Людмила Батенко
Людмила Батенко
КНЕУ імені Вадима Гетьмана, факультет економіки та управління,
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління проектами: Навч. посібник
ЛП Батенко, ОА Загородніх, ВВ Ліщинська
К.: КНЕУ 231, 2003
2502003
Управлiння проектами: навч. посiбник
ЛП Батенко, ОА Загороднiх, ВВ Лiщинська
142003
Концептуальні засади забезпечення інвестиційної привабливості підприємства
І Кубарева, Л Батенко
Економічний аналіз, 405-409, 2012
82012
Управление проектами: учеб. пособие
ЛП Батенко, АА Загородних, ВВ Лещинская
Киев: КНЕУ, 2003
72003
Практические подходы к повышению эффективности организации производственных процессов
Л Батенко, Ю Исаенко, Т Твердушка
Менеджер по персоналу, 59-67, 2009
62009
Цінність проекту з позицій різних зацікавлених сторін
ЛП Батенко
Ефективна економіка, 2013
52013
Управление проектами
ЛП Батенко, АА Загородних, ВВ Лещинская
Электронный ресурс]–URL: http://econbooks. ru/books/view/132 (дата обращения …, 2003
52003
Управление проектами—высший пилотаж менеджмента
Л Батенко
Менеджер и менеджмент, 35-39, 2004
42004
Досвід реформування залізничного транспорту в провідних країнах світу
ОІ Зоріна, ОМ Мкртичьян
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. ВВ Докучаєва …, 2013
32013
Проектний менеджмент як засіб досягнення мети підприємства
ТЄ Андрєєва, ТЕ Петровська, ТС Титар
Вісник економіки транспорту і промисловості, 364-370, 2011
32011
Сучасний стан проектного управління в транснаціональних компаніях: глобальний і локальний ракурси
ЛП Батенко, ОЮ Діброва
Стратегія економічного розвитку України, 83-89, 2013
22013
Управління вартістю глобальних інвестиційних проектів
Л Батенко, О Діброва
Ринок цінних паперів України, 25-29, 2013
22013
Узагальнююча характеристика систем знань в проектному менеджменті
ЛП Батенко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
22012
Інструментарій проектного управління в забезпеченні інвестиційної привабливості компанії
ІВ Кубарева, ИВ Кубарева, ЛП Батенко, ЛП Батенко
Тернопільський національний економічний університет, 2012
22012
Після проектний аудит у забезпеченні ефективності інвестиційної діяльності компанії
ЛП Батенко, ЛП Батенко, ІВ Кубарева, ИВ Кубарева
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
22009
Методичні підходи до управління цінністю проектів
ЛП Батенко, ЛП Батенко, АВ Лєзіна, АВ Лезина
Sulkhan-Saba Orbeliani teaching university, 2018
12018
Підвищення ефективності виробничих систем: теоретичні та практичні аспекти
ЛП Батенко, ЛП Батенко, ЮВ Ісаєнко, ТБ Твердушка
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012
12012
Обгрунтування моделі процесно-орієнтованого управління діяльністю електропостчального підприємства
СВ Тупкало, ЛП Батенко
Ефективна економіка, 2012
12012
Методичні підходи до формування системи збалансованих показників у рамках стратегічного управління підприємством
СВ Тупкало, ЛП Батенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
12011
Цінність послуги: сутність та основні характеристики
ЛП Батенко, ЛП Батенко, ОС Галушко
Київський національний університет технологій та дизайну, 2011
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20