Подписаться
Ostrovska Kateryna / Островська Катерина Олексіївна
Ostrovska Kateryna / Островська Катерина Олексіївна
Ivan Franko National University of Lviv, Львівський національний університет імені Івана Франка
Подтвержден адрес электронной почты в домене lnu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аутизм: проблеми психологічної допомоги [навчальний посібник]
КО Островська
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка 110, 11, 2006
922006
Засади комплексної психолого-педагогічної допомоги дітям з аутизмом
КО Островська
Львів:«Тріада плюс 520, 8, 2012
612012
Взаємозв’язок образу “Я”, самооцінки і ціннісних орієнтацій молодших школярів
КО Островська
ступеня канд. психол. наук: спец. 19. 00. 07 “Педагогічна та вікова …, 2003
482003
Особливості абілітації дітей з аутизмом та їх родин
К Островська, М Химко, Ю Кудрявцева
Л.: Тріада плюс, 2007
212007
Психологічні основи формування соціальних компетенцій дітей з аутистичними порушеннями
КО Островська
ступеня д-ра психол. наук: спец. 19.00. 08/Катерина Олексіївна Островська …, 2013
202013
Взаємозалежність самооцінки та ціннісних орієнтацій молодших школярів
КО Островська
Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики.–К.: Запоріжжя …, 2002
162002
The Polish Humboldtian university in the face of paradigmatic change
A Kobylarek
Cambridge Scholars Publishing, 2017
152017
Соціальний супровід дітей з аутизмом під час навчання
КО Островська, ЮВ Рибак, УР Мельник
Львів:«Тріада плюс, 2009
142009
Основи діагностики дітей з розладами аутистичного спектра: навчальний посібник
КО Островська, ХВ Качмарик, ЛР Дробіт
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017
132017
Peculiarities of social competence in children with different autistic levels
K Ostrovska
The Journal of Education, Culture, and Society 4 (1), 133-147, 2013
122013
Психологічні особливості ставлення учнів загальноосвітньої школи до інклюзивного навчання
СЛ Грабовська, КО Островська
Збірник наукових праць Інституту психології імені ГС Костюка Національної …, 2011
112011
Психологічні особливості ставлення матерів до їхніх здорових дітей та дітей з обмеженими можливостями
КО Островська
НПУ імені МП Драгоманова, 2015
102015
Особливості соціальної компетентності у дітей з різним рівнем аутизму
К Островська
Практична психологія і соціальна робота, С. 52–56, 2013
102013
Zasady kompleksnoi psykholoho-pedahohichnoi dopomohy ditiam z autyzmom [Fundamentals of comprehensive psychological and pedagogical assistance to children with autism]
KO Ostrovska
Lviv:«Triada plius»[in Ukrainian], 2012
102012
Терапія і навчання аутичних дітей
КО Островська
Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами …, 2004
102004
Психологічний погляд на проблему співпраці спеціалістів з батьками аутичних дітей
КО Островська
Наукові записки інституту психології імені ГС Костюка/За ред. СД Максименка …, 2005
92005
Психологічні чинники професійного вигорання у корекційних педагогів
КО Островська
НПУ імені МП Драгоманова, 2012
82012
Проблеми психологічної діагностики аутичних дітей
ХМБ Островська К.О.
Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 38 с., 2006
82006
Основи психолого-педагогічної та медичної діагностики дітей із спектром аутистичних порушень. Навчальний посібник
КО Островська, ІП Островський
Львів: Тріада плюс, 2015
72015
Tolerance for uncertainty in elderly people
K Kachmaryk, S Grabovska, K Ostrovska, V Syniev
Journal of Education Culture and Society 5 (1), 20-27, 2014
72014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20