Svitlana Kropelnytska/ Світлана Кропельницька/SO Kropelnytska/S Kropelnytska/ СО Кропельницька
Svitlana Kropelnytska/ Світлана Кропельницька/SO Kropelnytska/S Kropelnytska/ СО Кропельницька
доцент, кафедра фінансів, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Підтверджена електронна адреса в pu.if.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка та організація інноваційної діяльності: навчальний посібник
ВМ Тебенко, ВН Тебенко
Вид-во: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2014
339*2014
Соціальне страхування: навч. посіб.
СО Кропельницька, ТВ Солоджук
К.: Центр учбової літератури, 2013
312013
Економічний аналіз господарської діяльності підприємства
ІІ Цигилик, СО Кропельницька, ОІ Мозіль
К.: Центр навчальної літератури 124, 30, 2004
312004
Аналіз і розробка інвестиційних проектів: Навчальний посібник
ІІ Цигилик, СО Кропельницька, ММ Білий, ОІ Мозіль
Київ: Центр навчальної літератури, 2005
282005
Фінансово-економічні засади формування та функціонування кластерів
С Кропельницька
ISBN: 978-613-7-42861-0 Publisher: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018
12*2018
Інноваційна політика в системі підприємництва
ІІ Цигилик, СО Кропельницька
Актуальні проблеми економіки, 19, 2003
122003
Організація виробництва за кластерною моделлю: Навчальний посібник
ІГ Ткачук, С Кропельницька, А Петруняк
В. Стефаника, 95-96, 2009
102009
Управління фінансами нових виробничих систем: теорія, методологія, практика: монографія
ІГ Ткачук, СО Кропельницька
Івано-Франківськ: Тіповіт, 2009
92009
Кластери–інструменти економічного зростання територіальних громад в умовах світової глобальної кризи
С Кропельницька
Вісник ЛДАУ, 2, 2009
82009
Аналіз ефективності використання виробничих потужностей та основних виробничих фондів у підприємницькій діяльності
ІІ Цигилюк, СО Кропельницька, ММ Білий
Актуальні проблеми економіки, 35, 2004
82004
Теоретико-методологічні аспекти самоорганізації у територіальних виробничих системах
СО Кропельницька
Актуальні проблеми економіки, 34, 2004
82004
Соціальне страхування
СО Кропельницька
навч. посіб./СО Кропельницька, ТВ Солоджук [Вид. 2-ге, перероб. та доп.]–К …, 2013
62013
Перспективи розвитку медичного страхування в умовах соціально-політичного становища України на шляху до євроінтеграції
СО Кропельницька, ЛВ Гринів, НВ Гринів
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 180-190, 2014
52014
Оцінка ефективності функціонування солідарної системи пенсійного забезпечення в Україні
СО Кропельницька, МЯ Шелюжак
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 167-176, 2013
52013
Інституалізація реалізації інвестиційних проектів з використанням механізмів державно-приватного партнерства
СО Кропельницька, РІ Щур
ЖДТУ, 2012
52012
Financial management of new production systems: theory, methodology, practice
IG Tkachuk, SO Kropelnytska
Ivano-Frankivsk: Tipovit, 2009
52009
Кластер народних художніх промислів “Сузір’я”: методика, коментар, поради: посібник
ІГ Ткачук, С КРОПЕЛЬНИЦЬКА, А ПЕТРУНЯК
ІГ Ткачук, СО Кропельницька, АД Петруняк–Івано-Франківськ: Тіповіт, 2009
52009
Аналіз і розробка інвестиційних проектів: Навчальний посібник
СО Кропельницька, ІІ Цигилик
Київ: Центр навчальної літератури, 2008
52008
Особливості формування фінансових відносин у кластері народних художніх промислів
СО Кропельницька
Актуальні проблеми економіки, с.51-58, 2008
52008
Моделювання розвитку економіки регіону на основі аналізу іерархій
І Ткачук, С Кропельницька
Економіка України, 79-83, 2007
52007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20