Подписаться
Mehovich Sergey, Мехович Сергій Анатолійович, Мехович Сергей Анатольевич (ORCID:0000-0001-7080-7609)
Mehovich Sergey, Мехович Сергій Анатолійович, Мехович Сергей Анатольевич (ORCID:0000-0001-7080-7609)
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute".UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка та організація інноваційної діяльності:[підручник]
ПГ Перерва, СА Мехович, МІ Погорєлов
НТУ «ХПІ», 2008
652008
Організація та управління інноваційною діяльністю
ПГ Перерва, СА Мехович, МІ Погорєлов
НТУ «ХПІ», 2008
512008
Вплив сучасних тенденцій на реформування ринку електроенергії України
СА Мехович, АС Колєсніченко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 208-213, 2012
182012
Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс
ПГ Перерва, МІ Погорєлов, СА Мехович, МІ Ларка
Віровець А.П. «Апостроф», 2011
16*2011
Санация и реинжиниринг производственно-технологической основы проблемных предприятий: монография
СА Мехович, АС Захарченков
«Апостроф», 2011
142011
Формирование региональных межотраслевых связей на основе концепции технологического реинжиниринга. Монография
СА Мехович
Віровець А.П. «Апостроф», 2013
122013
Альтернативное топливо из органического сырья-перспективное решение проблемы сокращения дефицита энергетических ресурсов
СА Мехович, ВГ Сургай
Энергосбережение, 26-29, 2005
112005
Економіка та управління інноваційною діяльністю: навч. посіб.
ПГ Перерва, МІ Погорєлов, СА Мехович
Харків: НТУ «ХПІ, 2011
82011
Сутність антикризового управління підприємством
СА Мехович, АО Костенко
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 2011
82011
Экономический, энергоресурсосберегающий и экологический аспекты экономии электроэнергии в Украине
СА Мехович, ВБ Клепіков, СВ Клепікова
Загальнодержавний науково-виробничий і інформаційний журнал …, 2010
8*2010
Розвиток інформаційних технологій управління підприємством при реалізації принципів реінжинірингу бізнес-процесів
СА Мехович, ЮМ Розпутько
Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технiчний …, 2013
72013
Регіони України: стратегія і політика розвитку
СА Мехович
ТОВ" Планета-принт", 2016
62016
Выбор стратегии технологического прорыва на современном этапе
СА Мехович
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит», 4-11, 2012
62012
Modelling Decision Making under Uncertainty for Strategic Forecasting
O Korepanov, S Mekhovich, N Karpenko, O Kryvytska, A Kovalskyi, ...
Blue Eyes Intelligence Engineering and Sciences Publication, India, 2019
52019
Формування теоретичного підходу до розробки стратегічних карт реінжинірингу процесу управління інноваційним розвитком промислового підприємства
СА Мехович, МО Ткаченко
Проблеми економіки, 290-297, 2014
52014
Методологічна основа логістичного аудиту
СА Мехович, АС Захарченко
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 46-50, 2013
5*2013
Державний вектор вирішення проблеми небалансів оптового ринку електричної енергії України
CА Мехович, АС Колєсніченко
Маркетінг і менеджмент інновацій 1 (3), 31-35, 2011
52011
Економіка та організація праці
ІМ Погорєлов, МІ Погорєлов, ПГ Перерва, АМ Колот, СА Мехович
Х.: Фактор, 2007
52007
Економічні проблеми гнучких виробничих систем : монографія
СА Мехович
НТУ «ХПІ», 2007
52007
Управлінські принципи філософії контролінгу
В Міщенко, С Мехович
Загальнодержавний науково-виробничий та інформаційний журнал …, 2020
42020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20