Підписатись
Наталія Петрівна Матюхіна; Nataliya Petrivna Matyukhina
Наталія Петрівна Матюхіна; Nataliya Petrivna Matyukhina
Підтверджена електронна адреса в nlu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління персоналом органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади
НП Матюхіна, НП Матюхина
Харків, 2002
1502002
Поліція Великобританії: сучасні тенденції розвитку та управління: монографія
НП Матюхіна
Х.: Консум, 2001
972001
Сучасні проблеми управління персоналом органів внутрішніх справ України: наук.-практ. посіб.
НП Матюхіна
X.: Основа, 2002
232002
Управління поліцією зарубіжних країн: сучасні підходи та ключові поняття
НП Матюхіна
Х.: Гриф, 2006
202006
Стан та правове регулювання кадрового забезпечення органів Національної поліції на сучасному етапі розвитку
СО Шатрава
Підприємництво, господарство і право.-2018.-№ 1.-С. 83-87, 2018
192018
До проблеми професійної культури працівників правоохоронних органів (зарубіжний досвід)
НП Матюхіна
162009
Сучасний погляд на управління правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки
НП Матюхіна
Право і безпека 4 (5), 7-9, 2005
122005
Приватний сектор безпеки США: шляхи розвитку та реалії сьогодення: монографія
НП Матюхіна
Х.: Юрайт, 20, 2013
82013
Управління персоналом: теоретичні та практичні аспекти органів внутрішніх справ України: монографія
НП Матюхіна
Харків: Видавництво Університету внутрішніх справ, 1999
81999
Муніципальна поліція: окремі сторінки минулого та сьогодення (зарубіжний досвід)
НП Матюхіна
Форум права, 431-435, 2009
62009
До проблеми поліцейської корупції
НП Матюхіна
Право і безпека, 70-72, 2002
62002
Сучасні тенденції розвитку та управління поліцією зарубіжних країн
НП Матюхіна
52006
Безпека життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ України (загальноуправлінські підходи)
НП Матюхіна
Х.: Консум, 2001
52001
Термінологічний словник з управління персоналом органів внутрішніх справ України
НП Матюхіна
Х.: Ун-т внутр. справ, 2000
52000
Служіння суспільству” як модель організації роботи органів правопорядку (зарубіжний досвід)
НП Матюхіна
Актуальні проблеми державного управління, 328-331, 2008
42008
Імідж правоохоронних органів зарубіжних країн: проблеми створення та збереження
НП Матюхіна
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 297-302, 2005
42005
Управління персоналом органів внутрішніх справ: сучасні тенденції розвитку
НП Матюхіна
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 89-93, 2002
42002
Деякі особливості управління стресами в органах внутрішніх справ
НП Матюхіна
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 94-98, 2000
42000
До проблеми формування ефективної системи забезпечення національної безпеки (окремі умови та шляхи)
НП Матюхіна
Форум права, 150–155-150–155, 2015
22015
Державна служба України на шляху реформування: проблеми кадрового забезпечення
НП Матюхіна
Форум права, 213–218-213–218, 2014
22014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20