Тетяна Анатоліївна Бондар
Тетяна Анатоліївна Бондар
КНЕУ імені Вадима Гетьмана, обліково-економічний факультет, доцент
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оцінка ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму під час надання аудиторських послуг
МІ Бондар, ТА Бондар
Незалежний аудитор, 9-18, 2013
9*2013
Відображення інвестиційної нерухомості в поточному обліку
МІ Бондар, ТА Бондар
Інвестиції: практика та досвід, 9-14, 2009
92009
Становлення лізингових відносин в Україні
МІ Бондар, ТА Бондар
Економіка АПК, 37-40, 2001
92001
Звіт про управління: етапи складання
ТА Бондар, ТА Бондарь
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
52017
Облік і контроль лізингових процесів: сучасний стан та перспективи розвитку
ТА Бондар
Київський національний економічний університет (КНЕУ).-Київ, 2004
52004
Професійне судження в контексті облікової політики підприємства
ТА Бондар
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
42012
Особливості соціального партнерства у відносинах «викладач—студент»
МІ Бондар, ТА Бондар
М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2012
32012
Визнання і оцінка інвестиційної нерухомості
МІ Бондар, ТА Бондар
Інвестиції: практика та досвід, 12-15, 2009
32009
Нормативно-правове забезпечення звіту про управління підприємств в Україні
ЛГ Ловінська, ЯВ Олійник, ТА Бондар
Фінанси України, 19-44, 2018
22018
Світові тенденції діяльності органів державного фінансового моніторингу
ТА Бондар
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
12014
Евристична бесіда як метод проблемно-розвиваючого навчання
ТА Бондар
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
12013
Організація проведення контролю знань студентів у навчальному процесі
МІ Бондар, НИ Бондарь, ТА Бондар, ТА Бондарь
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007
12007
РОЗКРИТТЯ ПОЛІТИКИ «ДЬЮ-ДІЛІДЖЕНС» У ЗВІТІ ПРО УПРАВЛІННЯ
МІ Бондар, ТА Бондар
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ, КОНТРОЛЮ І ОПОДАТКУВАННЯ У …, 0
1
Суттєвість інформації у звіті про управління
МІ Бондар, ТА Бондар
Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: матеріали …, 2019
2019
Сучасні підходи до digital-трансформації підприємства
ЛА Ніколенко, ЛА Николенко, ТА Бондар, ТА Бондарь
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
БІЗНЕС–МОДЕЛЬ: РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ У ЗВІТІ ПРО УПРАВЛІННЯ
ТА Бондар
Видавництво УжНУ «Говерла», 2018
2018
Міжнародні та національні імперативи розкриття у звітності нефінансової інформації
ТА Бондар, ТА Бондарь
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
Майбутнє бухгалтерської професії
МІ Бондар, НИ Бондарь, ТА Бондар, ТА Бондарь
Тернопільський національний економічний університет, 2018
2018
Особливості оцінки ризику Міністерством фінансів України при здійсненні перевірок СПФМ
ТА Бондар, ТА Бондарь
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
2016
Планування контрольно-наглядової діяльності Міністерства фінансів України як суб’єкта державного фінансового моніторингу
ТА Бондар
Фінанси України, 106-120, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20