Катерина Кулик; Kateryna Kulyk; ORCID ID: 0000-0003-2986-5836; Researcher ID: AAI-3843-2020
Катерина Кулик; Kateryna Kulyk; ORCID ID: 0000-0003-2986-5836; Researcher ID: AAI-3843-2020
Verified email at nlu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Combating Illegal Drugs Trafficking Using the Internet by Means of the Profiling Method/Tavolzhansky OV
MO Ovcharenko, OV Tavolzhanskyi, TM Radchenko, KD Kulyk, ...
V. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 1296-1304, 0
6
Кримінологічна характеристика та запобігання розбещенню неповнолітніх в Україні
КД Кулик
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за …, 0
5
Combating Illegal Drugs Trafficking Using the Internet by Means of the Profiling Method
MO Ovcharenko, OV Tavolzhanskyi, ТM Radchenko, KD Kulyk, ...
22020
Віктимологічна характеристика жертви злочинів проти статевої недоторканості VICTIMOLOGICAL CHARACTERISTIC OF THE VICTIMS OF SEXUAL INTEGRITY
АА Керопян, КД Кулик
Порівняльно-аналітичне право, 299-302, 2017
22017
Щодо питання про типологію конкретної життєвої ситуації при вчиненні розбещення неповнолітніх
КД Кулик
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право 2 (36 …, 2016
22016
Впровадження практики відновного правосуддя у справах про розбещення неповнолітніх в Україні
КД Кулик
Політика в сфері боротьби зі злочинністю, 9-10, 0
2
Використання технології Smart-Building у системі запобігання злочинності в Україні
КК Кулик
Кримінальні загрози в секторі безпеки: практики ефективного реагування …, 2019
1*2019
Взаємодія жертви та злочинця у злочинах проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
КД Кулик, ЮО Земська
Порівняльно-аналітичне право, 306-309, 2017
12017
Соціально-демографічні ознаки особистості злочинців, які вчиняють розбещення неповнолітніх
КД Кулик
Порівняльно-аналітичне право, 326-328, 2015
12015
ВЗАЄМОДІЯ ЖЕРТВИ ТА ЗЛОЧИНЦЯ У ЗЛОЧИНАХ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ CONNECTION BETWEEN THE VICTIM AND THE OFFENDER IN CRIMES AGAINST PERSON’S …
КД Кулик
1*
Cost of crime in Ukraine: an empirical analysis
NV Smetanina, KD Kulyk
Journal of Criminological Research, Policy and Practice, 2020
2020
До питання запровадження антикорупційного моніторингу в Україні
КД Кулик
Юридична осінь 2020 року : зб. тез доповідей та наук. повідомл. учасників …, 2020
2020
Щодо посилення кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх
КД Кулик
Діджиталізація і безпека: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків …, 2020
2020
Sexual molestation of minors in Ukraine: criminological characteristic and prevention
K Kulyk
Eurocrim 2020. 20th Annual Conference of the European Society of Criminology …, 2020
2020
Деякі питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у приватному секторі
КД Кулик
Запобігання корупції у приватному секторі : матеріали наук.-практ. онлайн …, 2020
2020
Кримінологія : підручник [Б. М. Головкін, В. В. Голіна, О. В. Лисодєд та ін.]; за заг. ред. Б. М. Головкіна. - Харків : Право.
АМ Бабенко, ВС Батиргареєва, ВВ Василевич, ОВ Гальцова, ...
2020
Запобігання корупції : підручник / за заг.ред. Б. М. Головкіна
КА Автухов, ОВ Новіков, ОВ Лисодєд, ЄО Алісов, ВС Батиргареєва, ...
2019
Хімічна кастрація як вид покарання за злочини проти статевої недоторканості неповнолітніх: за чи проти?
К Кулик
Актуальні шляхи удосконалення українського законодавства : зб. тез наук. доп …, 2019
2019
Проблемні питання створення Єдиного реєстру осіб, що вчиняють статеві злочини щодо неповнолітніх в Україні
К Кулик
Юридична осінь 2019 року: зб. тез доповідей та наук. повідомл. учасників …, 2019
2019
Деякі особливості правового статусу та діяльності притулків для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі
К Кулик
Новели законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20