Удальцова Ірина Віталіївна, Удальцова Ирина Витальевна, Udaltsova Irina
Удальцова Ірина Віталіївна, Удальцова Ирина Витальевна, Udaltsova Irina
Verified email at nlu.edu.ua
TitleCited byYear
Проблема судебного признания гражданина ограниченно дееспособным или недеес-пособным
ИВ Удальцова
Х.: Нац. юрид. акад. Украины, 1999
71999
Окреме провадження
ВВ Комаров, ГО Світлична, ІВ Удальцова
монограф./ВВ Комаров, ГО Світлична, ІВ Удальцова, 2011
62011
Особое производство и проблемы признания гражданина ограничено дееспособным или недееспособным: авторефер
ИВ Удальцова
дис… канд. юрид. наук, 1999
41999
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільний процес"
ВВ Баранкова, ВА Бігун, ЄО Васильєв, КА Гузе, КВ Гусаров, ...
Видавництво" Право", 2011
12011
Судовий контроль за виконанням судових рішень
МА Вікут, КВ Гусаров, ВМ Жуйков, ВВ Комаров, НО Рассахатська, ...
Бондар Олександр Григорович–Перший проректор Запорізького національного …, 2017
2017
ДО ПОНЯТТЯ ЗАХИСТУ СІМЕЙНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ У ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
ВМ Кравчук, ЛА Кондратьєва, ГО Світлична, ВІ Тертишніков, ...
ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС, 44, 2017
2017
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни" Практикум зі складання процесуальних документів із цивільних справ"(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліфікаційний …
ДД Луспеник, ІВ Удальцова, КВ Гусаров
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Актуальні проблеми застосування Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства України: тези доп. та наук. повідомл. учасн. міжнар. наук.-практ …
ВВ Комаров, ОМ Пасенюк, ВВ Ершов, ВБ Авер'янов, ВВ Блажеев, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2007
2007
Завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни" Судочинство в господарських судах" для студентів V курсу заочного факультету
ВВ Комаров, ІВ Удальцова
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2003
2003
Проблеми законності. 2000. Вип. 42
ГО Матвєєва, СА Черниченко, ВЄ Рубаник, ЮН Тодыка, ВА Серегин, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2000
2000
Предмет доказывания и доказательства по делам о признании гражданина ограниченно дееспособным и недееспособным
ИВ Удальцова
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2000
2000
Проблеми законності. 1998. Вип. 35
ЕВ Зинченко, ВМ Токарев, ДА Тихоненков, ОЮ Марченко, ИВ Яковюк, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 1998
1998
Актуальные вопросы рассмотрения дел о признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным
ИВ Удальцова
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 1996
1996
Проблемы законности. 1996. Вып. 31
ЛВ Петрова, ВД Гончаренко, ВА Румянцев, СА Черпиченко, ...
Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, 1996
1996
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14