Трофименко Володимир Анатолійович, Trofymenko Volodymyr
Трофименко Володимир Анатолійович, Trofymenko Volodymyr
Verified email at nlu.edu.ua
TitleCited byYear
Розум та воля як антропологічні основи права
ВА Трофименко
Автореферат дис. канд. юрид. наук.—Харків, 2004
262004
Правова доктрина—основа формування правової системи країни
ВА Трофименко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2009
102009
Нова українська поліція у призмі правового виховання
ВА Трофименко
Українська наука: проблеми сьогодення та перспективи розвитку: матеріали …, 2015
42015
Сучасна юридична герменевтика як механізм тлумачення принципів і цінностей у праві
ВА Трофименко
Вісник, 43, 2012
42012
Кримінальна процесуальна форма в контексті сучасної кримінальної процесуальної політики
В Трофименко
Вісник Національної академії правових наук України, 130-140, 2015
22015
Суспільство, людина, право: сучасні дослідження актуальних проблем: моногр.
ОГ Данильян
Х.: Право, 2014
22014
Кримінальна процесуальна форма як соціально-правова цінність
В Трофименко
Вісник Національної академії правових наук України, 154-164, 2014
22014
Правове виховання працівників правоохоронних органів: перші акценти
ВА Трофименко
Вісник, 110, 2013
22013
Современная юридическая герменевтика как механизм толкования принципов и ценностей в праве
ВА Трофименко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2012
22012
В поисках идеального источника права: правовые доктрины мира
В Трофименко
Юрид. радник, 18, 2007
22007
Проблемні аспекти української правової ментальності на шляху європейської інтеграції
ВА Трофименко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2017
12017
Проблема співвідношення кримінальної процесуальної форми і формалізму
В Трофименко
Вісник Національної академії правових наук України, 67-75, 2015
12015
Професійна правосвідомість та правова культура як предмет правового виховання у правоохоронній системі
ВА Трофименко
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
12013
Звичай як початок права
ВА Трофименко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2011
12011
До проблеми додержання норм права: різноманітність джерел як вираз поліваріантності моделей поведінки у праві
ВА Трофименко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2010
12010
Контрольна влада і громадський контроль в Україні: до проблеми взаємодії
V Trofimenko
ВІСНИК НУ" ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО". СЕРІЯ …, 2019
2019
Правове виховання як частина процесу модернізації в Україні: чий досвід обрати?
ВА Трофименко, ДС Трофименко
Бюлетень Міністерства юстиції України, 48-51, 2018
2018
Проблеми взаємовідносин церкви і держави
ВА Трофименко, МІ Волчкова
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2018
2018
МЕДІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНА СТОРОНА РОБОТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
VA Trofymenko
Вісник НУ" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія …, 2018
2018
Нормативные акты этичного поведения полицейских как необходимая часть законодательного обеспечения их сотрудничества с обществом
ВА Трофименко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20