Олена Уварова
Олена Уварова
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого,
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Принципи права у правозастосуванні: загальнотеоретична характеристика
ОО Уварова
822012
Сопротивление угнетению. Восстание. Революция (теоретико-правовой анализ в свете доктрины прав человека)
П Уварова
Право і громадянське суспільство, 4-61, 2013
282013
Сопротивление угнетению. Восстание. Революция (теоретико-правовой анализ в свете доктрины прав человека)
УОО Погребняк С.П.
282013
РОЛЬ принципів правА У ПРОЦЕСІ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
ОО Уварова
26*
Принцип верховенства права в судовій практиці України
О Уварова
Філософія права і загальна теорія права, 65-72, 2013
142013
Шляхи дослідження правозастосовної функції принципів права
ОО Уварова
Форум права, 217-221, 2007
132007
Права жінок і гендерна рівність в Україні
О Уварова
Права людини в Україні: перше півріччя, 2015
112015
Матеріальне і процесуальне право: питання функціонального співвідношення
ОО Уварова, ОО Сидоренко
Юрист України, 19-24, 2012
10*2012
Принципи права як загальнотеоретична категорія
ОО Уварова
Юрист України, 5-10, 2011
102011
Загальні принципи права та їх роль у правозастосуванні з позицій природно-правового і позитивістського підходів до права
О Уварова
видавництво" Право", 2008
92008
Матеріальне і процесуальне право: питання функціонального співвідношення
ОО Уварова, ОО Сидоренко
Юрист України, 19-24, 2012
62012
Недержавне право: запрошення до дискусії
ОО Уварова
Право і громадянське суспільство, 14-32, 2015
52015
Верховенство права и религиозная свобода: проблемы равенства
ДА Вовк, СП Погребняк, ЕА Уварова
Известия высших учебных заведений. Правоведение, 2015
42015
Бар’єри, механізми і належні практики в сфері доступу жінок до правосуддя в Україні
О Уварова
42015
Норми матеріального і процесуального права: функціональне співвідношення
ОО Уварова
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2012
32012
Про зміст і форму правозастосовних актів
О Уварова
видавництво" Право", 2005
32005
ПРАВОВОЙ ХАРАКТЕР АКТОВ НОРМОТВОРЧЕСТВА КАК ОСПОРИМАЯ ПРЕЗУМПЦИЯ ПРАВА
ЕА УВАРОВА
Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право, 2012
22012
Принцип недискримінації за ознакою статі в судовій практиці України
У Олена
Право України, 56-66, 2017
2017
Рівність за ознакою статі в економічній сфері: зобов’язання України перед ЄС (ключові Директиви ЄС щодо забезпечення гендерного балансу на ринку праці та в професійній …
УО О.
Видавництво «НТМТ», 2015
2015
Бар’єри, механізми і належні практики в сфері доступу жінок до правосуддя в Україні
У О.
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20