, А Гордійчук
Американський журнал досліджень в галузі освіти 1 (11), 472-476, 2013
2013
Університетська автономія в Україні: міжнародний досвід чи національні інтереси?
ОП Єршова
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2012
2012
КНУТД на шляху інтеграції національної вищої освіти в европейський та світовий освітянський простір: загальні тенденції та українська специфіка
ОП Єршова, СГ Натрошвілі, ТГ Бабина
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2010
2010
Серія «Педагогічні науки», 2010
ТЮ Андріяко, ГМ Артюшин, ОА Біда, КВ Бабко, ТІ Бондар, ЛВ Будяк, ...
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18