Follow
Олександр Хохотва / Oleksandr Khokhotva
Title
Cited by
Cited by
Year
The influence of dissolved organic carbon on sorption of heavy metals on urea-treated pine bark
O Khokhotva, S Waara
Journal of Hazardous Materials 173 (1-3), 689-696, 2010
512010
Адсорбция тяжелых металлов сорбентом на основе сосновой коры
АП Хохотва
Химия и технология воды 32 (6), 604-612, 2010
232010
Экстракционно-спектрофотометрический метод определения суммарного содержания нефтепродуктов в воде
НД Гомеля, ЛВ Калабина, АП Хохотва
Химия и технология воды 21 (6), 611, 1999
101999
Использование ферромагнетиков для объемной очистки воды от нефти
НД Гомеля, ВМ Радовенчик, АП Хохотва
Экотехнологии и ресурсосбережение, 37-39, 2001
72001
Видалення з води іонів міді модифікованим сорбентом
ОП Хохотва, ЮІ Аветісян
Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 135-138, 2014
62014
" Optimal" use of biomass for energy in Europe: Consideration based upon the value of biomass for CO2 emission reduction
O Khokhotva
62004
The impact of surface properties of modified pine bark on the mechanism of sorption of heavy metals from aqueous media
OP Khokhotva, LJ Westholm
Journal of Water Chemistry and Technology 39 (3), 148-154, 2017
42017
Використання композиційного сорбенту цеоліт-гумінові кислоти для вилучення іонів міді з водних розчинів
ОП Хохотва, ОІ Кондратенко, КО Шкель
НТУ" ХПІ", 2016
32016
Синтез композиционного сорбента для удаления ионов тяжелых металлов из сточных вод
ЮИ Аветисян, АП Хохотва
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4 (10 (76)), 4-8, 2015
32015
The effect of environmental conditions on the stability of heavy metal–filter material complex as assessed by the leaching of adsorbed metal ions
O Khokhotva, S Waara
Environmental pollution 159 (6), 1461-1463, 2011
32011
Ефективність іонообмінних фільтрів для вилучення заліза з води
ММ Твердохліб, МД Гомеля, ОП Хохотва
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2016
22016
Исследование влияния реконструкции нанопорошка алмаза на адсорбцию ионов меди
ЛП Антоненко, АП Хохотва, ЮН Заднипрянец, ВВ Тимошенко, ...
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Механіко …, 2014
22014
Використання модифікованих і композиційних феритних сорбентів для селективного вилучення Cu2+
О Хохотва, Л Бутченко, М Гомеля
Технічні науки та технології, 264-272, 2018
12018
Дослідження властивостей фосфорильованого сорбенту при вилученні іонів Cu (II) в присутності солей жорсткості
ОП Хохотва, ПВ Лиштва
Вісник Національного технічного університету Харківський політехнічний …, 2018
12018
Вплив солей Са2+ на сорбцію іонів Cu2+ фосфорильованим вуглецевим сорбентом
ОП Хохотва, ПВ Лиштва, КА Малихіна
PURE WATER. FUNDAMENTAL, APPLIED AND INDUSTRIAL ASPECTS, 216, 2017
12017
Фосфоровмісний сорбент на основі целюлозовмісного матеріалу
МД Гомеля, ОП Хохотoв, КА Малихіна
Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія …, 2017
12017
Фосфорилированный углеродный сорбент для очистки воды от тяжелых металлов
O Khokhotva, K Malykhina, P Lyshtva, Y Fedorok
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2017
12017
На шляху зеленої модернізації економіки: модель сталого споживання та виробництва
СВ Берзіна, АВ Ворфоломеєв, ГС Бузан, ВМ Вакараш, ТВ Князькова, ...
Іститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017
12017
“Optimal” use of biomass for energy in Europe
O Khokhotva
The International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund, 2004
12004
EXPERIMENTAL SCALING POTENTIAL OF HEATED WATER
S Kontsevoi, A Kontsevoi, O Khokhotva
WATER AND WATER PURIFICATION TECHNOLOGIES. SCIENTIFIC AND TECHNICAL NEWS 32 …, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20