Tarasov Oleg Тарасов Олег Владимирович Тарасов Олег Володимирович
Tarasov Oleg Тарасов Олег Владимирович Тарасов Олег Володимирович
Yaroslav Mudryi National Law University, International Law Chair Национальный юридический
Verified email at nulau.edu.ua
TitleCited byYear
Міжнародне право
ТОВ Буроменський М.В., Кудас І.Б., Маєвська А.А., Семенов В.С.
ЮрІнком, 2005
482005
Суб’єкт міжнародного права : проблеми сучасної теорії
ОВ Тарасов
Право, 2014
40*2014
Великий енциклопедичний юридичний словник
ЮСШ ін.
Юрид. думка, 2007
36*2007
Міжнародна правосуб’єктність людини в практиці нюрнберзького трибуналу
ОВ Тарасов
Проблеми законності, 200-206, 2011
112011
Проблема суб’єкта в міжнародному публічному праві
ОВ Тарасов
102015
Міжнародні неурядові організації в системі світового громадянського співтовариства
ОВ Тарасов
91995
Адаптація, імплементація чи гармонізація права ЄС?
ОВ Тарасов
Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики 1, 30–39, 2016
7*2016
Международные неправительственные организации и международное право
ОВ Тарасов
71999
Преподавание международного права
ОВ Тарасов
Международное публичное и частное право, 70-72, 2002
52002
Юридична енциклопедія
ЮСШ ін.
Укр. енцикл., 2001
5*2001
Персонологическая характеристика международной правосубъектности Европейского Союза и его внутреннего права
ОВ Тарасов
42013
Персоноцентризм як метод міжнародно-правової персонології
ОВ Тарасов
Проблеми законності.–Вип 110, 166-172, 2010
42010
Персоноцентризм як метод міжнародно-правової персонології
ОВ Тарасов
Проблеми законності.–Вип 110, 166-172, 2010
42010
Проблема субъекта международного права в работах ученых-юристов Харьковской школы XIX–начала XX вв
ОВ Тарасов
Проблеми законності.–2001.–Вип 46, 222-226, 2001
42001
О рукописи курса «Право народов»(середина XIX в.)
ОВ Тарасов
Проблеми законності.–2001.–Вип 48, 169-175, 2001
42001
Правовое лицо как персонативная правовая форма: теоретико-методологический и международно-правовой аспекты
ОВ Тарасов
Проблеми законності, 2011
32011
Харьковская школа международного права
МВ Буроменский, ОВ Сенаторова, ОВ Тарасов
Альманах міжнародного права, 57-77, 2011
32011
Харьковская школа международного права
МВ Буроменский, ОВ Сенаторова, ОВ Тарасов
Альманах міжнародного права, 57-77, 2011
32011
Международно-правовая антропология в концептуальной борьбе за признание человека субъектом международного права
ОВ Тарасов
Проблемы политико-правового развития в XXI веке: Материалы междунар. науч …, 2010
32010
Международные неправительственные организации в системе мирового гражданского сообщества
ОВ Тарасов
Украинская юридическая академия, 1994
31994
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20