Удальцова Ірина Віталіївна, Удальцова Ирина Витальевна, Udaltsova Irina
Удальцова Ірина Віталіївна, Удальцова Ирина Витальевна, Udaltsova Irina
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Проблема судебного признания гражданина ограниченно дееспособным или недеес-пособным
ИВ Удальцова
Х.: Нац. юрид. акад. Украины, 1999
81999
Окреме провадження
ВВ Комаров, ГО Світлична, ІВ Удальцова
монографія/ВВ Комаров, ГО Світлична, ІВ Удальцова, 37, 2011
62011
Особое производство и проблемы признания гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным
ИВ Удальцова
-Х., 1998.–202 с, 1999
51999
Судовий контроль за виконанням судових рішень
МА Вікут, КВ Гусаров, ВМ Жуйков, ВВ Комаров, НО Рассахатська, ...
Бондар Олександр Григорович–Перший проректор Запорізького національного …, 2017
2017
ДО ПОНЯТТЯ ЗАХИСТУ СІМЕЙНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ У ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
ВМ Кравчук, ЛА Кондратьєва, ГО Світлична, ВІ Тертишніков, ...
ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС, 44, 2017
2017
Пересмотр и обжалование заочного решения
ИВ Удальцова
видавництво" Право", 2013
2013
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни" Практикум зі складання процесуальних документів із цивільних справ"(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліфікаційний …
ДД Луспеник, ІВ Удальцова, КВ Гусаров
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Актуальні проблеми застосування Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства України: тези доп. та наук. повідомл. учасн. міжнар. наук.-практ …
ВВ Комаров, ЮМ Грошевий, АО Селіванов, ДД Луспеник, ДВ Филин, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2007
2007
Завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни" Судочинство в господарських судах" для студентів V курсу заочного факультету
ВВ Комаров, ІВ Удальцова
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2003
2003
Проблеми законності. 2000. Вип. 42
ГО Матвєєва, СА Черниченко, ВЄ Рубаник, ЮН Тодыка, ВА Серегин, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2000
2000
Предмет доказывания и доказательства по делам о признании гражданина ограниченно дееспособным и недееспособным
ИВ Удальцова
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2000
2000
Проблеми законності. 1998. Вип. 35
ЕВ Зинченко, ВМ Токарев, ДА Тихоненков, ОЮ Марченко, ИВ Яковюк, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 1998
1998
Актуальные вопросы рассмотрения дел о признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным
ИВ Удальцова
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 1996
1996
Проблемы законности. 1996. Вып. 31
ЛВ Петрова, ВД Гончаренко, ВА Румянцев, СА Черпиченко, ...
Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, 1996
1996
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–14