Стешенко Володимир Миколайович
Стешенко Володимир Миколайович
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах
ЛП Сущенко
Київ (Sushchenko, LP (2003). Theoretical and methodological foundations of …, 2003
1832003
Теоретико-методичні засади фахової підготовки майбутнього вчителя трудового навчання в умовах ступеневої освіти: монографія
ВВ Стешенко
Слов’янськ: СДПУ, 2004
452004
Зміст трудового навчання (технологій)–на наукову основу
ВВ Стешенко
Трудова підготовка в сучасній школі, 2-4, 2013
142013
Оренда території в міжнародному публічному праві
ВМ Стешенко
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2001
92001
Структурно-логічна схема підготовки вчителя трудового навчання
В Стешенко
Трудова підготовка в закладах освіти, 23-30, 1999
81999
Система компетенцій в освітньо-професійній програмі підготовки вчителя технологій
ВВ Стешенко
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
72011
Міжнародний і національний захист прав людини та права біженців: навч. посібник
МВ Буроменський, ВМ Стешенко, ВГ Куць
МВ Буроменський, ВМ Стешенко, ВГ Куць.–Х.:[б. в.], 2004
72004
Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання в умовах ступеневої освіти: дис.< д-ра пед. наук: 13.00. 04
ВВ Стешенко
МП Драгоманова, 2010
62010
Модернізація змісту трудового навчання на компетентнісній основі
В Стешенко
Трудова підготовка в рідній школі 3, 26-30, 2017
52017
Міжнародно-правова характеристика Будапештського меморандуму 1994 року
ВМ Стешенко
Юридичний науковий електронний журнал, 251-254, 2016
52016
Основні підходи до визначення змісту і структури технологічної освіти в Україні (щодо проекту Концепції технологічної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів України)
ВВ Стешенко
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2014
52014
Організація практичної підготовки студентів у магістратурі/ВВ Стеценко
В Стеценко
Нові технології навчання: науково-методичний збірник.–К.: Науково-методичний …, 2004
52004
Теоретичні та методичні основи ступеневої освітньопрофесійної підготовки вчителя трудового навчання: монографія
ВВ Стешенко
Слов’янськ: СДПУ, 2002
52002
Становлення та розвиток професійної підготовки вчителів трудового навчання
В Стешенко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2010
42010
Мистецькі аспекти в підготовці майбутнього вчителя технологій
ВМ Бойчук
32015
Формування технологічної культури учнів загальноосвітніх шкіл у процесі трудового навчання в наукових поглядах ВК Сидоренка
ВВ Стешенко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки …, 2015
32015
Модернізація змісту професійної підготовки майбутнього вчителя технологій: обґрунтування напрямів і підходів
В Бондаренко, В Стешенко
Рідна школа, 67-70, 2014
32014
Використання компетентнісного підходу при складанні галузевого стандарту освітньо-кваліфікаційної характеристики професійної підготовки вчителя технологій
ВВ Стешенко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету: Серія …, 2011
32011
Новій українській школі–нове трудове навчання
В Стешенко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2017
22017
Система спеціальних (фахових) компетентностей вчителя трудового навчання та технології (до складання стандарту першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності" 014 …
ВВ Стешенко, ДЕ Кільдеров
НПУ імені МП Драгоманова, 2017
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20