Trofymenko Volodymyr
Trofymenko Volodymyr
YAROSLAV MUDRYI NATIONAL LAW UNIVERSITY;
Verified email at nlu.edu.ua
TitleCited byYear
Розум та воля як антропологічні основи права
ВА Трофименко
Автореферат дис. канд. юрид. наук.—Харків, 2004
232004
Диференціація процесуальної форми як пріоритетний напрямок реформування кримінального судочинства України
В Трофименко
Вісник Національної академії правових наук України, 242-250, 2012
82012
Правова доктрина—основа формування правової системи країни
ВА Трофименко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2009
82009
Актуальні питання системи кримінального процесу України
В Трофименко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.:: Право, 265-269, 2014
62014
Співвідношення понять «кримінальне провадження»,«кримінальне судочинство»,«процедура» та «стадія кримінального процесу» в юридичній доктрині та за КПК України
В Трофименко
Право України, 71-80, 2013
52013
Нова українська поліція у призмі правового виховання
ВА Трофименко
Українська наука: проблеми сьогодення та перспективи розвитку: матеріали …, 2015
42015
Сучасна юридична герменевтика як механізм тлумачення принципів і цінностей у праві
ВА Трофименко
Вісник, 43, 2012
32012
Кримінальна процесуальна форма в контексті сучасної кримінальної процесуальної політики
В Трофименко
Вісник Національної академії правових наук України, 130-140, 2015
22015
Суспільство, людина, право: сучасні дослідження актуальних проблем: моногр.
ОГ Данильян
Х.: Право, 2014
22014
Кримінальна процесуальна форма як соціально-правова цінність
В Трофименко
Вісник Національної академії правових наук України, 154-164, 2014
22014
Правове виховання працівників правоохоронних органів: перші акценти
ВА Трофименко
Вісник, 110, 2013
22013
Современная юридическая герменевтика как механизм толкования принципов и ценностей в праве
ВА Трофименко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2012
22012
В поисках идеального источника права: правовые доктрины мира
В Трофименко
Юрид. радник, 18, 2007
22007
Проблема співвідношення кримінальної процесуальної форми і формалізму
В Трофименко
Вісник Національної академії правових наук України, 67-75, 2015
12015
Професійна правосвідомість та правова культура як предмет правового виховання у правоохоронній системі
ВА Трофименко
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
12013
Звичай як початок права
ВА Трофименко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2011
12011
До проблеми додержання норм права: різноманітність джерел як вираз поліваріантності моделей поведінки у праві
ВА Трофименко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2010
12010
КОНТРОЛЬНА ВЛАДА І ГРОМАДСЬКиЙ КОНТРОЛЬ
ВА Трофименко
2019
КОНТРОЛЬНА ВЛАДА І ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ: ДО ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ
ВА Трофименко
" Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права …, 2019
2019
Трофименко Володимир Анатолійович, кандидат юридичних наук
ВА Трофименко, МІ Волчкова
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20