Підписатись
Кайдалова Альбіна Володимирівна
Кайдалова Альбіна Володимирівна
Національний фармацевтичний університет
Підтверджена електронна адреса в nuph.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретико-методологічні підходи до оцінювання якості вищої освіти в контексті світових рейтингів вищих навчальних закладів
АВ Кайдалова, ОВ Посилкіна
Фармацевтичний часопис, 76-81, 2015
122015
Розробка iнтегрованої системи управлiння якiстю ISO 9001: 2000/GMP на фармацевтичному пiдприємствi
АВ Кайдалова
72009
Компетентності сучасного викладача вищого фармацевтичного закладу
АВ Кайдалова
42016
Актуальні проблеми удосконалення системи оцінки якості вищої фармацевтичної освіти на національному рівні
АВ Кайдалова, ОВ Посилкіна, ОВ Доровський, ОВ Посылкина, ...
42015
Впровадження систем якості на фармацевтичних підприємствах
АВ Кайдалова, СМ Коваленко
Запорожский медицинский журнал, 155-158, 2008
42008
АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МЕДИЧНОГО ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРОФІЛЮ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ СНД
ПОВ Кайдалова А. В.
«СОЦІАЛЬНА ФАРМАЦІЯ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», 354-357, 2014
32014
Формування процесної моделі фармацевтичного підприємства
А.В. Кайдалова, О.Г. Чистяков, С.М. Коваленко
Фармацевтичний журнал, 3-8, 2008
32008
Науково-теоретичне обґрунтування методологічного концепту побудови системи якості вищої фармацевтичної освіти
АВ Кайдалова, ОВ Посилкіна
Фармацевтичний часопис, 68-74, 2016
22016
Оцінювання і рейтинґування науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів як складова системи якості вищої фармацевтичної освіти
АВ Кайдалова, ОВ Посилкіна
Фармацевтичний журнал, 28-36, 2016
22016
Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації зі спеціальності «Організація і управління фармацією»
ВМ Толочко, ЮМ Пєнкін, МВ Зарічкова, МВ Чешева, ОМ Должнікова, ...
НФаУ, 2011
22011
Навчання та підвищення компетентності персоналу за умов інтегрованої системи якості на фармацевтичному підприємстві
С.М. Коваленко, А.В. Кайдалова, О.Г. Чистяков
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, 16-21, 2009
22009
Актуальні проблеми підвищення якості вищої фармацевтичної освіти в Україні
ОВ Посилкіна, ОВ Посылкина, АВ Кайдалова
12017
Система менеджменту якості як фактор конкурентоспроможності фармацевтичних підприємств
АВ Кайдалова, ОС Погребняк, АС Погребняк
НФаУ, 2015
12015
Роль компетентнісного підходу у реалізації завдань системи якості фармацевтичної освіти
АВ Кайдалова, ОВ Посилкіна
Медична освіта, 64-67, 2014
12014
Передумови становлення та розвитку системи якості фармацевтичної освіти в Україні
АВ Кайдалова, ОВ Посилкіна
Фармацевтичний часопис, 112-117, 2014
12014
Основные проблемы организационно-управленческой деятельности персонала аптечных учреждений
ВМ Толочко, АВ Кайдалова, ТО Артюх
Український журнал клінічної та лабораторної медицини 6 (2), 120-124, 2011
12011
Самоменеджмент в організаційно-управлінській діяльності фармацевтичних працівників
ВМ Толочко, АВ Кайдалова, ЛВ Галий, ЛВ Галій, ТО Артюх, ТА Артюх
НФаУ, 2011
12011
Основнi проблеми органiзацiйно-управлiнської дiяльностi персоналу аптечних закладiв
ВМ Толочко, АВ Кайдалова, ТО Артюх
Український журнал клінічної та лабораторної медицини, 120-124, 2011
12011
ВИЗНАЧЕННЯ ЕТАП1В РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАД¤ ЕННЯ СИСТЕМИ ЯКОСТ1 НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ П1ДПРИ МСТВ1 В1ДПОВ1ДНО ДО ВИМОГ 1SО ТА* МР
АВ Кайдалова, СМ Коваленко, ЮВ Підпружников, Ч ОГ
Вісник фармації, 65-68, 2008
1*2008
Пути развития практически-ориентированной модели фармацевтического образования в Украине
ОВ Посылкина, ОВ Посилкіна, АВ Кайдалова
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20