Follow
Лілія Борисівна Мартинова (Liliia Martynova)
Лілія Борисівна Мартинова (Liliia Martynova)
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Verified email at vtei.com.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Стратегічна гнучкість – основа парадигми управління людським капіталом та лідерства
ЛБ Мартинова, НВ Корж
Наукові записки національного університету «Острозька академія» Серія …, 2021
52021
Управлінський потенціал як антецедент капіталу підприємства: трансформація та фінансування
НВ Корж, ЛБ Мартинова
Економіка і організація управління, 285-294, 2020
52020
Людський потенціал та його значення у соціально-економічному розвитку країни
ЛБ Мартинова
Proceedings of the IInd International Scientific and Practical Conference …, 2016
52016
Проблеми забезпечення конкурентоспроможності людського капіталу України
ЛБ Мартинова
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2017
42017
Проблема взаємозв'язку гуманізації та гуманітаризації вищої освіти в Україні на сучасному етапі
ЛБ Мартинова
Збірник матеріалів науково-методичної конференції «Проблеми гуманізму і …, 2002
42002
Підвищення конкурентоспроможності людського потенціалу у наближенні соціально-економічного розвитку України до країн ЄС
ЛБ Мартинова
Економічний аналіз: збірник наукових праць 24 (1), 57-62, 2016
32016
Конкурентоспроможність людського потенціалу за умов євроінтеграції: монографія
ЛБ Мартинова, НВ Михайлович
Хмельницький : ХНУ, 2016
32016
Сучасний стан відтворення соціально-демографічного потенціалу в контексті реалізації євроінтеграційних прагнень України
ЛБ Мартинова
Економіка розвитку, 22-33, 2016
32016
Планування соціального захисту населення в контексті активізації євроінтеграційного процесу (Planning social protection in the context of intensification of european …
ЛБ Мартинова
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2017
22017
Соціальна політика України в контексті забезпечення конкурентних переваг людського потенціалу
ЛБ Мартинова
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2017
22017
Якісні параметри людського капіталу у забезпеченні його конкурентоспроможності
ЛБ Мартинова
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2017
22017
Методологічні підходи до оцінки конкурентоспроможності людського потенціалу
ЛБ Мартинова
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні …, 2016
2*2016
Інституційне забезпечення реалізації конкурентної соціально-економічної політики у відповідності до вимог ЄС
ЛБ Мартинова
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки 2 (5), 220-225, 2016
22016
Брендинг як інструмент підвищення туристичної привабливості території (на матеріалах м. Вінниці)
НМ Чорна, ЛБ Мартинова
Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 40. C. 115-120., 2020
12020
Старіння населення як виклик відтворенню соціально-демографічного потенціалу
ЛБ Мартинова
Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О …, 2016
12016
Формування системи показників оцінення конкурентоспроможності людського потенціалу
ЛБ Мартинова
Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія …, 2016
12016
Словотворчий потенціал збірних іменників
ЛБ Мартинова
Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство), 68-73, 2013
1*2013
Українська мова за професійним спрямуванням: Робоча програма
Л Мартинова, В Тимкова
Вінниця: РВВ ВТЕІ КНТЕУ. 2021. 24 с., 2021
2021
Формування маркетингової стратегії закладів вищої освіти.
Л Мартинова, А Танасійчук, С Ковальчук
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2021. 1 (2), 2021
2021
Технології неформальної освіти: європейський та вітчизняний досвід.
Л Мартинова, А Танасійчук, С Ковальчук
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2021. 1 …, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20