Стешенко Володимир Миколайович
Стешенко Володимир Миколайович
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Теоретико-методичні засади фахової підготовки майбутнього вчителя трудового навчання: Монографія.–Слов’янськ: СДПІ, 2004–188 с. The ways of realization of technical preparation …
ВВ Стешенко
Слов’янськ: СДПУ, 2004
382004
Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах
ЛП Сущенко
ступеня доктора пед. наук. спец. 13.00. 04 «Теорія і методика професійної …, 2003
162003
Зміст трудового навчання (технологій) на наукову основу
ВВ Стешенко
Трудова підготовка в сучасній школі, 2-4, 2013
112013
Оренда території в міжнародному публічному праві
ВМ Стешенко
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2001
102001
Структурно-логічна схема підготовки вчителя трудового навчання
В Стешенко
Трудова підготовка в закладах освіти, 23-30, 1999
91999
Міжнародний і національний захист прав людини та права біженців. Навч. посібник
МВ Буроменський, ВМ Стешенко, ВГ Куць
Х.: Б. в, 55, 2004
82004
Система компетенцій в освітньо-професійній програмі підготовки вчителя технологій
ВВ Стешенко
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
62011
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільне право України":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень …
ВІ Борисова, ЛМ Баранова, ВІ Крат, ВМ Балюк, ОО Біляєв, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
52013
Організація практичної підготовки студентів у магістратурі/ВВ Стеценко
ВВ Стешенко
Нові технології навчання: науково-методичний збірник.–К.: Науково-методичний …, 2004
52004
Мистецькі аспекти в підготовці майбутнього вчителя технологій
ВМ Бойчук
32015
Використання компетентнісного підходу при складанні галузевого стандарту освітньо-кваліфікаційної характеристики професійної підготовки вчителя технологій
ВВ Стешенко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету: Серія …, 2011
32011
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА БУДАПЕШТСЬКОГО МЕМОРАНДУМУ 1994 РОКУ INTERNATIONAL LEGAL DESCRIPTION OF THE BUDAPEST MEMORANDUM, 1994
ВМ Стешенко
Юридичний науковий електронний журнал: електрон. наук. фахове видання …, 2016
22016
Психолого-педагогічні вимоги до професії вчителя технологій у контексті художньо-проектної підготовки
МС Курач
22016
Вивчення основ дизайну як передумова отримання дизайн-освіти майбутніми вчителями технологій
С Рукасова, С Полякова
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 147-152, 2013
22013
Становлення та розвиток професійної підготовки вчителів трудового навчання
В Стешенко
ЗБІРНИК, 215, 2010
22010
НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ–НОВЕ ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ
В Стешенко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2017
12017
Система спеціальних (фахових) компетентностей вчителя трудового навчання та технології (до складання стандарту першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності" 014 …
ВВ Стешенко, ДЕ Кільдеров
НПУ імені МП Драгоманова, 2017
12017
Зародження та становлення методичної підготовки майбутніх керівників дитячої технічної творчості у ХХ столітті
ВВ Стешенко, КФ Мусаєв, МВ Белікова
Педагогіка вищої та середньої школи, 261-266, 2014
12014
Модернізація змісту професійної підготовки майбутнього вчителя технологій: обґрунтування напрямів і підходів
В Бондаренко, В Стешенко
Рідна школа, 67-70, 2014
12014
Становлення та розвиток проектно-технологічної освіти в Україні
В Стешенко, М Бєлікова
Гуманізація навчально-виховного процесу, 110-117, 2014
12014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20