Подписаться
Reta Maryna, Рета Марина Володимирівна, Рета Марина Владимировна (ORCID: 0000-0002-2608-7883)
Reta Maryna, Рета Марина Володимирівна, Рета Марина Владимировна (ORCID: 0000-0002-2608-7883)
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute".UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сучасні проблеми обліку фінансових результатів діяльності підприємств
МВ Рета, ГО Пляка
існик Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес …, 2015
402015
Логістичні витрати: визначення, класифікація та облік
МВ Рета
ВД" ІНЖЕК", 2012
35*2012
Методичні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства
МВ Рета, АО Іванова
Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний …, 2013
332013
Становление и развитие парадигмы бухгалтерского учета
МВ Рета
Бизнес Информ, 2014
212014
Діагностика фінансового стану як інструмент управління фінансовою безпекою підприємства
МВ Рета, НІ Шимко
НТУ" ХПІ", 2013
132013
Стратегічний управлінський облік: концептуальні засади та використання в системі підприємства
МВ Рета
Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний …, 2014
122014
Methods for diagnosing the effectiveness of the enterprise’s financial strategy in the strategy controlling system
M Reta, E Druhova, O Lisnichuk
Baltic Journal of Economic Studies 4 (3), 235-243, 2018
82018
Особливості логістичного підходу до організації діяльності фармацевтичних підприємств на внутрішньому та зовнішньому ринках
НС Клунко, МВ Рета
Інфестиції:практика та досвід, С.46-49, 2012
8*2012
Облікове забезпечення операцій в іноземній валюті: окремі аспекти
МВ Рета
ВД" Гельветика", 2017
52017
Класифікація ризиків зовнішньоекономічної діяльності та їх відображення у системі обліку
МВ Рета
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2017
52017
Система обліково-аналітичного забезпечення: науково-методичний підхід до формування
МВ Рета, НБ Токар
НТУ" ХПІ", 2016
52016
Logistic costs: definitions, classifications and accounting [Lohistychni vytraty: vyznachennya, klasyfikatsiya ta oblik]
M Reta
Biznes-Inform–Business Inform, 155-158, 2012
52012
Оцінка витрат і ефективності функціонування логістичної системи фармацевтичних підприємств України
МВ Рета, НС Клунко
Бізнес Інформ, 76-80., 2011
5*2011
Мировой опыт ценообразования на рынке лекарственных средств и возможности его использования в России
НС Рета, М.В., Клунко
Економіка промисловості., 257-263., 2011
4*2011
Управління витратами на створення нової продукції
МВ Рета
НТУ "ХПІ", 2010
42010
Механізм обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою
МВ Рета, ІМ Погорєлов
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний …, 2017
32017
Аналіз сучасних методів управління інноваційними витратами підприємства
МВ Рета
Бізнес Інформ, C. 47–50., 2011
32011
Устаткування закладів готельного господарства: деякі особливості обліку за національними та міжнародними стандартами
ОІ Линник, МВ Рета
ДВНЗ" Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 2018
22018
Особливості обліку основних засобів на підприємствах ресторанного бізнесу
МВ Рета, ОІ Линник
ДВНЗ" Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 2018
22018
Облік для стратегічного управління: теоретико-методологічні засади
МВ Рета
Бізнес Інформ, 166–172, 2016
22016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20