Оксана Маркевич
Оксана Маркевич
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Подтвержден адрес электронной почты в домене zu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Губернське правління як місцева державна установа кінця ХVІІІ-першої половини ХІХ ст.(на прикладі Волинської губернії)
ОВ Маркевич
Український історичних журнал, 89-106, 2012
32012
Віце-губернатор Волинської губернії першої половини ХІХ століття: соціологічний портрет
ОВ Маркевич
Волинські історичні записки, 121-132, 2011
32011
Місцеве самоврядування в Україні: європейський досвід та українські реалії
ОВ Маркевич
Літописець, 20-23, 2016
22016
Один рік із життя волинського губернатора першої половини ХІХ століття
ОВ Маркевич
Київська старовина, 34-47, 2011
22011
Еволюція оподаткування прибутку підприємств в Україні
ОВ Маркевич
Фінанси України, 32-47, 2015
12015
Організація управління Волинською губернією наприкінці ХVІІІ–60-ті рр. ХІХ ст.
ОВ Маркевич
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2013
12013
Волинський губернатор і генерал-губернатор у взаємодії та протиріччях (кінець ХVІІІ–перша половина ХІХ ст.)
ОВ Маркевич
Гуржіївські історичні читання, 201-204, 2012
12012
Канцелярія волинського губернатора першої половини ХІХ століття: склад, структура, повноваження
ОВ Маркевич
Актуальні проблеми археології, історії та історичного краєзнавства Буго …, 2012
12012
Формування мережі поштових установ Волинської губернії та річпосполитський досвід
ОВ Маркевич
Україна і Польща: історичне сусідство: Збірник матеріалів міжнародної …, 2012
12012
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ
ГЮ Исаншина, ОВ Маркевич
ВІСНИК, 2009131, 2009
12009
Варфоломій Гіжицький (1775–1826)–перший волинський губернатор польського походження
О Маркевич
Наукові записки Віницького державного педагогічного університету імені …, 2020
2020
Державна служба у Волинській губернії у спогадах та оцінці сучасників (кінець ХVІІІ–перша половина ХІХ століття)
ОВ Маркевич
Емінак: науковий щоквартальник, 45-55, 2020
2020
Кадрова політика Російської імперії у Волинській губернії наприкінці ХVIII–у першій половині ХІХ ст.
ОВ Маркевич
Вчені записки ТНУ імені ВІ Вернадського. Серія: Історичні науки, 10-17, 2020
2020
Рід Любомирських у політичному житті Волинської губернії: управлінський аспект
ОВ Маркевич
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2019
2019
Законодавство Російської імперії про дворянське депутатське зібрання та його реалізація у Волинській губернії першої половини ХІХ ст.
ОВ Маркевич
Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі: Зб. наук …, 2018
2018
Волинське дворянське депутатське зібрання в системі станового самоуправління
ОВ Маркевич
Літописець. Збірник V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права …, 2018
2018
Наукові праці Центру історіографічних досліджень. Випуск 3: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень.
ОВ Маркевич, І Ярмошик
Типографія SMYK studio, 2017
2017
Місцеве управління через призму взаємодії губернатора і губернського предводителя дворянства
ОВ Маркевич
Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м …, 2017
2017
tnplrbmm “qhqŠelh onkP0eiq| jhu npcmPb bkdh bnkhmq| jnЇ craepmPЇ (* S… ець uVPPP $60-2S!!. uPu “2.)
ОВ Маркевич
IVAN OHIENKO, 206, 2017
2017
Формування системи поліцейських органів влади Волинської губернії (кінець ХVІІІ – 60-ті рр. ХІХ ст.)
ОВ Маркевич
Іван Огієнко і сучасна наука та освіта, С. 206-213, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20