Кафедра соціології та політології; кафедра социологии и политологии
Кафедра соціології та політології; кафедра социологии и политологии
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Терроризм в XXI веке
МП Требин
Kharvest, 2003
1692003
Терроризм в XXI веке
МП Требин
Kharvest, 2003
1692003
Соціологія професіоналізму: монографія
ВЛ Погрібна
К.: Алерта: КНТ: ЦУЛ, 2008
802008
Правова політика як універсальний феномен соціального буття
М Панов, Л Герасіна
Право України, 36-40, 2001
492001
Армія та Суспільство: соціально-філософський аналіз взаємодії в умовах трансформації: монографія
МП Требін
Харків: ІНЖЕК, 2004
372004
Войны XXI века
МП Требин
М.: АСТ, 2005
352005
Еволюція культури політичних виборів в Україні:[монографія]
ІО Поліщук
Х.: ХНУ імені ВН Каразіна 352, 2008
332008
Конфліктологія: підручник
ЛМ Герасіна, МІ Панов
Харків: Право 256, 2002
322002
Конфліктологія: підручник
ЛМ Герасіна, МІ Панов
Харків: Право 256, 2002
322002
Ментальність українства: Політичний аспект
І Поліщук
Людина і політика (Київ), 86-92, 2001
282001
Правосвідомість: до теорії питання
ГП Клімова
Актуальні питання інноваційного розвитку, 35-41, 2012
262012
Структура соціально-психологічного клімату колективу, шляхи його регуляції та формування
В Воднік
Бюлетень.-2009.-5.-С, 36-70, 2009
252009
Інформаційне суспільство. Війни нової епохи
М Требін
Віче. Журнал Верховної Ради України, 121, 2002
242002
Правосвідомість громадян України: стан та види деформації
МП Требін
Вісник Харківського національного університету. Серія «Соціологічні …, 2009
232009
Виборчий процес як детермінанта сучасної політики
І Поліщук
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2005
232005
Соціологія: підручник
НП Осипова, ВД Воднік, ГП Клімова
К.: Юрінком Інтер, 315-332, 2003
232003
Социальная мимикрия» коррупции: политико-правовой дискурс
НИ Панов, ЛН Герасина
Право и политика 2999, 20-24, 2000
192000
Вища школа: реформування в демократичному суспільстві: навч. посіб.
ЛМ Герасіна, АД Ятченко
X.: Акту.–1998, 1998
191998
Современная высшая школа в условиях реформирования образования
ЛН Герасина
Харьков: ХГУ, 1993
191993
Терроризм в XXI в
МП Требин
Минск, 2004
182004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20