Подписаться
Репінський Сергій Володимирович / Репинский Сергей / Repinskyi Serhii
Репінський Сергій Володимирович / Репинский Сергей / Repinskyi Serhii
Подтвержден адрес электронной почты в домене vntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Удосконалення схем регуляторів подачі насосів гідросистем, чутливих до навантаження, та їх статичні характеристики
ЮА Бурєнніков, ЛГ Козлов, СВ Репінський
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 88-92, 2004
162004
Система керування аксіально-поршневого регульованого насоса з профільованим вікном золотника комбінованого регулятора подачі : дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук …
СВ Репінський, СВ Репинский, SV Repinskiy
Вінницький національний технічний університет, 2011
102011
Вибір параметрів системи керування гідроприводом з насосом змінної продуктивності на основі дослідження його стійкості
ЮА Бурєнніков, ЛГ Козлов, СВ Репінський
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 211-217, 2006
102006
Імітаційні дослідження хвильових процесів у довгих гідравлічних лініях гідросистем сільськогосподарських машин
МІ Іванов, СВ Дусанюк, СВ Репінський
Вибрации в технике и технологиях, 69-72, 2003
92003
Автоматична система керування регульованим насосом
Ю Бурєнніков, Л Козлов, С Репінський, Y Burennikov, L Kozlov, ...
Вісник Тернопільського державного технічного університету 14 (3), 134-141, 2009
72009
Формування компетенцій з безпеки життєдіяльності в студентів вищих навчальних закладів
ОВ Поліщук, СВ Репінський, АВ Слабкий
Педагогіка безпеки, 72-80, 2016
62016
СИСТЕМА КЕРУВАННЯ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВОГО РЕГУЛЬОВАНОГО НАСОСА З ПРОФІЛЬОВАНИМ ВІКНОМ ЗОЛОТНИКА КОМБІНОВАНОГО РЕГУЛЯТОРА ПОДАЧІ
ЮА Бурєнніков, ЛГ Козлов, СВ Репінський, Y Burennikov, L Kozlov, ...
Вісник Національного технічного університету України «Київський …, 2012
62012
Математичне моделювання системи управління гідроприводом з пропорційним керуванням
ЮА Бурєнніков, ЛГ Козлов, СВ Репінський, ОВ Петров, ДО Лозінський
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2007
62007
Керування регульованих насосів в гідроприводах, чутливих до навантаження : монографія
СВ Репінський, ЛГ Козлов, ЮА Бурєнніков, СВ Репинский, ЛГ Козлов, ...
Вінниця : ВНТУ, 2016
52016
Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин. Частина 1 : практикум
ОВ Дерібо, ЖП Дусанюк, СВ Репінський
Вінниця : ВНТУ, 2010
5*2010
Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Литі заготовки : навчальний посібник
ЖП Дусанюк, ОП Шиліна, СВ Репінський, СВ Дусанюк, ЖП Дусанюк, ...
Вінниця : ВНТУ, 2009
52009
Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин : лабораторний практикум
ОВ Дерібо, ЖП Дусанюк, ОМ Мироненко, ВП Пурдик, СВ Репінський, ...
Вінниця : ВНТУ, 2006
52006
Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Гаряче об’ємне штампування : навчальний посібник
ЖП Дусанюк, ІО Сивак, СВ Дусанюк, СВ Репінський
Вінниця : ВНТУ, 2006
52006
Огляд електрогідравлічних систем керування насосами змінної продуктивності
ЮА Бурєнніков, ЛГ Козлов, СВ Репінський
Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Технічні науки …, 2016
42016
Експериментальний стенд для дослідження характеристик гідроприводу з насосом змінної продуктивності
ЮА Бурєнніков, ЛГ Козлов, СВ Репінський, ЮА Буренников, ЛГ Козлов, ...
Промислова гідравліка і пневматика, 79-82, 2007
42007
Про можливість зменшення гідравлічних втрат в системі керування гідроприводом з насосом змінної продуктивності
ЮА Бурєнніков, ЛГ Козлов, СВ Репінський
Наукові праці Вінницького національного технічного університету. Електронне …, 2007
42007
Моделювання системи керування насосом змінної продуктивності за допомогою програмного пакета MATLAB Simulink
ЮА Бурєнніков, ЛГ Козлов, СВ Репінський, ЮА Буренников, ...
Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, 89-93, 2006
42006
Імітаційне моделювання електрогідравлічного слідкувального приводу з керуванням зусиллям на виконавчому органі
ОВ Дерібо, ЖП Дусанюк, СВ Репінський
Вісник Вінницького політехнічного університету, 108-114, 2013
32013
Визначення моменту опору планшайби аксіально-поршневого насоса засобами математичного планування експерименту
СВ Репінський
Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Технічні науки»., 46-51, 2009
32009
Динаміка системи керування регульованим насосом з автоматичним регулятором подачі
ЮА Бурєнніков, ЛГ Козлов, СВ Репінський
Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за напрямом «Інженерна механіка …, 2009
32009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20