Подписаться
Larysa S. Strygul, Лариса Станіславівна Стригуль (ORСID:0000-0003-2343-4234)
Larysa S. Strygul, Лариса Станіславівна Стригуль (ORСID:0000-0003-2343-4234)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Шляхи удосконалення організації обліку і аудиту основних засобів на підприємстві
ЛС Стригуль, АС Тімонова
НТУ" ХПІ", 2014
272014
Теоретико-методичне забезпечення визначення фінансової стійкості підприємств різних організаційно-правових форм в умовах мінливого середовища
ЛС Стригуль
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2016
122016
Особливості формування та обліку власного капіталу на підприємствах різних організаційно-правових форм
ЛС Стригуль, КО Панчеха
НТУ" ХПІ", 2014
122014
Сучасний стан та проблеми автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах України
КАГ Стригуль Л.С.
Вестник НТУ “ХПІ“, с.53-58, 2010
122010
Інноваційні та інвестиційні процеси на промислових підприємствах України: сучасний стан і передумови розвитку
ОВ Мелень, ЛС Стригуль
ТОВ" Щедра садиба плюс", 2014
72014
Економіко-методичне забезпечення оцінки достатності фінансових ресурсів підприємства в сучасних умовах господарювання
ЛС Стригуль
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського, 2016
62016
Актуальні проблеми системного підходу до організації обліку доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємств
ЛС Стригуль, ВП Остапенко
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Актуальні проблеми …, 2014
62014
Напрямки удосконалення методичного підходу до оцінки інвестиційної привабливості підприємства
ОВМ Л.С. Стригуль
Науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки», С. 88-94, 2012
5*2012
Напрямки удосконалення методичного підходу до оцінки інвестиційної привабливості підприємства
ОВ Манойленко, ЛС Стригуль
Науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки», С. 88-94, 2012
52012
Intellectual instrumental analysis in economic security management of the enterprises for countering raiding
SK N. Kuzmynchuk, Larysa Strygul, T. Kutsenko, O. Terovanesova
Financial and credit activity: problems of theory and practice (Фінансово …, 2021
4*2021
Проблеми розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу
НМ Побережна, ОВ Мелень, ЛС Стригуль
Полтавська державна аграрна академія, 2018
42018
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ЗА РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ЛС СТРИГУЛЬ, МВ ІВЛЄВА
Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Актуальні проблеми розвитку …, 2011
42011
Ефективність та прибутковість: теоретичний аспект
ЛС Стригуль, ГЄ Тур, ТМХ Нгуєн
32019
Особливості формування інвестиційних процесів промислових підприємств в умовах структурних перетворень економіки
ЛС Стригуль
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2013
32013
Проблеми використання методів факторного аналізу для економіко-математичних моделей
ЛС Стригуль
НТУ" ХПІ", 2011
32011
Обліково-аналітичне забезпечення управління результатами діяльності підприємств готельного бізнесу
НМ Побережна, ЛС Стригуль, ОВ Мелень
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2018
22018
Анализ методических подходов к оценке конкурентоспособности техники на стадии проектирования
ДВ Тимофеев, ЛС Стригуль
Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и …, 2016
22016
Напрямки застосування кореляційно-регресійного аналізу та коефіцієнтного методу фінансового аналізу для оцінки інвестиційної привабливості підприємства
ЛС Стригуль
Тернопільський інститут агропромислового виробництва НААН України, 2012
22012
Методы обучения–фактор повышения эффективности подготовки специалистов
РФ Смоловик, ЕИ Линник, ВИ Яровая, ЛС Стригуль
Харківський національний університет ім. ВН Каразіна, 2003
22003
Організація обліку операцій із цінними паперами власної емісії: теоретичні аспекти
ОВ Мелень, НМ Побережна, ЛС Стригуль
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20