Подписаться
Oleksandr Dudkin (Олександр Дудкін)
Oleksandr Dudkin (Олександр Дудкін)
Sumy State University, Faculty of Economics and Management
Подтвержден адрес электронной почты в домене macro.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Краудфандинг як інноваційний інструмент фінансування проектів соціально-економічного розвитку
ЮМ Петрушенко, ОВ Дудкін
Маркетинг і менеджмент інновацій, 172-182, 2014
892014
Формування інституту позитивної соціальної відповідальності
ЮН Петрушенко, ОВ Дудкін
Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия …, 2009
512009
Міжнародні інвестиційні рейтинги як засіб усунення інформаційної асиметрії на макроекономічному рівні
ОЛ Пластун, ОВ Дудкін
Маркетинг і менеджмент інновацій, 191-198, 2012
282012
Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнеспроцесів виробничих підприємств:[монографія]/за заг. ред. ЛМ Таранюка
ЛМ Таранюк
Суми: Мрія-1, 2010
282010
Організаційно-економічні основи розвитку соціальної відповідальності промисловго підприємства
ОВ Дудкін
Вид-во СумДУ, 2011
212011
та ін. Оцінка і напрямки зменшення загроз біорізноманіттю України
ОВ Дудкін, АВ Єна, ММ Коржнев, ВI Крижанівський
К.: Хімджест 400, 2003
202003
Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком
ОА Біловодська, СМ Ілляшенко, ЛГ Мельник, ОВ Прокопенко, ...
Вид-во СумДУ, 2010
192010
Трансформація сутності соціальної відповідальності підприємства в умовах економічної нестабільностi
ОВ Дудкін, АВ Дудкин
Сумський національний аграрний ун-т, 2010
162010
Kraudfandynh yak innovatsiinyi instrument finansuvannia proektiv sotsialno-ekonomichnoho rozvytku [Crowdfunding as an innovative method of social and economic development projects]
YM Petrushenko, OV Dudkin
Marketynh i menedzhment innovatsii—Marketing and Management of Innovations …, 2014
142014
Crowdfunding as an innovative tool for financing projects of social and economic development
YM Petrushenko, OV Dudkin
Sumy: Marketing and Management of Innovations (in Ukr.), 2014
142014
Теорія мотивації
ОВ Прокопенко
СумДУ, 2006
14*2006
Національна екологічна мережа як складова частина Панєвропейської екологічної мережі
ЮР Шеляг-Сосонко, ОВ Дудкін, ММ Коржнєв, ОС Аксьом
О. С. Аксьом.–К.–2005.–63 с, 2005
132005
Міжнародні тенденції соціалізації діяльності підприємств
ЮМ Петрушенко, ТІ Іванова, ОВ Дудкін
" ВТД" Університетська книга", 2009
112009
Методичні аспекти оцінки і ранжування загроз для біорізноманіття в Україні
СМ Чумаченко, ОВ Дудкін, МН Коржнєв, ЄО Яковлев
К.: УІДНСР РНБОУ, Екологія і ресурси, Випуск 7, 77-86, 2003
102003
„Formation of the Institute of Positive Social Responsibility”
YN Petrushenko, OV Dudkin
Naukovi pratsi Donets' koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu. Seriya …, 2018
92018
Смарагдова мережа в Україні
ОР Болтачов, ЯП Дідух, ОВ Дудкін, ІБ Іваненко, ЄП Карпова, ОВ Кохан, ...
К.: Хімджест, 2011
62011
Інструментарій реалізації соціальної відповідальності підприємства
ОВ Дудкін, ВО Щербаченко
Видавництво СумДУ, 2011
62011
Соціальна відповідальність як складова маркетингової стратегії промислового підприємства
ОВ Дудкін
" ВТД" Університетська книга", 2008
62008
Формування комплексу ринкових сигналів соціально-відповідального підприємства
ОВ Дудкін, ВО Щербаченко
" ВТД" Університетська книга", 2010
52010
Українська національна екологічна мережа–як складова частини Пан-європейської екологічної мережі
ЮР Шеляг-Сосонко, ОВ Дудкін, ММ Коржнєв, ОС Аксьом
Національна екологічна мережа як складова частини Панєвропейської …, 2005
52005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20