Follow
Захаркін О.О., Захаркин А.А., Zakharkin O.O., Zakharkin Oleksiy Oleksandrovych, Захаркін Олексій
Захаркін О.О., Захаркин А.А., Zakharkin O.O., Zakharkin Oleksiy Oleksandrovych, Захаркін Олексій
доцент кафедри фінансових технологій і підприємництва, Сумський державний університет
Verified email at biem.sumdu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інноваційна діяльність підприємства: теоретичний аспект
ОО Захаркін
Проблеми економіки, 274-280, 2013
33*2013
The impact of the COVID-19 pandemic on business activities in Ukraine
VM Boronos, OO Zakharkin, LS Zakharkina, Y Bilous
Sumy State University, 2020
292020
Вартісно-орієнтоване управління на основі стейкхолдерського підходу в контексті інноваційного розвитку підприємства
ОО Захаркін
ВНЗ «Національна академія управління», 2014
27*2014
Порівняльна характеристика концепцій управління підприємством в системі його інноваційної діяльності
ОО Захаркін
ЖДТУ, 2014
262014
Analysis of the innovative development directions for industrial enterprises
OO Zakharkin, IV Basantsov, YO Miroshnychenko, YO Myroshnychenko, ...
Revista ESPACIOS, 2019
222019
Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю підприємств: методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід
ОО Захаркін
Вид-во СумДУ, 2015
222015
Шляхи оптимізації споживчого кредитування в Україні в умовах фінансово-економічної кризи
OO Захаркін, TC Мякота
Financial and credit activity problems of theory and practice 1 (8), 2010
212010
Enterprise’s innovation development strategy substantiation and its aims
O Zakharkin, L Zakharkina
Економічний часопис-ХХІ, 76-79, 2014
202014
A comparative analysis of stock market volatility depending on investment time horizon
OO Zakharkin, LS Zakharkina, NA Antoniuk
Institute of Society Transformation, 2017
182017
Роль інновацій у нарощенні вартості українських підприємств
ОО Захаркін
Сумський державний університет, 2014
172014
Оцінка ризикостійкості підприємства при управлінні його інноваційним розвитком
ОО Захаркін
ПДАБА, 2015
152015
Фактори формування вартості в контексті вартісно-орієнтованого підходу управління підприємством
ОО Захаркін
Бізнес Інформ, 208-214, 2014
142014
Еколого-економічна оцінка технологічних рішень в машинобудуванні
ОО Захаркін
Вид-во СумДУ, 2003
14*2003
Public-private partnership as an effective tool in R&D activity
O Zakharkin, I Basantsov, V Shcherbachenko
Proceedings of the 33rd International Business Information Management …, 2019
122019
Інновації і маркетинг–рушійні сили економічного розвитку
СМ Ілляшенко
ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012
122012
Роль інтернет-банкінгу в розвитку ринку фінансових послуг
ОО Захаркін, ЛС Захаркіна, МО Авраменко
Причорноморські економічні студії, 173-177, 2017
82017
The impact of digital transformation in the accounting system of fuel and energy complex enterprises (International Experience)
L Zakharkina, P Rubanov, B Alibekova, O Zakharkin, L Moldashbayeva
International Journal of Energy Economics and Policy 12 (5), 152-161, 2022
72022
Фінансова інклюзія як драйвер забезпечення фінансової безпеки України
ОО Захаркін, ВМ Боронос, ЛС Захаркіна, ОІ Тверезовська
Сумський державний університет, 2019
72019
Сутність та значення інноваційних процесів в діяльності підприємства
ОО Захаркін
Економіка. Фінанси. Право, 20-24, 2013
72013
Development of crowdfunding as an innovative method of social projects funding
OO Zakharkin, LS Zakharkina, SV Pokhylko, OS Khreshchik
Університет банківської справи., 2019
62019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20