Стешенко Володимир Миколайович
Стешенко Володимир Миколайович
Verified email at nulau.edu.ua
TitleCited byYear
Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах
ЛП Сущенко
Київ (Sushchenko, LP (2003). Theoretical and methodological foundations of …, 2003
1582003
Теоретико-методичні засади фахової підготовки майбутнього вчителя трудового навчання: Монографія
ВВ Стешенко
Слов’янськ: СДПУ, 2004
452004
Оренда території в міжнародному публічному праві
ВМ Стешенко
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2001
112001
Зміст трудового навчання (технологій) на наукову основу
ВВ Стешенко
Трудова підготовка в сучасній школі, 2-4, 2013
102013
Структурно-логічна схема підготовки вчителя трудового навчання
В Стешенко
Трудова підготовка в закладах освіти, 23-30, 1999
91999
Міжнародний і національний захист прав людини та права біженців. Навч. посібник
МВ Буроменський, ВМ Стешенко, ВГ Куць
Х.: Б. в, 55, 2004
72004
Система компетенцій в освітньо-професійній програмі підготовки вчителя технологій
ВВ Стешенко
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
62011
Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання в умовах ступеневої освіти: дис.< д-ра пед. наук: 13.00. 04
ВВ Стешенко
МП Драгоманова, 2010
62010
Теоретичні та методичні основи ступеневої освітньопрофесійної підготовки вчителя трудового навчання (Монографія)/Стешенко
ВВ Стешенко
ВВ–Слов’янськ: СДПУ, 2002
52002
Становлення та розвиток професійної підготовки вчителів трудового навчання
В Стешенко
Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла …, 2010
42010
Організація практичної підготовки студентів у магістратурі/ВВ Стеценко
В Стеценко
Нові технології навчання: науково-методичний збірник.–К.: Науковометодичний …, 2004
42004
Система спеціальних (фахових) компетентностей вчителя трудового навчання та технології (до складання стандарту першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності" 014 …
ВВ Стешенко, ДЕ Кільдеров
НПУ імені МП Драгоманова, 2017
32017
Міжнародно-правова характеристика Будапештського меморандуму 1994 року
ВМ Стешенко
Юридичний науковий електронний журнал, 251-254, 2016
32016
Мистецькі аспекти в підготовці майбутнього вчителя технологій
ВМ Бойчук
32015
Основні підходи до визначення змісту і структури технологічної освіти в Україні (щодо проекту Концепції технологічної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів України)
ВВ Стешенко
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2014
32014
Використання компетентнісного підходу при складанні галузевого стандарту освітньо-кваліфікаційної характеристики професійної підготовки вчителя технологій
ВВ Стешенко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету: Серія …, 2011
32011
Психолого-педагогічні вимоги до професії вчителя технологій у контексті художньо-проектної підготовки
МС Курач
22016
Вивчення основ дизайну як передумова отримання дизайн-освіти майбутніми вчителями технологій
С Рукасова, С Полякова
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 147-152, 2013
22013
НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ–НОВЕ ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ
В Стешенко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2017
12017
Пропозиції щодо удосконалення практики застосування судами України міжнародних дого‑ворів
МВ Стешенко
Підприємництво, господарство і право, 289-294, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20