Irina Budko, Ирина В. Будько, Iрына У. Будзько, I Budzko
Irina Budko, Ирина В. Будько, Iрына У. Будзько, I Budzko
Belarusian National Technical University, Belarus
Подтвержден адрес электронной почты в домене bntu.by - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сравнительно-сопоставительный анализ фразеологизмов в русском и туркменском языке: дидактический аспект. Часть 2
ИВ Будько
БНТУ, 2015
22015
Этнокультурный и социолингвистический аспекты теории и практики преподавания языков
ИВ Будько
БНТУ, 2015
12015
Рэлігійная тэрміналогія сучаснай беларускай мовы: прычыны варыянтнасці і сінаніміі
ІУ Будзько
БНТУ, 2018
2018
Лексіка ранніх перакладаў апокрыфаў і яе роля ва ўзбагачэнні слоўнікавага складу старабеларускай мовы
I Budz’ko
Rozprawy Komisji Językowej, 39-59, 2018
2018
Рэлігійная тэрміналогія ў перакладах Псалтыра на сучасную беларускую мову: варыянтнасць і сінанімія
ІУ Будзько
БНТУ, 2017
2017
Лiнгвiстычныя i тэксталагiчныя асаблiвасцi пражскiх выданняу Францыска Скарыны
ІУ Будзько
Роднае слова, 2017
2017
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
СВ ЛАПІНА, ІУ БУДЗЬКО, ІЛ КАПЫЛОЎ, ІУ ДАМАСЕВІЧ
Проблемы управления (Минск), 68-73, 2016
2016
Роля старабеларускіх рэлігійных твораў ранняга перыяду ў фарміраванні слоўнікавага складу старабеларускай мовы
І Будзько
Выдавецкі цэнтр БДУ, 2016
2016
Рэлігійная лексіка сучаснай беларускай літаратурнай мовы: функцыянальны аспект
IУ Будзько
2016
Маніторынг электронных вучэбна-метадычных комплексаў па дысцыпліне «Беларуская мова: прафесійная лексіка»: сучасны стан і перспектывы развіцця
ІУ Будзько, ІЛ Капылоў
Минск: БГУ, 2015
2015
Электронныя вучэбна-метадычныя комплексы па лінгвістычных дысцыплінах: сучасны стан і перспектывы развіцця
ІУ Будзько, ІЛ Капылоў
БНТУ, 2015
2015
Языковая кафедра в неязыковом вузе: pro et contra
ИВ Будько
БНТУ, 2015
2015
Беларуская мова (прафесiйная лексiка). У 4 ч. Ч. 4. Пераклад навукова-тэхнiчнага тэксту: агульныя рэкамендацыi, тэксты i заданнi
ЛА Гiруцкая, IЎ Будзько, АА Мiшанькiна, КМ Мiцкевiч, НЯ Пятрова, ...
2014
Месца беларускай мовы ў аксіялагічнай сістэме студэнтаў ФТКГ
ІУ Будзько
БНТУ, 2014
2014
Падручны гістарычны слоўнік субстантыўнай лексікі
ІУ Будзько, АМ Булыка
Мінск, 2013
2013
Некаторыя сацыялінгвістычныя тэндэнцыі ў негуманітарнай сферы адукацыі (на матэрыяле анкетавання студэнтаў БНТУ)
ІУ Будзько, НЯ Пятрова, ІУ Савіцкая
БНТУ, 2013
2013
Роля і месца старабеларускіх перакладаў кнігі" Данііл Прарок" у беларускай кніжнасці
ІУ Будзько
Минск: БГУ, 2011
2011
Графіка-арфаграфічныя асаблівасці Полацкага евангелля канца ХІІ стагоддзя
ІУ Будзько
Выдавецкі цэнтр БДУ, 2011
2011
Лексіка-семантычныя інавацыі ў старабеларускім перакладзе Псалтыра XVI ст.
ІУ Будзько
Выдавецтва “Права і эканоміка”, 2010
2010
Каляды, Вадохрышча, Вялікдзень: з гісторыі назваў рэлігійных свят у беларускай мове
ІУ Будзько
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20