Follow
Захаркін О.О., Захаркин А.А., Zakharkin O.O., Zakharkin Oleksiy Oleksandrovych, Захаркін Олексій
Захаркін О.О., Захаркин А.А., Zakharkin O.O., Zakharkin Oleksiy Oleksandrovych, Захаркін Олексій
доцент кафедри фінансових технологій і підприємництва, Сумський державний університет
Verified email at biem.sumdu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інноваційна діяльність підприємства: теоретичний аспект
ОО Захаркін
ІНЖЕК, 2013
32*2013
The impact of the covid-19 pandemic on business activities in Ukraine
VM Boronos, OO Zakharkin, LS Zakharkina, Y Bilous
Sumy State University, 2020
252020
Вартісно-орієнтоване управління на основі стейкхолдерського підходу в контексті інноваційного розвитку підприємства
ОО Захаркін
ВНЗ «Національна академія управління», 2014
23*2014
Analysis of the innovative development directions for industrial enterprises
OO ZAKHARKIN, IV BASANTSOV, IO MYROSHNYCHENKO
Revista Espacios 40 (27), 2019
192019
Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю підприємств: методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід
ОО Захаркін
Вид-во СумДУ, 2015
192015
Шляхи оптимізації споживчого кредитування в Україні в умовах фінансово-економічної кризи
OO Захаркін, TC Мякота
Financial and credit activity problems of theory and practice 1 (8), 2010
192010
Порівняльна характеристика концепцій управління підприємством в системі його інноваційної діяльності
ОО Захаркін
ЖДТУ, 2014
182014
A comparative analysis of stock market volatility depending on investment time horizon
OO Zakharkin, LS Zakharkina, NA Antoniuk
Institute of Society Transformation, 2017
172017
Enterprise’s innovation development strategy substantiation and its aims
O Zakharkin, L Zakharkina
Економiчний часопис-XXI, 76-79, 2014
162014
Роль інновацій у нарощенні вартості українських підприємств
ОО Захаркін
Сумський державний університет, 2014
162014
Еколого-економічна оцінка технологічних рішень в машинобудуванні
ОО Захаркін
Вид-во СумДУ, 2003
14*2003
Інновації і маркетинг–рушійні сили економічного розвитку
СМ Ілляшенко
ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012
122012
Public-private partnership as an effective tool in R&D activity
O Zakharkin, I Basantsov, V Shcherbachenko
Proceedings of the 33rd International Business Information Management …, 2019
112019
Оцінка ризикостійкості підприємства при управлінні його інноваційним розвитком
ОО Захаркін
ПДАБА, 2015
112015
Фактори формування вартості в контексті вартісно-орієнтованого підходу управління підприємством
ОО Захаркін
Видавничий Дім" IНЖЕК", Харків, 2014
102014
Роль інтернет-банкінгу в розвитку ринку фінансових послуг
ОО Захаркін, МО Авраменко, ЛС Захаркіна
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2017
82017
Research of innovation activity influence on return of stocks in industrial enterprises
G Obidjon, OO Zakharkin, LS Zakharkina
Sumy State University, 2017
52017
Оцінка впливу рівня інноваційної активності підприємств на їх фінансово-економічні результати
ОО Захаркін, МВ Костель, ЛС Захаркіна
ВНЗ" Національна академія управління", 2015
5*2015
The role of innovations in the accretion to the value of Ukrainian enterprises
OO Zakharkin
Marketing and Innovation Management 3, 90-101, 2014
52014
Оцінка інноваційного потенціалу підприємств у контексті інноваційного розвитку регіонів
ОО Захаркін, МО Харченко, АЛ Івахнова
Сумський державний університет, 2012
52012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20