Стешенко Володимир Миколайович
Стешенко Володимир Миколайович
Verified email at nulau.edu.ua
TitleCited byYear
Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах
ЛП Сущенко
Київ (Sushchenko, LP (2003). Theoretical and methodological foundations of …, 2003
1432003
Теоретико-методичні засади фахової підготовки майбутнього вчителя трудового навчання: Монографія
ВВ Стешенко
Слов’янськ: СДПУ, 2004
402004
Оренда території в міжнародному публічному праві
ВМ Стешенко
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2001
112001
Зміст трудового навчання (технологій) на наукову основу
ВВ Стешенко
Трудова підготовка в сучасній школі, 2-4, 2013
102013
Структурно-логічна схема підготовки вчителя трудового навчання
В Стешенко
Трудова підготовка в закладах освіти, 23-30, 1999
91999
Міжнародний і національний захист прав людини та права біженців. Навч. посібник
МВ Буроменський, ВМ Стешенко, ВГ Куць
Х.: Б. в, 55, 2004
72004
Система компетенцій в освітньо-професійній програмі підготовки вчителя технологій
ВВ Стешенко
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
62011
Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання в умовах ступеневої освіти: дис.< д-ра пед. наук: 13.00. 04
ВВ Стешенко
МП Драгоманова, 2010
52010
Теоретичні та методичні основи ступеневої освітньопрофесійної підготовки вчителя трудового навчання (Монографія)/Стешенко
ВВ Стешенко
ВВ–Слов’янськ: СДПУ, 2002
52002
Організація практичної підготовки студентів у магістратурі/ВВ Стеценко
В Стеценко
Нові технології навчання: науково-методичний збірник.–К.: Науковометодичний …, 2004
42004
Міжнародно-правова характеристика Будапештського меморандуму 1994 року
ВМ Стешенко
Юридичний науковий електронний журнал, 251-254, 2016
32016
Мистецькі аспекти в підготовці майбутнього вчителя технологій
ВМ Бойчук
32015
Використання компетентнісного підходу при складанні галузевого стандарту освітньо-кваліфікаційної характеристики професійної підготовки вчителя технологій
ВВ Стешенко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету: Серія …, 2011
32011
Система спеціальних (фахових) компетентностей вчителя трудового навчання та технології (до складання стандарту першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності" 014 …
ВВ Стешенко, ДЕ Кільдеров
НПУ імені МП Драгоманова, 2017
22017
Психолого-педагогічні вимоги до професії вчителя технологій у контексті художньо-проектної підготовки
МС Курач
22016
Основні підходи до визначення змісту і структури технологічної освіти в Україні (щодо проекту Концепції технологічної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів України)
ВВ Стешенко
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2014
22014
Вивчення основ дизайну як передумова отримання дизайн-освіти майбутніми вчителями технологій
С Рукасова, С Полякова
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 147-152, 2013
22013
Становлення та розвиток професійної підготовки вчителів трудового навчання
В Стешенко
Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла …, 2010
22010
НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ–НОВЕ ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ
В Стешенко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2017
12017
Пропозиції щодо удосконалення практики застосування судами України міжнародних дого‑ворів
МВ Стешенко
Підприємництво, господарство і право, 289-294, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20