Кафедра соціології та політології; кафедра социологии и политологии
Кафедра соціології та політології; кафедра социологии и политологии
Verified email at nulau.edu.ua
TitleCited byYear
Терроризм в XXI веке
МП Требин
Kharvest, 2003
1752003
Терроризм в XXI веке
МП Требин
Kharvest, 2003
1752003
Соціологія професіоналізму: монографія
ВЛ Погрібна
К.: Алерта: КНТ: ЦУЛ, 2008
842008
Правова політика як універсальний феномен соціального буття
М Панов, Л Герасіна
Право України, 36-40, 2001
512001
Армія та суспільство: соціально-філософський аналіз взаємодії в умовах трансформації: монографія
МП Требін
Харків: ІНЖЕК, 2004
382004
Еволюція культури політичних виборів в Україні:[монографія]
ІО Поліщук
Х.: ХНУ імені ВН Каразіна 352, 2008
332008
Конфліктологія: підручник
ЛМ Герасіна, МІ Панов
Харків: Право 256, 2002
332002
Конфліктологія: підручник
ЛМ Герасіна, МІ Панов
Харків: Право 256, 2002
332002
Войны XXI века
МП Требин
АСТ;, 2005
322005
Ментальність українства: Політичний аспект
І Поліщук
Людина і політика, 86-92, 2001
292001
Структура соціально-психологічного клімату колективу, шляхи його регуляції та формування
В Воднік
Бюлетень.-2009.-5.-С, 36-70, 2009
272009
Правосвідомість: до теорії питання
ГП Клімова
Актуальні питання інноваційного розвитку, 35-41, 2012
262012
Правосвідомість громадян України: стан та види деформації
МП Требін
Режим доступу.–[Електронний ресурс]: http://archive. nbuv. gov. ua/portal …, 2009
242009
Виборчий процес як детермінанта сучасної політики
І Поліщук
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2005
242005
Соціологія: підручник
НП Осипова, ВД Воднік, ГП Клімова
К.: Юрінком Інтер, 315-332, 2003
242003
Інформаційне суспільство. Війни нової епохи
М Требін
Журнал «Вічне, 6, 2002
232002
Социальная мимикрия» коррупции: политико-правовой дискурс
НИ Панов, ЛН Герасина
Право и политика 2999, 20-24, 2000
202000
Вища школа: реформування в демократичному суспільстві: навч. посіб.
ЛМ Герасіна, АД Ятченко
X.: Акту.–1998, 1998
201998
Терроризм в XXI в
МП Требин
Минск, 2004
182004
Освіта і цивілізація
ГП Клімова, ГП Климова
видавництво" Право", 1996
181996
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20