Подписаться
Бухаріна Людмила Михайлівна
Бухаріна Людмила Михайлівна
ЗНУ, факультет менеджменту, кафедра підприємництва, менеджменту організацій та логістики
Подтвержден адрес электронной почты в домене znu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розробка стратегії розвитку сфери туризму в Україні
ЛМ Бухаріна
Економіка та держава, 103-105, 2009
182009
Шляхи вдосконалення механізмів державного регулювання туризму в Україні
ЛМ Бухаріна
Держава та регіони 2, 33-39, 2008
122008
Нормативно-правове регулювання діяльності у сфері туризму
ЛМ Бухаріна
Держава та регіони, 58-63, 2008
82008
Процес управління і самоорганізації регіональних соціально-економічних систем
ЛМ Бухаріна
Економічний нобелівський вісник, 59-65, 2014
62014
Державна туристична політика України
ЛМ Бухаріна
ЛМ Бухаріна. Держава та регіони, 46-50, 2008
62008
Використання потенціалу логістики внутрішніх водних шляхів для розвитку агробізнесу в Україні
L Bukharina, T Biriukov
Management and Entrepreneurship: Trends of Development 2 (04), 64-75, 2018
52018
ICT Using in Integrated Teaching Management Core Courses in a Foreign Language.
O Yudina, I Shavkun, Y Dybchynska, L Bukharina
ICTERI, 417-428, 2018
52018
Управління запасами промислового підприємства на основі логістичного підходу
ЛМ Бухаріна, АВ Помогайко
Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку, 60-66, 2017
52017
Використання соціальної відповідальності бізнесу для створення позитивного іміджу підприємства
LM Bukharina, AV Suchkov
Економіка і організація управління, 48-53, 2014
52014
Теоретичні підходи до формування цілей і стратегії соціально-економічного розвитку регіону
ЛМ Бухаріна
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 298-302, 2013
42013
ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ПОТОКОВИМИ ПРО-ЦЕСАМИ АГРОХОЛДИНГІВ
ЛМ Бухаріна, ТР Бірюков
Економічний простір, 53-58, 2021
32021
Інституційні засади державної політики у сфері туристичних послуг
ЛМ Бухаріна
Економіка та держава, 84-87, 2008
32008
Підприємницька освіта як передумова розвитку економіки на регіональному рівні
ЛМ Бухаріна
Підприємницька модель економіки та управління розвитком підприємства: тези I …, 2018
22018
Спрощена модель стратегічного цілепокладання регіону
ЛМ Бухаріна
Редакційна колегія, 106, 2012
22012
Дослідження регіонального цілепокладання в контексті економічних теорій
ЛМ Бухаріна
Електронний ресурс].––Режим доступу http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum …, 2011
22011
Державне регулювання індустрії туризму: регіональний аспект
ЛМ Бухаріна
з держ. упр.: 25.00. 02/Бухаріна Людмила Михайлівна.–Запоріжжя, 2009.–167 с, 0
2
ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ ВІДХОДІВ
ЛМ Бухаріна, ТР Бірюков
Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, 571, 2022
2022
ÀÍÀË²З ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ЙÍÎЇ IJЯËÜÍÎÑÒ² ÐÅòÎͲÂ
ЛМ Бухаріна, ОЮ Чуріканова
2020
Structural analysis of category apparatus of consumption in the sustainable development system
ЛМ Бухаріна, ДА Антонюк, КІ Антонюк
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
STRUCTURAL ANALYSIS OF CATEGORY APPARATUS OF CONSUMPTION IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT SYSTEM
AP K. I. Antoniuk, Candidate of Economic Sciences, D. A. Antoniuk, Doctor of ...
Науковий вісник Полісся, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20