Подписаться
Микола Валентинович Утеченко / Mukola Utechenko orcid.org./ 0000-0003-3747-9054
Микола Валентинович Утеченко / Mukola Utechenko orcid.org./ 0000-0003-3747-9054
Білоцерківський національний аграрний університет / Bila Tserkva National Agrarian University
Подтвержден адрес электронной почты в домене btsau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Симптоми і функціональний стан печінки у великої рогатої худоби залежно від структурних змін її паренхіми
МВ Утеченко
Автореф. дис. … канд. вет. наук. Білоцерківський аграрний університет, 2003
6*2003
Клініко-біохімічні та гістологічні зміни печінки у собак при токсичній гепатодистрофії
ЛМ Соловйова, ВІ Головаха, МВ Утеченко
Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту, 141–147, 2001
62001
Патолого-анатомічний розтин трупів сільськогосподарських тварин з основами судової ветеринарії
ІВ Папченко, ЮМ Тирсіна, МВ Утеченко
52019
Значення біопсії печінки в діагностиці патології
ВВ Влізло, МВ Утеченко
Вчені Білоцерківського ДСГІ–виробництву: Тези доп. наук.-практ. конф.(м …, 1994
41994
Застосування біопсії печінки в діагностиці патології
ВВ Влізло, МВ Утеченко
Вчені Білоцерківського ДСГІ–виробництву: Тези доп. наук.-прак. конф. – Біла …, 1994
4*1994
Патоморфологічна характеристика неоплазм кісток у собак
МВ Рубленко, МВ Утеченко, НВ Утеченко, РВ Пустовіт, PB Пустовит
Державний вищий навчальний заклад «Державний агроекологічний університет», 2008
22008
Зв’язки репродуктивної функції сук з виникненням новоутворень на молочних залозах
МВ Утеченко, ЛА Тихонюк, ВВ Нагорний
Аграрна наука – виробництву: Матер. VІ Держ. наук.-практ. конф. Біла …, 2007
22007
Морфологічні та клініко-біохімічні зміни при токсичній гепатодистрофії
МВ Утеченко
Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту, 211–215, 2001
2*2001
Етіологія дистрофії печінки у корів
ВВ Влізло, МВ Утеченко, МЯ Тишківський, ІП Лігоміна, ГО Щуревич
Наук. вісник Львівської держ. акад. вет. медицини ім. С.З. Ґжицького, 32–35, 2000
2*2000
Інформативність симптомів і лабораторних тестів для діагностики жирової дистрофії печінки у корів
ВВ Влізло, МВ Утеченко
Наук. вісник Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З.Ґжицького, 110–113, 1999
2*1999
Удосконалення інструменту для пункції (біопсії) печінки у великої рогатої худоби
ВВ ВЛІЗЛО, МВ УТЕЧЕНКО
Біла Церква. Рац. пропозиція., 1997
2*1997
САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА-СИРОВИНИ КОРОВ’ЯЧОГО ТА ЙОГО МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
НВ Букалова, ТМ Приліпко, НМ Богатко, ВП Лясота, ВІ Джміль, ...
Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, 119-127, 2022
12022
Деякі аспекти фізичного та генетичного канцерогенезу неоплазм молочної залози у сук
МВ Утеченко, ВМ Соколюк
Труды Кримского держ. мед. ун-та ім. С.Г. Георгієвського. г. Симферополь …, 2010
1*2010
Зміни показників еритроцитарного пулу у коней з явищами невропатії
ВІ Головаха, ОВ Піддубняк, МВ Утеченко
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Збірник наук. праць Харків …, 2008
12008
Техніка проведення біопсії у собак
ЛМ Соловйова, МВ Утеченко
Збір. наук. пр. Луганського нац. аграр. ун-ту. м. Луганськ, 580–583, 2007
12007
Біохімічні та морфологічні зміни печінки і нирок у молодняку, хворого на остеодистрофію
ОМ Дубін, МВ Утеченко
Білоцерківський державний аграрний університет, 2005
12005
Відбір зразків об'єктів санітарних заходів та патологічного матеріалу для здійснення випробувань
НМ Богатко, ТГ Мазур, ЮО Балацький, АФ Богатко, АВ Андрійчук, ...
2023
Клініко-морфологічна діагностика лімфом у собак
МВ Утеченко, АМ Фаловський
БНАУ, 2023
2023
Клініко-морфологічна діагностика інфекційного ринотрахеїту телят
АА Нейлик, МВ Утеченко
БНАУ, 2023
2023
Вплив мийно-дезінфікуючих засобів на мікроструктуру м᾽ яса
НМ Богатко, НВ Букалова, МВ Утеченко, ОВ Ложкіна
2022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20