Трофименко Володимир Анатолійович
Трофименко Володимир Анатолійович
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Розум та воля як антропологічні основи права
ВА Трофименко
Автореферат дис. канд. юрид. наук.—Харків, 2004
212004
Правовое, методическое и информационное обеспечение оценки земли
ВТ Трофименко, ГФ Мельников, АЮ Буянов, ЮГ Ионова
КолосС, 2006
142006
Диференціація процесуальної форми як пріоритетний напрямок реформування кримінального судочинства України
В Трофименко
Вісник Національної академії правових наук України, 242-250, 2012
72012
Актуальні питання системи кримінального процесу України
В Трофименко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.:: Право, 265-269, 2014
62014
ПРАВОВА ДОКТРИНА—ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ
ВА Трофименко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2009
42009
Нова українська поліція у призмі правового виховання
ВА Трофименко
32015
Соціально-правова цінність кримінальної процесуальної форми
В Трофименко
Jurnalul juridic na’ional: teorie ‘i practică= Национальный юридический …, 2014
32014
Сучасна юридична герменевтика як механізм тлумачення принципів і цінностей у праві
ВА Трофименко
видавництво" Право", 2012
32012
Деякі практичні питання з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України
І Коцюба, В Трофименко
Вісник Національного банку України, 62-64, 2010
32010
Правова доктрина як основа формування правової системи України
ВА Трофименко
видавництво" Право", 2009
32009
Проблема співвідношення кримінальної процесуальної форми і формалізму
В Трофименко
Вісник Національної академії правових наук України, 67-75, 2015
22015
Кримінальна процесуальна форма в контексті сучасної кримінальної процесуальної політики
В ТРОфИМЕНКО
Вісник Національної академії правових наук України, 130-140, 2015
22015
Кримінальна процесуальна форма як соціально-правова цінність
ВМ Трофименко
видавництво" Право", 2014
22014
Правове виховання працівників правоохоронних органів: перші акценти
ВА Трофименко
видавництво" Право", 2013
22013
Правове виховання працівників правоохоронної та судової систем: загальні риси і особливості
ВА Трофименко
видавництво" Право", 2011
22011
Основні компоненти системи математичної підготовки майбутніх фахівців авіаційної галузі в умовах використання інформаційно-комунікаційних технологій
ВІ Трофименко
Інформаційні технології в освіті, 120-124, 2008
22008
В поисках идеального источника права: правовые доктрины мира
В Трофименко
Юрид. радник, 18, 2007
22007
Система уголовного процесса по УПК Украины
ВМ Трофименко
Уголовное судопроизводство, 7-10, 2013
12013
Професійна правосвідомість та правова культура як предмет правового виховання у правоохоронній системі
ВА Трофименко
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
12013
Современная юридическая герменевтика как механизм толкования принципов и ценностей в праве
ВА Трофименко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20