Follow
Людмила Петрівна Половенко /  Polovenko Liudmyla
Людмила Петрівна Половенко / Polovenko Liudmyla
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Verified email at donnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Аналітична компетентність-ключовий складник професійної компетентності майбутніх фахівців з економічної кібернетики
ЛП Половенко
Теорія і практика управління соціальними системами, 2012
202012
The role of cryptocurrency in the digital economy
SV Merinova, LP Polovenko
Visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, 80-87, 2021
112021
Управлінська компетентність–ключовий складник професійної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю
Л Половенко
Гірська школа українських Карпат, 220-223, 2015
112015
ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДИК НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАКЛАДІВ
Л Половенко
Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in …, 2010
62010
Роль криптовалюти у цифровій економіці
СВ Мерінова, ЛП Половенко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2021
52021
Ефективне управління як основа економічного розвитку
ЛП Половенко, СВ Степова
Актуальні проблеми економіки, 16-22, 2016
52016
Виявлення ознак соціальної інженерії та технологія протидії соціальним хакерам на підприємстві
ЛП Половенко, СВ Мерінова
Підприємництво та інновації, 183-187, 2019
32019
Формування аналітичної компетентності у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців з економічної кібернетики
ЛП Половенко
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 04 „Теорія і методика професійної …, 0
3
Модель Харрода-Доммара: переваги та недоліки
ДА Підруцький, ЛП Половенко
Прикладні аспекти сучасних міждисциплінарних досліджень, 304-306, 2022
12022
Диференціальні рівняння в екології
НВ Грабовенко, ЛП Половенко
Прикладні аспекти сучасних міждисциплінарних досліджень, 265-267, 2022
12022
Модель Солоу: технологія застосування
ОО Комар, ЛП Половенко
Прикладні аспекти сучасних міждисциплінарних досліджень, 275-279, 2022
12022
Технології продукування знань на основі веб-сервісів
Л Половенко, С Мерінова
Наукові перспективи (Naukovì perspektivi), 2022
12022
The development of electronic payment systems in Ukraine and their security
L Polovenko, S Merinova, K Kopniak
VUZF review., 146-152, 2021
12021
Роль і місце фінансової математики в базовій математичній підготовці
ЛП Половенко
Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики, 112, 2015
12015
Ризики економічної безпеки підприємства: критерії та методи їх оцінки
СВ Степова, ЛП Половенко
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 43-46, 2015
12015
Концептуальна модель оволодіння знаннями у професійній підготовці фахівців з економічної кібернетики
ЛП Половенко, ЛІ Бурдейна
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2011
12011
Обґрунтування доцільності інвестиційного проєкту
НО Ткачук, ЛП Половенко
Прикладні аспекти сучасних міждисциплінарних досліджень, 246-248, 2024
2024
Оцінка переваг нейронних мереж
ДВ Бевз, ЛП Половенко
Прикладні аспекти сучасних міждисциплінарних досліджень, 207-209, 2024
2024
Огляд програмного забезпечення для моделювання економічних процесів
РД Матвійчук, ЛП Половенко
Прикладні аспекти сучасних міждисциплінарних досліджень, 226-228, 2024
2024
ЙМОВІРНІСНО-СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ У ВИЯВЛЕННІ КІБЕРІНЦИДЕНТІВ: ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ
Л Половенко, С Мерінова
Наука і техніка сьогодні, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20