Сергій Волошинов
Сергій Волошинов
Херсонська державна морська академія
Подтвержден адрес электронной почты в домене ksma.ks.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Алгоритмічна підготовка судноводіїв в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища
СА Волошинов
ХДУ, 2010
212010
Реалізація дидактичного принципу наочності в алгоритмічній підготовці студентів засобами інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища
СА Волошинов, ОВ Костюченко, НВ Осипова
ХДУ, 2016
202016
Алгоритмічна підготовка майбутніх судноводіїв з системою візуальної підтримки в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища
СА Волошинов
Дисертація канд. пед. наук 13 (04), 2012
162012
Оцінка результатів навчання студентів
ТСМ Волошинов С.А., Сокол І.В.
Науковий вісник Херсонської державної морської академії: науковий журнал …, 2015
92015
Реалізація компетентнісного підходу у ступеневій підготовці морських фахівців
СА Волошинов
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2018
72018
Формування цифрової компетентності засобами змішаного навчання
СА Волошинов, ГВ Попова
ХДМА, 2019
62019
Створення електронного курсу «Mорська англійська мова за професійним спрямуванням» на платформі MOODLE,«MoodleMoot Ukraine 2018. Теорія і практика використання системи …
СА Волошинов, АЮ Юрженко, МІ Шерман
К: КНУБА, 2018
62018
Сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Україні
СА Волошинов
Науково-практичний журнал Інженерні та освітні технології. 6 (4), 71с., 2018
42018
та ГВ Попова,«Організація змішаного навчання в електронному середовищі LMS Moodle з використанням функціоналу управління компетентностями», MoodleMootUkraine 2018.[Електронний …
МІ Шерман, СА Волошинов
Доступно: http://2018. moodlemoot. in. ua/course/view. php, 0
4
Розвиток професійного мислення майбутніх судноводіїв засобами змішаного навчання
СА Волошинов, ГВ Попова
Змішане навчання–інновація ХХІ сторіччя: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф …, 2018
32018
Візуальна підтримка алгоритмічної підготовки майбутніх учителів математики в умовах ікт
СА Волошинов
ХДУ, 2010
32010
Формування англомовної професійної компетентності у майбутніх суднових механіків в умовах дуальної освіти
АЮ Юрженко, СА Волошинов
Одеський національний морський університет, 2019
22019
Запровадження змішаного навчання у професійну підготовку майбутніх фахівців морської галузі
СА Волошинов
Інформаційні технології і засоби навчання, 104-120, 2019
22019
Удосконалення професійної підготовки морських фахівців засобами навчально-тренажерного комплексу
СА Волошинов
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2018
22018
Модель алгоритмічної підготовки майбутніх судноводіїв до вирішення професійно-орієнтованих завдань
СА Волошинов
ІІТЗН, 2011
22011
Запровадження інформаційно-освітнього середовища Херсонської державної морської академії на базі LMS Moodle
ГВ Попова, СА Волошинов
НВВ КЗ СОІППО, 2019
12019
Розвиток професійного мислення майбутніх судноводіїв засобами змішаного навчання
ГВ Попова, СА Волошинов
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2018
12018
Організація змішаного навчання в електронному середовищі LMS Moodle з використанням функціоналу управління компетентностями
ГВ Попова, СА Волошинов, МІ Шерман
КНУБА, 2018
12018
Досвід впровадження комп’ютерного оцінювання у підготовці морських фахівців
Волошинов С.А.
Якість вищої освіти: компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця …, 2018
12018
Моделювання інтелектуальної діяльності особи що приймає рішення в умовах позаштатних ситуацій при управлінні судном
ПС Носов, СА Волошинов, АП Бень, АВ Новиков
Науковий вісник Херсонської державної морської академії 2 (17), 238-243, 2017
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20