Підписатись
Нorachuk Victoriia
Нorachuk Victoriia
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
Підтверджена електронна адреса в nmapo.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління якістю медичної допомоги в закладі охорони здоров’я: монографія
ВВ Горачук
Вінниця: ПП Балюк ІБ, 18-23, 2012
312012
Организация внутреннего аудита в системе контроля качества медицинской помощи
БП Криштопа, ВВ Горачук
Актуальные проблемы медицины 25 (4 (175)), 163-168, 2014
212014
Медико-соціальне обґрунтування моделі системи управління якістю медичної допомоги
ВВ Горачук
DrGorahuk. pdf, 2015
172015
Методичні підходи до впровадження стандартизації організаційних технологій у систему управління якістю медичної допомоги
ЮВ Вороненко, ВВ Горачук
Український медичний часопис, 108-110, 2012
152012
Про оптимізацію системи охорони здоров’я працівників медичної галузі
ВВ Горачук
Український медичний часопис, 68, 2008
132008
Наукове обґрунтування системи професійної реабілітації лікарів-педіатрів поліклінічних закладів
ВВ Горачук
автореф. дис.… к. мед, 2009
122009
Методичні підходи до визначення задоволеності пацієнтів (їхніх представників) медичною допомогою у закладі охорони здоров'я
ВВ Горачук, НГ Гойда
Современная педиатрия, 41, 2012
112012
Самооцінювання як складова підготовки системи управління якістю медичної допомоги закладу охорони здоров’я до сертифікації на відповідність ДСТУ ISO 9001: 2009
ЮВ Вороненко, НГ Гойда, ВВ Горачук
Український медичний часопис, 36-39, 2014
72014
Історичні етапи менеджменту якості: досвід для сучасної системи охорони здоров’я
ЮВ Вороненко, ВВ Горачук, БП Криштопа
Україна. Здоров'я нації, 70-73, 2012
62012
Досвід проектування та реалізації процесів управління в системі якості медичної допомоги
ВВ Горачук, ОП Карета
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 385-392, 2014
52014
Cтан і перспективи стандартизації медичної допомоги в Україні
ВВ Горачук, ВМ Пащенко
Україна. Здоров'я нації, 97-101, 2011
52011
ДСТУ ISO 9001: 2009: інформаційна модель cистеми управління якістю
ВВ Горачук
Медична інформатика та інженерія, 62-64, 2016
32016
Освітній рівень керівників закладів охорони здоров’я з питань управління якістю медичної допомоги
ОЗ Децик, ВВ Горачук, ЗВ Лашкул
Галицький лікарський вісник, 118-120, 2013
32013
Оценка соответствия диагностики острой внебольничной пневмонии у детей протоколам медицинской помощи
ВВ Горачук
Казанский медицинский журнал 94 (6), 890-893, 2013
32013
Вдосконалення методичних підходів до формування показників якості медичної допомоги у закладах охорони здоров’я
ВВ Горачук
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Медицина, 20-22, 2013
32013
Psychological features of the motivation component in the training of doctors in the system of postgraduate education
S Koshova, V Horachuk, V Pishchykov
Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 71 (3 pt 2), 723-727, 2018
22018
Психологічні особливості мотиваційної складової у навчанні лікарів в післядипломній освіті
СП Кошова, ВВ Горачук, ВА Піщиков
Wiadomości lekarskie, 2018
22018
Проблема профессионального выгорания менеджеров здравоохранения
ВД Мишиев, ВВ Горачук, ВН Михальчук, СП Кошевая
Психиатрия, психотерапия и клиническая психология 8 (4), 465-472, 2017
22017
Управління якістю медичної допомоги: науково-практичні підходи до вдосконалення: Посібник
ЮВ Вороненко, ВМ Михальчук, ВВ Горачук
За заг. ред. академіка НАМН України Вороненка ЮВ Київ, 2016
22016
Вивчення потреби населення у вторинній медичній допомозі в стаціонарних умовах за критеріями екстреної госпіталізації
ВІ Бугро, ВВ Горачук
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 9-11, 2015
22015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20