Стешенко Володимир Миколайович
Стешенко Володимир Миколайович
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах
ЛП Сущенко
Київ (Sushchenko, LP (2003). Theoretical and methodological foundations of …, 2003
1762003
Теоретико-методичні засади фахової підготовки майбутнього вчителя трудового навчання в умовах ступеневої освіти: монографія
ВВ Стешенко
Слов’янськ: СДПУ, 2004
442004
Зміст трудового навчання (технологій)–на наукову основу
ВВ Стешенко
Трудова підготовка в сучасній школі, 2-4, 2013
142013
Оренда території в міжнародному публічному праві
ВМ Стешенко
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2001
92001
Структурно-логічна схема підготовки вчителя трудового навчання
В Стешенко
Трудова підготовка в закладах освіти, 23-30, 1999
81999
Система компетенцій в освітньо-професійній програмі підготовки вчителя технологій
ВВ Стешенко
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
72011
Міжнародний і національний захист прав людини та права біженців: навч. посібник
МВ Буроменський, ВМ Стешенко, ВГ Куць
МВ Буроменський, ВМ Стешенко, ВГ Куць.–Х.:[б. в.], 2004
72004
Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання в умовах ступеневої освіти: дис.< д-ра пед. наук: 13.00. 04
ВВ Стешенко
МП Драгоманова, 2010
62010
Модернізація змісту трудового навчання на компетентнісній основі
В Стешенко
Трудова підготовка в рідній школі 3, 26-30, 2017
52017
Міжнародно-правова характеристика Будапештського меморандуму 1994 року
ВМ Стешенко
Юридичний науковий електронний журнал, 251-254, 2016
52016
Організація практичної підготовки студентів у магістратурі/ВВ Стеценко
В Стеценко
Нові технології навчання: науково-методичний збірник.–К.: Науково-методичний …, 2004
52004
Теоретичні та методичні основи ступеневої освітньопрофесійної підготовки вчителя трудового навчання: монографія
ВВ Стешенко
Слов’янськ: СДПУ, 2002
52002
Становлення та розвиток професійної підготовки вчителів трудового навчання
В Стешенко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2010
42010
Мистецькі аспекти в підготовці майбутнього вчителя технологій
ВМ Бойчук
32015
Основні підходи до визначення змісту і структури технологічної освіти в Україні (щодо проекту Концепції технологічної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів України)
ВВ Стешенко
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2014
32014
Використання компетентнісного підходу при складанні галузевого стандарту освітньо-кваліфікаційної характеристики професійної підготовки вчителя технологій
ВВ Стешенко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету: Серія …, 2011
32011
Новій українській школі–нове трудове навчання
В Стешенко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2017
22017
Психолого-педагогічні вимоги до професії вчителя технологій у контексті художньо-проектної підготовки
МС Курач
22016
Зародження та становлення методичної підготовки майбутніх керівників дитячої технічної творчості у ХХ столітті
ВВ Стешенко, КФ Мусаєв, МВ Белікова
Педагогіка вищої та середньої школи, 261-266, 2014
22014
Вивчення основ дизайну як передумова отримання дизайн-освіти майбутніми вчителями технологій
С Рукасова, С Полякова
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 147-152, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20