Денис Владимирович Дук (Duk D.V.)
Денис Владимирович Дук (Duk D.V.)
Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова (Mogilev State A. Kuleshov University)
Подтвержден адрес электронной почты в домене msu.by
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Полацк і палачане (IX-XVIII стст.)
ДУ Дук
Полацкі дзяржауны унiверсiтэт, 2010
872010
Полацк XVI-XVIII стагоддзяў: нарысы тапаграфii, гiсторыi матэрыяльнай культуры i арганiзацыi жыццёвай прасторы насельнiцтва беларускага горада
ДУ Дук
63*2007
Археалагічныя раскопкі на старажытным полацкім гарадзішчы ў 2007 г.
ДУ Дук
Мінск: Бел. навука, 2011
24*2011
Выратавальныя археалагiчныя раскопкi на тэрыторыi Вялiкага пасада Полацка у 2005 годзе
ДУ Дук
Полоцкий государственный университет, 2007
24*2007
Полацк XVI-XVIII стагоддзяў: нарысы тапаграфіі, гісторыі матэрыяльнай культуры і арганізацыі жыццевай прасторы насельніцтва беларускага горада
ДУ Дук
Полацкi дзяржауны унiверсiтэт, 2007
232007
Археалагiчныя раскопкi на старажытным полацкiм гарадзiшчы ў 2007 г.
ДУ Дук
20*2007
Полоцк—1150
Д ДУК
Родина, 66-69, 2012
172012
Станаўленне Полацка ў ІХ–ХІІІ стст.
ДУ Дук
Беларускі гістарычны часопіс, 25-31, 2007
17*2007
Древо жизни Полоцкого городища
Д ДУК
Родина, 37-40, 2007
162007
Старажытныя славяне полацкага гарадзішча (780–1310 гг.)
ДУ Дук
152008
Рэчавы комплекс з раскопак на Запалоцкім пасадзе старажытнага Полацка ў 2004 і 2006 гадах
ДУ Дук
Полацкі дзяржаўны універсітэт, 2009
142009
Кожевенно-сапожное ремесло Полоцка XVI–XVIII вв.(по итогам археологического надзора на территории Великого посада в 2000–2002 гг.)
Д Дук, А Соловьёв
Гістарычна-археалагічны зборнік, 241-250, 2004
142004
Пячатка Еўфрасінні Полацкай
ДУ Дук, І Калечыц, АЛ Коц
132015
Палата, Запалоцце, Полацк–пачатак сярэдневяковага горада
Д Дук
Беларускi гiстарычны часопiс, 33-36, 2007
112007
Аб полацкім некропалі Х–ХІІІ стст
Д Дук, М Плавінскі
Гістарычнаархеалагічны зборнік, 173-186, 2006
11*2006
Полацкая кафля XIV-сярэдзіны XVI стст.
ДУ Дук
Полацкі дзяржаўны універсітэт, 2001
102001
Новые археологические исследования на территории Заполотского посада древнего Полоцка (конец Х—первая половина ХII в.)
ДВ Дук, АЛ Коц
Stratum plus: Archaeology and Cultural Anthropology, 83-90, 2013
92013
Справаздача аб археалагічных даследаваннях на аб’екце «Узвядзенне офіснага будынка па вул. Ніжнепакроўскай (Леніна), 26» у 2008 г.
ДУ Дук
Архіў ІГНАНБ (на зацвярджэнні ў палявым камітэце), 0
9*
Археалагічныя комплексы пасадаў Полацка IX-XVIII стст.(па выніках раскопак 2004-2012 гг.)
ДУ Дук
Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт, 2014
82014
Ляпная кераміка і рэчавы комплекс вакольнага горада старажытнага Полацка (па выніках раскопак 2008 года)
ДУ Дук
Полацкі дзяржаўны універсітэт, 2008
82008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20