Трофименко Володимир Анатолійович
Трофименко Володимир Анатолійович
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Розум та воля як антропологічні основи права
ВА Трофименко
Автореферат дис. канд. юрид. наук.—Харків, 2004
232004
Правовое, методическое и информационное обеспечение оценки земли
ВТ Трофименко, ГФ Мельников, АЮ Буянов, ЮГ Ионова
КолосС, 2006
152006
Диференціація процесуальної форми як пріоритетний напрямок реформування кримінального судочинства України
В Трофименко
Вісник Національної академії правових наук України, 242-250, 2012
82012
Актуальні питання системи кримінального процесу України
В Трофименко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.:: Право, 265-269, 2014
62014
Правова доктрина—основа формування правової системи країни
ВА Трофименко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2009
52009
Деякі практичні питання з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України
І Коцюба, В Трофименко
Вісник Національного банку України, 62-64, 2010
42010
Нова українська поліція у призмі правового виховання
ВА Трофименко
Українська наука: проблеми сьогодення та перспективи розвитку: матеріали …, 2015
32015
Соціально-правова цінність кримінальної процесуальної форми
В Трофименко
Национальный юридический журнал: теория и практика, 278-281, 2014
32014
Сучасна юридична герменевтика як механізм тлумачення принципів і цінностей у праві
ВА Трофименко
Вісник, 43, 2012
32012
Правова доктрина як основа формування правової системи України
ВА Трофименко
видавництво" Право", 2009
32009
Кримінальна процесуальна форма в контексті сучасної кримінальної процесуальної політики
В Трофименко
Вісник Національної академії правових наук України, 130-140, 2015
22015
Кримінальна процесуальна форма як соціально-правова цінність
В Трофименко
Вісник Національної академії правових наук України, 154-164, 2014
22014
Правове виховання працівників правоохоронних органів: перші акценти
ВА Трофименко
Вісник, 110, 2013
22013
Основні компоненти системи математичної підготовки майбутніх фахівців авіаційної галузі в умовах використання інформаційно-комунікаційних технологій
ВІ Трофименко
Інформаційні технології в освіті, 120-124, 2008
22008
В поисках идеального источника права: правовые доктрины мира
В Трофименко
Юрид. радник, 18, 2007
22007
Проблема співвідношення кримінальної процесуальної форми і формалізму
В Трофименко
Вісник Національної академії правових наук України, 67-75, 2015
12015
Система уголовного процесса по УПК Украины
ВМ Трофименко
Уголовное судопроизводство, 7-10, 2013
12013
Професійна правосвідомість та правова культура як предмет правового виховання у правоохоронній системі
ВА Трофименко
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
12013
Современная юридическая герменевтика как механизм толкования принципов и ценностей в праве
ВА Трофименко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2012
12012
Звичай як початок права
ВА Трофименко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2011
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20