Донець І А \ Donets I \ Донец ИА \ Алексюк И А
Донець І А \ Donets I \ Донец ИА \ Алексюк И А
к.геогр.н, доцент кафедри туризму, соціально-економічної географії і краєзнавства Мелітопольського
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ПРИРОДНІ ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ЗАПОРІЗЬКОМУ РЕГІОНІ
ІА Арсененко, ЛМ Донченко, ІА Донець
International Scientific and Practical Conference World science 4 (12), 41-50, 2017
122017
Суспільно-географічне дослідження екологічних проблем м. Запоріжжя
ІА Донець
ІА Донець, 0
8
Туристсько-рекреаційний потенціал Мелітопольського району Запорізької області
ІА Донець, ВМ Іванова, АІ Кондратенко, ОВ Непша, ММ Стецишин
Сучасні проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі: зб. наук. пр …, 2017
42017
Проблеми і перспективи використання рекреаційно-туристичних (бальнеологічних ресурсів і лікувальних грязей) ресурсів Якимівського району Запорізької області
ІА Арсененко, ОЗ Байтеряков, ІА Донець, ММ Стецишин
Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення …, 2015
42015
Проблеми використання природно-ресурсного потенціалу агромеліоративних ландшафтів Мелітопольського району Запорізької області
ММ Стецишин, ІА Донець, ВМ Іванова
Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика, 88-90, 2014
42014
Еколого-економічний підхід до районування природно-суспільної взаємодії
ГВ Тамбовцев, ІА Донець
22009
Регіональні тенденції розвитку сільського зеленого туризму в Україні
ІА Арсененко, ЛМ Донченко, ІА Донець, ОМ Левада, ТВ Зав’ялова
Rehionalni Tendentsii Rozvytku Silskoho Zelenoho Turyzmu v Ukraini 1 (2 (42 …, 2019
12019
Геопросторове розміщення об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та їх значення для розвитку туризму у світі
ІА Арсененко, ЛМ Донченко, ОМ Левада, ІА Донець
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2018
12018
Екологічні проблеми малих річок (на прикладі р. Молочної Запорізької області)
ІА Донець, ІА Арсененко, ЛВ Іванюта, ДМ Хомотюк
Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ …, 2016
12016
Біоземлеробство як один із шляхів підвищення ефективності використання агроландшафтів Запорізької області
ІА Донець, ІА Арсененко, ММ Стецишин
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність …, 2014
12014
Проблеми якості питної води у Запорізькій області
ІА Донець
Культура народов Причерноморья, 2006
12006
Основні напрями та перспективи вирішення екологічних проблем м. Запоріжжя
Донець І.А.
Культура народов Причерноморья, 216-219, 2000
12000
Теоретичні та методичні основи вивчення культурно-пізнавального туризму в Запорізькій області України
І Арсененко, О Байтеряков, Л Донченко, І Донець, О Левада
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 108-113, 2020
2020
Визначення напрямків розвитку галузей господарства у територіально-туристичному комплексі Запорізького регіону України
І Арсененко, О Байтеряков, Л Донченко, І Донець, О Левада
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 53-58, 2020
2020
Забезпечення ефективності реалізації освітніх програм у процесі підготовки висококваліфікованих фахівців туристичної галузі
ІА Арсененко, ОМ Левада, ОЗ Байтеряков, ЛМ Донченко, ІА Донець
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2020
2020
Парадигматичні аспекти й дилеми розвитку науки та освіти. Функціональні аспекти розвитку сільського зеленого туризму у Запорізькій області
ІА Арсененко, ЛМ Донченко, ІА Донець
Посвіт, 2019
2019
Організація екологічного туризму на природоохоронних територіях
ІА Донець, ІА Арсененко, ММ Тригуб
Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи …, 2019
2019
Пріоритетні напрями удосконалення розвитку малих підприємств сільського зеленого туризму в Запорізькій області
ІА Арсененко, ІА Донець, ДМ Хомотюк
Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи …, 2019
2019
Географічні напрями організації екологічного туризму в Україні
ІА Арсененко, ІА Донець, НО Коміссарова, ІВ Марченко
Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи …, 2019
2019
Проблеми та перспективи розвитку фестивального туризму в Україні
ІА Арсененко, ІА Донець, ОЗ Байтеряков, АО Курдельчук
Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20