Tatyana Shtal, Тетяна Шталь, Татьяна Шталь
Tatyana Shtal, Тетяна Шталь, Татьяна Шталь
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Комплексна оцінка ресурсного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі
ТВ Шталь
ТВ Шталь, 2006
282006
Methods of analysis of the external environment of business activities
TV SHTAL, MM BURIAK, Y AMIRBEKULY, GS UKUBASSOVA, ...
Revista ESPACIOS 39 (12), 2018
212018
Социальный маркетинг и социальная ответственность бизнеса: взаимосвязи и результаты
ТВ Шталь, ОО Тищенко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 97-104, 2012
15*2012
Сучасний стан та тенденції розвитку ресторанного господарства України та Харківського регіону
ТВ Шталь, ОВ Кот, АС Дядiн
ТВ Шталь, ОВ Кот, АС Дядін, 2011
14*2011
Formalization of the enterprise international economic activity efficiency management
TV Shtal, YO Polyakova, EL Hasanov, GS Ukubassova, SA Kozhabaeva
Utopía y praxis latinoamericana: revista internacional de filosofía …, 2018
102018
Social marketing and social responsibility of the business: intercoupling and results
TV Shtal, OO Tyshchenko
Marketing and Management of Innovations, 97-104, 2012
10*2012
Митні платежі України та вплив на них членства у світовій організації торгівлі
ТВ Шталь, МА Вівденко, КЄ Кравченко
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 192-196, 2013
92013
Аналіз інвестиційного клімату України та шляхи його вдосконалення
ТВ Шталь, ЮБ Доброскок, ОО Тіщенко, Е Сапаров
Бізнес Інформ, 122-125, 2013
92013
Elektronna mytnycja
TV Shtal
jakisno novyj etap nadannja mytnyh poslug v Ukrai’ni. Nauk. visn. Poltav. un …, 2013
8*2013
Методичні підходи до організації бухгалтерського обліку витрат виробництва та обігу на підприємствах ресторанного господарства
ЛМ Янчева, ТВ Шталь, МО Ільченко
Харків: ХДУХТ, 2012
8*2012
Маркетингові стратегії підприємств ресторанного господарства: монографія
ТВ Шталь
Харків: ХДУХТ, 2011
8*2011
Стратегічне управління збутовою діяльністю підприємств на міжнародному ринку: маркетингово-логістичний аспект
ТВ Шталь, ВВ Писаренко, НГ Гуржій, ІЮ Мелушова
Харків: Лідер, 2017
7*2017
Элементы механизма взаимодействия субъектов в каналах сбыта
ТВ Шталь, ЮБ Доброскок
Бізнес Інформ, 17-22, 2012
72012
Компелксная оценка ресурсного потенциала предприятий розничной торговли
ТВ Шталь
–Харьков, 2006.–313 с.: іл.-Бібліогр.: 216 с, 2006
7*2006
Modeling of convergence of the economic system of Ukraine with g20 countries based on the analysis of structural changes in Ukrainian foreign trade
TV Shtal, YO Polyakova, NV Proskurnina, IB Dobroskok, OV Kot
Journal of Advanced Research in Law and Economics 9 (6 (36)), 2129-2145, 2018
62018
Development of Professional Competency of Managerial Staff on the Basis of Acmeological Approach
TV Shtal, I Lytovchenko, HA Poliakova
Journal of Advanced Research in Law and Economics 9 (4 (34)), 1481-1488, 2018
62018
Система управління майновим потенціалом підприємства
ОГ Денисюк
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 162-171, 2008
62008
Особенности формирования ресурсного потенциала в торговле
ТВ Шталь
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць.–Дніпропетровськ …, 2005
62005
Управління процесами взаємодії підприємств у каналах збуту в умовах глобалізації: монографії
ТВ Шталь
Харків: Лідер, 2015
5*2015
Наукові підходи до визначення поняття зовнішньоекономічної діяльності підприємства
ЖС Зосимова, ТВ Шталь
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 134-136, 2013
52013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20