Irina Budko, Ирина В. Будько, Iрына У. Будзько, I Budzko
Irina Budko, Ирина В. Будько, Iрына У. Будзько, I Budzko
Belarusian National Technical University, Belarus
Подтвержден адрес электронной почты в домене bntu.by - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Этнокультурный и социолингвистический аспекты теории и практики преподавания языков
ИВ Будько
БНТУ, 2015
12015
Сравнительно-сопоставительный анализ фразеологизмов в русском и туркменском языке: дидактический аспект. Часть 2
ИВ Будько
БНТУ, 2015
12015
Лексіка ранніх перакладаў апокрыфаў і яе роля ва ўзбагачэнні слоўнікавага складу старабеларускай мовы
I Budz’ko
Rozprawy Komisji Językowej, 39-59, 2018
2018
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
СВ ЛАПІНА, ІУ БУДЗЬКО, ІЛ КАПЫЛОЎ, ІУ ДАМАСЕВІЧ
Проблемы управления (Минск), 68-73, 2016
2016
Роля старабеларускіх рэлігійных твораў ранняга перыяду ў фарміраванні слоўнікавага складу старабеларускай мовы
І Будзько
Выдавецкі цэнтр БДУ, 2016
2016
Рэлігійная лексіка сучаснай беларускай літаратурнай мовы: функцыянальны аспект
IУ Будзько
2016
Маніторынг электронных вучэбна-метадычных комплексаў па дысцыпліне «Беларуская мова: прафесійная лексіка»: сучасны стан і перспектывы развіцця
ІУ Будзько, ІЛ Капылоў
Минск: БГУ, 2015
2015
Электронныя вучэбна-метадычныя комплексы па лінгвістычных дысцыплінах: сучасны стан і перспектывы развіцця
ІУ Будзько, ІЛ Капылоў
БНТУ, 2015
2015
Языковая кафедра в неязыковом вузе
ИВ Будько
БНТУ, 2015
2015
Беларуская мова (прафесiйная лексiка). У 4 ч. Ч. 4. Пераклад навукова-тэхнiчнага тэксту: агульныя рэкамендацыi, тэксты i заданнi
ЛА Гiруцкая, IЎ Будзько, АА Мiшанькiна, КМ Мiцкевiч, НЯ Пятрова, ...
2014
Месца беларускай мовы ў аксіялагічнай сістэме студэнтаў ФТКГ
ІУ Будзько
БНТУ, 2014
2014
Падручны гістарычны слоўнік субстантыўнай лексікі
ІУ Будзько, АМ Булыка
Мінск, 2013
2013
Беларуская мова (прафесiйная лексiка). У 4 ч. Ч. 1 Беларуская мова: агульныя звесткi, паходжанне i развiцце, функцыянальныя стылi
ЛА Гіруцкая, ІУ Будзько, ТА Кузняцова, АА Мішанькіна, КМ Міцкевіч, ...
БНТУ, 2013
2013
Некаторыя сацыялінгвістычныя тэндэнцыі ў негуманітарнай сферы адукацыі (на матэрыяле анкетавання студэнтаў БНТУ)
ІУ Будзько, НЯ Пятрова, ІУ Савіцкая
БНТУ, 2013
2013
Роля і месца старабеларускіх перакладаў кнігі" Данііл Прарок" у беларускай кніжнасці
ІУ Будзько
Минск: БГУ, 2011
2011
Графіка-арфаграфічныя асаблівасці Полацкага евангелля канца ХІІ стагоддзя
ІУ Будзько
Выдавецкі цэнтр БДУ, 2011
2011
Лексіка-семантычныя інавацыі ў старабеларускім перакладзе Псалтыра XVI ст.
ІУ Будзько
Выдавецтва “Права і эканоміка”, 2010
2010
Каляды, Вадохрышча, Вялікдзень: з гісторыі назваў рэлігійных свят у беларускай мове
ІУ Будзько
2010
Беларуская мова (прафесiйная лексiка). Ў 4 ч. Ч. 2. Навуковы тэкст: структура, жанры, моунае афармленне
ЛА Гiруцкая, IУ Будзько, ТА Кузняцова, АА Мiшанькiна, КМ Мiцкевiч, ...
БНТУ, 2006
2006
Рэлігійная лексіка старабеларускай мовы
ІУ Будзько
1999
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20