Трофименко Володимир Анатолійович, Trofymenko Volodymyr
Трофименко Володимир Анатолійович, Trofymenko Volodymyr
Verified email at nlu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Розум та воля як антропологічні основи права
ВА Трофименко
Автореферат дис. канд. юрид. наук.—Харків, 2004
272004
Правова доктрина—основа формування правової системи країни
ВА Трофименко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2009
122009
Нова українська поліція у призмі правового виховання
ВА Трофименко
Українська наука: проблеми сьогодення та перспективи розвитку: матеріали …, 2015
42015
Проблема співвідношення кримінальної процесуальної форми і формалізму
В Трофименко
Вісник Національної академії правових наук України, 67-75, 2015
32015
Кримінальна процесуальна форма в контексті сучасної кримінальної процесуальної політики
В Трофименко
Вісник Національної академії правових наук України, 130-140, 2015
32015
Особенности статуса правоохранителя в системе правового воспитания
ВА Трофименко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2014
32014
Професійна правосвідомість та правова культура як предмет правового виховання у правоохоронній системі
ВА Трофименко
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
32013
Современная юридическая герменевтика как механизм толкования принципов и ценностей в праве
ВА Трофименко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2012
32012
Сучасна юридична герменевтика як механізм тлумачення принципів і цінностей у праві
ВА Трофименко
Вісник, 43, 2012
32012
В поисках идеального источника права: правовые доктрины мира
В Трофименко
Юрид. радник, 18, 2007
32007
МЕДИЙНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СТОРОНА РАБОТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ
ВА Трофименко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2018
22018
Суспільство, людина, право: сучасні дослідження актуальних проблем: моногр.
ОГ Данильян
Х.: Право, 2014
22014
Кримінальна процесуальна форма як соціально-правова цінність
В Трофименко
Вісник Національної академії правових наук України, 154-164, 2014
22014
Правове виховання працівників правоохоронних органів: перші акценти
ВА Трофименко
Вісник, 110, 2013
22013
Нормативні акти етичної поведінки поліцейських як необхідна частина законодавчого забезпечення їхньої співпраці із суспільством
ВА Трофименко
" Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права …, 2017
12017
Проблемні аспекти української правової ментальності на шляху європейської інтеграції
ВА Трофименко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2017
12017
Система канбан в высшем юридическом образовании (по аналогии и на опыте работы автомобильной корпорации «Тойота»)
ВА Трофименко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
12016
Звичай як початок права
ВА Трофименко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2011
12011
До проблеми додержання норм права: різноманітність джерел як вираз поліваріантності моделей поведінки у праві
ВА Трофименко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2010
12010
ПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: СПРОБА ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ
ВА Трофименко, ЯМ Радченко
" Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права …, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20