Tatyana Shtal, Тетяна Шталь, Татьяна Шталь
Tatyana Shtal, Тетяна Шталь, Татьяна Шталь
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Комплексна оцінка ресурсного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі
ТВ Шталь
ТВ Шталь, 2006
302006
Methods of analysis of the external environment of business activities
T Shtal, M Buriak, G Ukubassova, Y Amirbekuly, Z Toiboldinova, T Tlegen
282018
Социальный маркетинг и социальная ответственность бизнеса: взаимосвязи и результаты
ТВ Шталь, ОО Тищенко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 97-104, 2012
18*2012
Сучасний стан та тенденції розвитку ресторанного господарства України та Харківського регіону
ТВ Шталь, ОВ Кот, АС Дядiн
ТВ Шталь, ОВ Кот, АС Дядін, 2011
15*2011
Аналіз інвестиційного клімату України та шляхи його вдосконалення
ТВ Шталь, ЮБ Доброскок, ОО Тіщенко, Е Сапаров
Бізнес Інформ, 122-125, 2013
122013
Formalization of the enterprise international economic activity efficiency management
TV Shtal, YO Polyakova, EL Hasanov, GS Ukubassova, SA Kozhabaeva
Utopía y praxis latinoamericana: revista internacional de filosofía …, 2018
102018
Митні платежі України та вплив на них членства у світовій організації торгівлі
ТВ Шталь, МА Вівденко, КЄ Кравченко
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 192-196, 2013
102013
Social marketing and social responsibility of the business: intercoupling and results
TV Shtal, OO Tyshchenko
Marketing and Management of Innovations, 97-104, 2012
10*2012
Методичні підходи до організації бухгалтерського обліку витрат виробництва та обігу на підприємствах ресторанного господарства
ЛМ Янчева, ТВ Шталь, МО Ільченко
Харків: ХДУХТ, 2012
10*2012
Elektronna mytnycja
TV Shtal
jakisno novyj etap nadannja mytnyh poslug v Ukrai’ni. Nauk. visn. Poltav. un …, 2013
9*2013
Элементы механизма взаимодействия субъектов в каналах сбыта
ТВ Шталь, ЮБ Доброскок
Бізнес Інформ, 17-22, 2012
92012
Компелксная оценка ресурсного потенциала предприятий розничной торговли
ТВ Шталь
–Харьков, 2006.–313 с.: іл.-Бібліогр.: 216 с, 2006
9*2006
Development of Professional Competency of Managerial Staff on the Basis of Acmeological Approach
TV Shtal, I Lytovchenko, HA Poliakova
Journal of Advanced Research in Law and Economics 9 (4 (34)), 1481-1488, 2018
82018
Маркетингові стратегії підприємства ресторанного господарства
ТВ Шталь
8*2012
Стратегічне управління збутовою діяльністю підприємств на міжнародному ринку: маркетингово-логістичний аспект
ТВ Шталь, ВВ Писаренко, НГ Гуржій, ІЮ Мелушова, НГ Гуржий, ...
7*2017
Система управління майновим потенціалом підприємства
ОГ Денисюк
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 162-171, 2008
72008
Modeling of convergence of the economic system of Ukraine with g20 countries based on the analysis of structural changes in Ukrainian foreign trade
TV Shtal, YO Polyakova, NV Proskurnina, IB Dobroskok, OV Kot
Journal of Advanced Research in Law and Economics 9 (6 (36)), 2129-2145, 2018
62018
Наукові підходи до визначення поняття зовнішньоекономічної діяльності підприємства
ЖС Зосимова, ТВ Шталь
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 134-136, 2013
62013
Дослідження становлення теорії стратегії
ТВ Шталь
Вісник Донецького Національного університету економіки і торгівлі ім. М …, 2008
62008
Особенности формирования ресурсного потенциала в торговле
ТВ Шталь
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць.–Дніпропетровськ …, 2005
62005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20