Подписаться
Reta Maryna, Рета Марина Володимирівна, Рета Марина Владимировна (ORCID: 0000-0002-2608-7883)
Reta Maryna, Рета Марина Володимирівна, Рета Марина Владимировна (ORCID: 0000-0002-2608-7883)
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute".UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сучасні проблеми обліку фінансових результатів діяльності підприємств
МВ Рета, ГО Пляка
існик Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес …, 2015
552015
Логістичні витрати: визначення, класифікація та облік
МВ Рета
ВД" ІНЖЕК", 2012
51*2012
Методичні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства
МВ Рета, АО Іванова
Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний …, 2013
412013
Становление и развитие парадигмы бухгалтерского учета
МВ Рета
Бизнес Информ, 2014
212014
Діагностика фінансового стану як інструмент управління фінансовою безпекою підприємства
МВ Рета, НІ Шимко
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2013
182013
Стратегічний управлінський облік: концептуальні засади та використання в системі підприємства
МВ Рета
Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний …, 2014
132014
Methods for diagnosing the effectiveness of the enterprise’s financial strategy in the strategy controlling system
M Reta, E Druhova, O Lisnichuk
Baltic Journal of Economic Studies 4 (3), 235-243, 2018
122018
Особливості логістичного підходу до організації діяльності фармацевтичних підприємств на внутрішньому та зовнішньому ринках
НС Клунко, МВ Рета
Інфестиції:практика та досвід, С.46-49, 2012
11*2012
Logistic costs: definitions, classifications and accounting [Lohistychni vytraty: vyznachennya, klasyfikatsiya ta oblik]
M Reta
Biznes-Inform–Business Inform, 155-158, 2012
82012
Облікове забезпечення операцій в іноземній валюті: окремі аспекти
МВ Рета
Молодий вчений, 312-318, 2017
72017
Механізм обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою
МВ Рета, ІМ Погорєлов
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний …, 2017
62017
Класифікація ризиків зовнішньоекономічної діяльності та їх відображення у системі обліку
МВ Рета
Причорноморські економічні студії, 196-201, 2017
62017
Система обліково-аналітичного забезпечення: науково-методичний підхід до формування
МВ Рета, НБ Токар
НТУ" ХПІ", 2016
62016
Оцінка витрат і ефективності функціонування логістичної системи фармацевтичних підприємств України
МВ Рета, НС Клунко
Бізнес Інформ, 76-80., 2011
5*2011
Мировой опыт ценообразования на рынке лекарственных средств и возможности его использования в России
НС Рета, М.В., Клунко
Економіка промисловості., 257-263., 2011
5*2011
Управління витратами на створення нової продукції
МВ Рета
НТУ "ХПІ", 2010
42010
Аналіз сучасних методів управління інноваційними витратами підприємства
МВ Рета
Бізнес Інформ, C. 47–50., 2011
32011
Устаткування закладів готельного господарства: деякі особливості обліку за національними та міжнародними стандартами
ОІ Линник, ЕИ Линник, МВ Рета, МВ Рета, М Рета
22018
Особливості обліку основних засобів на підприємствах ресторанного бізнесу
МВ Рета, МВ Рета, ОІ Линник, ЕИ Линник
22018
ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
МВ Рета
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 129-133, 2017
22017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20