Tarasov Oleg Тарасов Олег Владимирович Тарасов Олег Володимирович
Tarasov Oleg Тарасов Олег Владимирович Тарасов Олег Володимирович
Yaroslav Mudryi National Law University, International Law Chair Национальный юридический
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Міжнародне право
ТОВ Буроменський М.В., Кудас І.Б., Маєвська А.А., Семенов В.С.
ЮрІнком, 2005
682005
Суб’єкт міжнародного права : проблеми сучасної теорії
ОВ Тарасов
Право, 2014
60*2014
Великий енциклопедичний юридичний словник
ЮСШ ін.
Юрид. думка, 2007
52*2007
Міжнародна правосуб’єктність людини в практиці нюрнберзького трибуналу
ОВ Тарасов
Проблеми законності, 200-206, 2011
182011
Проблема суб’єкта в міжнародному публічному праві
ОВ Тарасов
дис.… докт. юрид. наук 12 (11), 215, 2014
152014
Міжнародні неурядові організації в системі світового громадянського співтовариства
ОВ Тарасов
111995
Адаптація, імплементація чи гармонізація права ЄС?
ОВ Тарасов
Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики 1, 30–39, 2016
92016
Международные неправительственные организации и международное право
ОВ Тарасов
81999
Правовое лицо как персонативная правовая форма: теоретико-методологический и международно-правовой аспекты
ОВ Тарасов
Проблеми законності, 2011
62011
Персонологическая характеристика международной правосубъектности Европейского Союза и его внутреннего права
ОВ Тарасов
52013
Персоноцентризм як метод міжнародно-правової персонології
ОВ Тарасов
Проблеми законності.–Вип 110, 166-172, 2010
52010
Преподавание международного права
ОВ Тарасов
Международное публичное и частное право, 70-72, 2002
52002
Юридична енциклопедія
ЮСШ ін.
Укр. енцикл., 2001
5*2001
Харьковская школа международного права
МВ Буроменский, ОВ Сенаторова, ОВ Тарасов
Альманах міжнародного права, 57-77, 2011
42011
Проблема субъекта международного права в работах ученых-юристов Харьковской школы XIX–начала XX вв
ОВ Тарасов
Проблеми законності.–2001.–Вип 46, 222-226, 2001
42001
О рукописи курса «Право народов»(середина XIX в.)
ОВ Тарасов
Проблеми законності.–2001.–Вип 48, 169-175, 2001
42001
Международная правосубъектность человека в российской и украинской юридической литературе конца ХХ-начала ХХI веков
ОВ Тарасов
Современное право, 131-136, 2013
32013
Международно-правовая антропология в концептуальной борьбе за признание человека субъектом международного права
ОВ Тарасов
Проблемы политико-правового развития в ХХ1 веке, 274-277, 2010
32010
Международная правосубъектность в классической литературе XVII - начала ХХ века
ОВ Тарасов
История государства и права 24, 19-25, 2014
22014
Міжнародна міжурядова організація
ОВ Тарасов
22012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20