Подписаться
ТАУШАН Дмитро Вікторович Dmytro TAUSHAN
ТАУШАН Дмитро Вікторович Dmytro TAUSHAN
Доцент кафедри перекладу Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Use of electronic educational and methodological software packages for improving the preparation of future bachelors of philology
IH Bloshchynskyi, OM Halus, IM Pochekalin, D Taushan
Information technologies and learning tools 66 (4), 105-121, 2018
82018
Використання електронних навчально-методичних комплексів для вдосконалення підготовки майбутніх бакалаврів філології
ІГ Блощинський, ОМ Галус, ІМ Почекалін, ДВ Таушан
Інформаційні технології і засоби навчання, 105-121, 2018
22018
Організація навчального процесу в Національній академії Державної прикордонної служби України відповідно до європейської кредитно-трансферної системи
ІГ Блощинський, ДВ Таушан, АВ Янковець
Вісник Національного університету оборони України, 17-23, 2012
22012
Застосування інформаційних технологій як засобу індивідуалізації навчання
ДМ Коцеруба, ДВ Таушан
Збірник наукових праць, 211-214, 0
2
Огляд можливостей використання соціальних сервісів у процесі вивчення іноземної мови
ІГ Блощинський, ДВ Таушан, ІА Яремчук
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2014
12014
Використання ресурсів мережі Інтернет у процесі вивчення англійської мови
ДВ Таушан
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2003
12003
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ ФИЛОЛОГИИ
ИГ Блощинский, АМ Галус, ИН Почекалин, ДВ Таушан
Информационные технологии и средства обучения 66 (4), 105-121, 2018
2018
Електронний підручник як засіб ефективного забезпечення дистанційного навчання у навчальних закладах Державної прикордонної служби України
ІГ Блощинський, ДВ Таушан, ІА Яремчук
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2014
2014
Особливості відбору і підготовки фахівців для викладацької діяльності у Держприкордонслужбі України
АВ Балендр, ІГ Блощинський, ДВ Таушан
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2013
2013
Рекомендації мультиплікаторам іншомовної підготовки щодо шляхів оптимізації проведення занять професійної спрямованості з персоналом Державної прикордонної служби України
ІГ Блощинський, ДВ Таушан, ІА Яремчук
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2013
2013
Автореферат диссертации Інформаційно-телекомунікаційні технології як засіб індивідуалізації навчання курсантів вищих військових навчальних закладів 2003 год
Д ДИССЕРТАЦИЙ
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–11