Кравчук Галина Іванівна / Kravchuk  G. I. / Кравчук Г. І.
Кравчук Галина Іванівна / Kravchuk G. I. / Кравчук Г. І.
Вінницький національний аграрний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене vsau.vin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Якісні характеристики насіння бобів кормових залежно від передпосівної обробки регуляторами росту рослин
ОА Шевчук, ГІ Кравчук, ГИ Кравчук, ВІ Вергеліс, ВИ Вергелис
Вінниця, 2018
152018
Вплив стимулюючих препаратів на морфометричні показники проростків та посівні якості насіння квасолі
ОА Шевчук, ГІ Кравчук, ГИ Кравчук, ВІ Вергеліс, ВИ Вергелис, ОІ Врадій, ...
112019
Агробіоценологія. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні …
ГІ Кравчук
2019
Екологія лісових ландшафтів. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання (галузь знань …
ГІ Кравчук
2019
Екологічна раціоналізація сучасних технологій. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання
ГІ Кравчук
2018
Екологія садово-паркових ландшафтів. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання (галузь знань: 20 …
ГІ Кравчук, НС Ковка
2018
НЕОБХІДНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ АНТРОПОГЕННИХ ТА ПРИРОДНИХ ЧИННИКІВ НА СТАН ДЕНДРОФЛОРИ УРБОЕКОСИСТЕМ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЄГ Дудник-Танасюк, ГІ Кравчук
Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи, 239, 2018
2018
Екологічна політика. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання по спеціальності 101 «Екологія …
ГІ Кравчук
2017
Екологічна стандартизація та нормування антропогенного навантаження. Програма для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього …
ГІ Кравчук
2016
Природоохороне паркознавство. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальність: 8.09010303–«Садово-паркове …
ГІ Кравчук, НМ Петриченко, СА Кравчук
2015
Загальна екологія та неоекологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальності 6.040106 „Екологія, охорона …
ГІ Кравчук, НМ Петриченко, ОМ Тітаренко, СА Кравчук
2015
Наукова брошура" Заповідна справа"
ГІ Кравчук, ЛВ Кириленко
2015
Созологічний аналіз біорізноманіття Вінницької області (східного Поділля), сучасний стан, тенденції, зміни та перспективи збереження
ГІ Кравчук, ОМ Тітаренко
Сільське господарство та лісівництво, 84-93, 2015
2015
Системний аналіз якості навколишнього середовища. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів денної та заочної форми навчання студентів агрономічного факультету зі …
ГІ Кравчук, НМ Петриченко, ВВ Швець, СА Кравчук
2014
тичний глосарій. Словник понять та термінів для підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання студентів агрономічного факультету з курсу «Загальна екологія та …
ГІ Кравчук, НМ Петриченко, СА Кравчук, ОМ Тітаренко
2014
Созологічна оцінка видів рослин Національного природного парку" Кармелюкове Поділля"
НА Балинська, ГІ Кравчук
2014
Методика екологічних досліджень: Фітоценотичні та созологічні підходи Навчально-методичний посібник Частина 1
ГІ Кравчук, ОО Кравчук, ГВ Мудрак, СЛ Кушнір
2013
Практикум з ландшафтної екології.
ЮМ Шкатула, ГІ Кравчук
2012
Утилізація та поводження з відходами. Навчальна програма з дисципліни «Утилізація та поводження з відходами» для підготовки студентів агрономічного факультету денної та заочної …
ЕМ Кавун, ГІ Кравчук
2012
ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА СТАН ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ ВІННИЧИНИ
АІ Мамалига, ГІ Кравчук
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ, 306, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20