Холодюк Олександр Володимирович / Kholodiuk Oleksandr / Холодюк Александр
Холодюк Олександр Володимирович / Kholodiuk Oleksandr / Холодюк Александр
Вінницький національний аграрний університет, к.т.н., асистент кафедри ЕМТП і ТС
Подтвержден адрес электронной почты в домене vsau.vin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бітерно–ножовий різальний апарат та його класифікаційні ознаки
О Холодюк
Міжвід. темат. наук. зб. Механізація та електрифікація сільського …, 2003
52003
Конструкційні особливості подрібнювальних пристроїв зарубіжних підбирачів Claas та Krone
О Холодюк
Збірник наукових праць Вінницького національного агарарного університету, 79-89, 2011
22011
Показники роботи бітерно-ножового різального апарата
В Кузьменко, О Холодюк
Міжвідомчий тематичний науковий збірник Механізація та електрифікація …, 2011
22011
Особливості конструкцій подрібнювальних пристроїв підбирачів Pottinger
О Холодюк
Збірник наукових праць Вінницький національний аграрний університет.–Серія …, 2010
22010
Обґрунтування конструктивних та технологічних параметрів різального апарата стеблових кормів з дисковими ножами
А Гарькавий, В Кузьменко, О Холодюк
Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. Спеціальний …, 2009
22009
Дослідження конструктивних та технологічних параметрів вібраційних пристроїв для різання сільськогосподарської продукції з дисковими робочими органами
ІП Паламарчук, ОВ Холодюк
Вібрації в техніці та технологіях, 13, 2000
22000
Битерно-ножевой режущий аппарат с дисковыми ножами
ВФ Кузьменко, ОВ Холодюк
Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве: материалы …, 2014
12014
Експлуатація та обслуговування машин. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни (частина 2) для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 …
ДГ Кондратюк, ОВ Холодюк
Експлуатація та обслуговування машин., 2020
2020
Руйнуюче зусилля різання при взаємодії леза дискового ножа з травʼяною масою
ОВ Холодюк
Техніка, енергетика, транспорт АПК.-2020.-№ 1 (108).-С. 29-36., 2020
2020
Термінологічний словник з точного землеробства для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208-" Агроінженерія"
ОВ Холодюк
Вінниця: ВНАУ, 2020.-42 с., 2020
2020
Вплив параметрів вальців на доподрібнення зерна кукурудзи в масі для силосування
ОВ Холодюк
Всеукраїн. наук.-практ. конф.«Молодіжний науковий форум», 24 квіт. 2019 р …, 2020
2020
Аналіз супутникових систем глобального позиціонування та їх роль у сільському господарстві
ОВ Холодюк
Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених та студ.«Проблеми і …, 2020
2020
Кут ковзання в різальній парі бітерно-ножового апарату
ОВ Холодюк, ВФ Кузьменко
VІ наук.-техн. конф." Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві …, 2020
2020
Програма підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників зі спеціальності 208 Агроінженерія галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство
ВМ Бандура, ЮБ Паладійчук, ВМ Пришляк, ЛВ Швець, ОВ Холодюк, ...
Програма підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних …, 2020
2020
Програма вступного фахового випробування для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 «Агроінженерія»
ВА Матвійчук, ВМ Бандура, ІВ Гунько, ЛП Середа, ОВ Солона, ...
2020
Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 208 «Агроінженерія»
ВА Матвійчук, ВМ Бандура, ЛП Середа, ВФ Анісімов, ЮБ Паладійчук, ...
2020
Пріоритетні напрями розвитку системи точного землеробства
ОВ Холодюк
Збірник тез доповідей ХX Міжнародної наукової конференції" Сучасні проблеми …, 2019
2019
Руйнуюче зусилля при взаємодії леза дискового ножа з травꞌяною масою
ОВ Холодюк
Сучасні проблеми землеробської механіки: матеріали ХX Міжнарод. наук. конф …, 2019
2019
Програма виробничої практики другого (магістерського) рівня вищої освіти галузь знань 20–Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 208–«Агроінженерія»
ВМ Бандура, ЛП Середа, ДГ Кондратюк, ЮБ Паладійчук, ЛВ Швець, ...
2019
Сіноворушилка
ДГ Кондратюк, ОВ Холодюк, ВМ Григоришен
Сіноворушилка. Пат. 119605 UA, МПК A01D 78/10.-№ a 2017 11251; заявл. 17.11 …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20