Стешенко Володимир Миколайович
Стешенко Володимир Миколайович
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах
ЛП Сущенко
Київ (Sushchenko, LP (2003). Theoretical and methodological foundations of …, 2003
2092003
Теоретико-методичні засади фахової підготовки майбутнього вчителя трудового навчання в умовах ступеневої освіти: монографія
ВВ Стешенко
Слов’янськ: СДПУ, 2004
542004
Зміст трудового навчання (технологій)–на наукову основу
ВВ Стешенко
Трудова підготовка в сучасній школі, 2-4, 2013
132013
Структурно-логічна схема підготовки вчителя трудового навчання
В Стешенко
Трудова підготовка в закладах освіти, 23-30, 1999
101999
Оренда території в міжнародному публічному праві
ВМ Стешенко
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2001
92001
Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання в умовах ступеневої освіти: дис.< д-ра пед. наук: 13.00. 04
ВВ Стешенко
МП Драгоманова, 2010
82010
Міжнародний і національний захист прав людини та права біженців: навч. посібник
МВ Буроменський, ВМ Стешенко, ВГ Куць
МВ Буроменський, ВМ Стешенко, ВГ Куць.–Х.:[б. в.], 2004
82004
Модернізація змісту трудового навчання на компетентнісній основі
В Стешенко
Трудова підготовка в рідній школі 3, 26-30, 2017
72017
Система компетенцій в освітньо-професійній програмі підготовки вчителя технологій
ВВ Стешенко
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
72011
Міжнародно-правова характеристика Будапештського меморандуму 1994 року
ВМ Стешенко
Юридичний науковий електронний журнал, 251-254, 2016
62016
Основні підходи до визначення змісту і структури технологічної освіти в Україні (щодо проекту Концепції технологічної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів України)
ВВ Стешенко
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2014
52014
Теоретичні та методичні основи ступеневої освітньопрофесійної підготовки вчителя трудового навчання: монографія
ВВ Стешенко
Слов’янськ: СДПУ, 2002
52002
Мистецькі аспекти в підготовці майбутнього вчителя технологій
V Boichuk
Теорія і практика управління соціальними системами, 2014
42014
Модернізація змісту професійної підготовки майбутнього вчителя технологій: обґрунтування напрямів і підходів
В Бондаренко, В Стешенко
Рідна школа, 67-70, 2014
42014
Становлення та розвиток професійної підготовки вчителів трудового навчання
В Стешенко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2010
42010
Організація практичної підготовки студентів у магістратурі/ВВ Стеценко
В Стеценко
Нові технології навчання: науково-методичний збірник.–К.: Науково-методичний …, 2004
42004
Формування технологічної культури учнів загальноосвітніх шкіл у процесі трудового навчання в наукових поглядах ВК Сидоренка
ВВ Стешенко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки …, 2015
32015
Використання компетентнісного підходу при складанні галузевого стандарту освітньо-кваліфікаційної характеристики професійної підготовки вчителя технологій
ВВ Стешенко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету: Серія …, 2011
32011
Новій українській школі–нове трудове навчання
В Стешенко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2017
22017
Система спеціальних (фахових) компетентностей вчителя трудового навчання та технології (до складання стандарту першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності" 014 …
ВВ Стешенко, ДЕ Кільдеров
НПУ імені МП Драгоманова, 2017
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20