Подписаться
Віталіна Коненко
Віталіна Коненко
O.M.Beketov National University of urban economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розробка алгоритму проведення реінжинірингу бізнес-процесів
ВВ Коненко
Ефективна економіка, 2019
42019
Правове регулювання господарсько-фінансової діяльності підприємства: монографія.
ВІ Торкатюк, ГВ Стадник, АЛ Шутенко, ІІ Килимник, ОВ Харитонов, ...
Харківська національна академія міського господарства, 2011
42011
Организационно-технологические, архитектурно-конструктивные и финансово-экономические предпосылки формирования продукции капитального строительства
ВИ Торкатюк, АИ Колосов, ВН Бабаев, ЛН Шутенко, ГВ Стадник, ...
Харківська національна академія міського господарства, 2012
32012
Диагностика влияния концентрации ресурсов на развитие организационной структуры систем управления стратегией развития предприятий строительной отрасли
ВИ Торкатюк, АЛ Шутенко, ВВ Коненко, НС Виноградская, ЮЮ Усенко, ...
Коммунальное хозяйство городов, 106-121, 2009
32009
Взаємовідносини підприємства зі стейкхолдерами: підприємницький аспект
О Димченко, О Рудаченко, І Сінческул, В Коненко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021
12021
Синтез методів організації ефективного управління витратами підприємств
ВВ Коненко, СМ Гайденко, ДВ Соколов
Економіка та держава, 102-107, 2021
12021
Методологія організації та проектування бізнес-процесів
ВВ Коненко
Ефективна економіка, 2020
12020
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Комерційна діяльність» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 …
ВВ Торкатюк В.І. , Шутенко А.Л., Коненко
Харьков: ХНАГХ, 2012
1*2012
Конспект лекцій з дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ»(для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»).
ВІ Торкатюк, АЛ Шутенко, ВВ Коненко
12012
Соціально-економічна трансформация розвитку України
ВІ Торкатюк, ВВ Коненко
Синергетичні аспекти формування економічних параметрів будівельних структур …, 2011
1*2011
Исследование платежного кризиса как основной проблемы функционирования и развития систем газоснабжения и газораспределения в жилищно-коммунальном хозяйстве города
ЛН Шутенко, ВИ Торкатюк, НП Пан, ВВ Коненко, ТВ Митина
Коммунальное хозяйство городов, 31-39, 2009
12009
Коненко ВВ Оцінка результативності бізнес-процесів підприємства
ВВ Коненко
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2022
2022
Аналіз стану розвитку підприємств будівельного бізнесу України під впливом пандемії COVID-19
СМ Гайденко, ВВ Коненко, ДВ Соколов
Економіка та держава, 96-104, 2022
2022
Визначення перспективних напрямів розвитку клієнто-орієнтованих підприємств
ВВ Коненко
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2021
2021
Аналіз проблем функціонування малого підприємництва Харківського регіону
ВВ Коненко, МС Гавриленко
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2021
2021
Визначення факторів розвитку підприємництва Харківського регіону
ВВ Коненко, ЄІ Комісова
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2021
2021
ВПЛИВ ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ НА ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКУ
ВВ Коненко
The 10th International scientific and practical conference “Eurasian …, 2020
2020
Коненко ВВ Методичні засади складання і оформлення бізнес-плану
ВВ Коненко
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2020
2020
Коненко В. В. Розробка алгоритму проведення реінжинірингу бізнес-процесів
КВ В.
Ефективна економіка, 2019
2019
Інформаційне забезпечення процесу підготовки та прийняття організаційно-управлінських рішень
КВ В.
Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20