Трофименко Володимир Анатолійович
Трофименко Володимир Анатолійович
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
No verified email
TitleCited byYear
Розум та воля як антропологічні основи права
ВА Трофименко
Автореферат дис. канд. юрид. наук.—Харків, 2004
232004
Правовое, методическое и информационное обеспечение оценки земли
ВТ Трофименко, ГФ Мельников, АЮ Буянов, ЮГ Ионова
КолосС, 2006
162006
Диференціація процесуальної форми як пріоритетний напрямок реформування кримінального судочинства України
В Трофименко
Вісник Національної академії правових наук України, 242-250, 2012
82012
Правова доктрина—основа формування правової системи країни
ВА Трофименко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2009
82009
Актуальні питання системи кримінального процесу України
В Трофименко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.:: Право, 265-269, 2014
62014
Співвідношення понять «кримінальне провадження»,«кримінальне судочинство»,«процедура» та «стадія кримінального процесу» в юридичній доктрині та за КПК України
В Трофименко
Право України, 71-80, 2013
52013
Деякі практичні питання з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України
І Коцюба, В Трофименко
Вісник Національного банку України, 62-64, 2010
42010
Нова українська поліція у призмі правового виховання
ВА Трофименко
32015
Соціально-правова цінність кримінальної процесуальної форми
В Трофименко
Национальный юридический журнал: теория и практика, 278-281, 2014
32014
Сучасна юридична герменевтика як механізм тлумачення принципів і цінностей у праві
ВА Трофименко
Вісник, 43, 2012
32012
Кримінальна процесуальна форма в контексті сучасної кримінальної процесуальної політики
В Трофименко
Вісник Національної академії правових наук України, 130-140, 2015
22015
Суспільство, людина, право: сучасні дослідження актуальних проблем
ОГ Данильян, ОП Дзьобань, СБ Жданенко, ЮЮ Калиновський, ...
видавництво «Право», 2014
22014
Кримінальна процесуальна форма як соціально-правова цінність
В Трофименко
Вісник Національної академії правових наук України, 154-164, 2014
22014
Правове виховання працівників правоохоронних органів: перші акценти
ВА Трофименко
Вісник, 110, 2013
22013
Професійна правосвідомість та правова культура як предмет правового виховання у правоохоронній системі
ВА Трофименко
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
22013
Современная юридическая герменевтика как механизм толкования принципов и ценностей в праве
ВА Трофименко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2012
22012
Основні компоненти системи математичної підготовки майбутніх фахівців авіаційної галузі в умовах використання інформаційно-комунікаційних технологій
ВІ Трофименко
Інформаційні технології в освіті, 120-124, 2008
22008
В поисках идеального источника права: правовые доктрины мира
В Трофименко
Юрид. радник, 18, 2007
22007
Проблема співвідношення кримінальної процесуальної форми і формалізму
В Трофименко
Вісник Національної академії правових наук України, 67-75, 2015
12015
Особенности статуса правоохранителя в системе правового воспитания
ВА Трофименко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20