Подписаться
Bekqulov Qudrat
Bekqulov Qudrat
Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti
Подтвержден адрес электронной почты в домене cspi.uz - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Technology for creating images in autocad
B Kukiev, ANN O‘g‘li, BQ Shaydulloyevich
European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences 7 (2019), 2019
702019
Increasing students’ graphic literacy through teaching the sciences of drafting and descriptive geometry
BK Shaydulloyevich
European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences 8 (4), 75-78, 2020
332020
li & Jumayev Isroil Omandovlat o ‘g ‘li (2020). Methods of developing creative abilities in children
AN Norboy o‘g‘li, BQ Shaydulloyevich, KB Baxodir o‘g
European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences 8 (10 …, 0
25
Yig'ish chizmalarini detallarga ajratishda yo'l qo'yadigan tipik xatolar
QS Bekqulov
Academic research in educational sciences, 321-325, 2020
82020
CHIZMACHILIK VA CHIZMAGEOMETRIYA FANLARIDA BURCHAK TOPISHNING BAZI USULLARI
МК Халимов, БҚ Шайдуллоевич, ЭЭ Хужакулов
Журнал Физико-математические науки 1 (4), 2020
22020
CHIZMA GEOMETRIYA VA CHIZMACHILIK FANLARIDAN TO ‘GARAKLAR TASHKIL QILISH
Q Bekqulov
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the topic:“Priority …, 2023
2023
TALABALARNING BO ‘SH VAQTLARINI UNUMLI TASHKIL ETISH VA TIZIMLI TOPSHRIQLAR ISHLANMALARINI YARATISH
QS Bekqulov
O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI 2 (20 …, 2023
2023
O’quv jarayonida talabalarga ko’rinishlar mavzusni tushuntrishda detal modelini o’ziga qarab o’rganishning ahamiyat
SB Turopov, QS Bekqulov, SA Boizaqova
Science and Education 2 (4), 345-352, 2021
2021
Chizmachilik fanini boshqa fanlar bilan bog’liqligi
QS Bekqulov, SA Boizaqova
Science and Education 2 (4), 310-318, 2021
2021
CHIZMACHILIK VA CHIZMAGEOMETRIYA FANLARIDA BURCHAK TOPISHNING BA'ZI USULLARI
XM Karimovich, AN Norboy o‘g‘li, BQ Shaydulloyevich, KB Baxodir o‘g
Физика-математика фанлари электрон журнали 4 (1), 2020
2020
CHIZMACHILIK VA CHIZMA GEOMETRIYA FANLARINI O’QITISH ORQALI O’QUVCHILARNI GRAFIK SAVODXONLIGNI OSHRISH
Q BEKQULOV
ЭКОНОМИКА, 1313-1318, 0
ORTOGANAL PROYEKSIYALARNI QAYTA TUZISH USULLARIDAN FOYDALANIB TALABALARNING FAZOVIY TASSAVURLARINI RIVOJLANTIRISH
Q BEKQULOV
ЭКОНОМИКА, 1319-1324, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–12