Підписатись
Valentyn Rach
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку: навч. посіб.
ВА Рач, ОВ Россошанська, ОМ Медведєва
К.:«КІС 276, 4, 2010
2302010
Принципы системного подхода в проектном менеджменте
ВА Рач
Управление проектами и развитие производства, 7-9, 2000
572000
Методи оцінки альтернативних проектів стратегій регіонального розвитку
ВА Рач
Матеріали конференції «Управління проектами: стан та перспективи».–Миколаїв, 4-6, 2009
442009
Методологія системного підходу та наукових досліджень:[навч. посібник]
ВА Рач
В. Даля 210, 2010
422010
Проектная деятельность в условиях глобализации и экономики знаний
ВА Рач
Управление проектами и развитие производства, 55-62, 2004
422004
Экономическая безопасность и пространство проекта организации в аспекте целостной системности
ВА Рач, ОВ Россошанская, ЕМ Медведева
Управление проектами и развитие производства, 2010
412010
Контекстно-личностное оценивание компетентности проектных менеджеров с использованием теории нечетких множеств
ВА Рач, ОВ Бирюков
Управление проектами и развитие производства, 2009
382009
Управление рисками в проектах, реализуемых в условиях переходной экономики: Фінансові продукти для реального сектора в Україні
ВА Рач, ДВ Рач
Матеріали міжнародної конференції, 14-16, 2000
342000
Моделювання компетентнісного управління розвитком суб’єктів господарювання з використанням категорії «проектний потенціал»
ВА Рач, ОМ Медведєва, ОВ Россошанська
Управление проектами и развитие производства, 156-163, 2008
302008
Побудова термінологічної системи організації наукового знання
ВА Рач
Науковий світ, 13-16, 2011
292011
Методологические проблемы научной специальности управления проектами и программами на современном этапе ее развития
ВА Рач, ВН Бурков
Управление проектами и развитие производства, 2010
272010
Мягкие проекты: отличительные черты, классификация, масштабность применения
ВА Рач
тез. доп. VI між. конф, 21-22, 2009
262009
Проектно-орієнтовані моделі управління та оцінки діяльності вищих навчальних закладів
ВА Рач, АЮ Борзенко-Мірошніченко
Управління проектами та розвиток виробництва, 81-89, 2009
262009
Портфельне управління розвитком соціально-економічних систем. Частина 1. Модель визначення бенчмаркингових значень показника стратегічної мети із використанням теорії нечітких …
ВА Рач, ОП Коляда
Управління проектами та розвиток виробництва, 144-151, 2009
262009
Идентификация компетентности в сфере управления проектами
ВА Рач, ОВ Бирюков
Управление проектами и развитие производства, 143-159, 2007
252007
Принципи формування концепцій
ВА Рач
Вісник державної служби України 3, 93-95, 2000
242000
Управлiння проектами: практичнi аспекти реалiзацiї стратегiй регiонального розвитку: навч. посiб.
ВА Рач, ОВ Россошанська, ОМ Медвед
К.:«К 1, 2010
232010
К построению моделей проектного менеджмента
ВА Рач
Управление проектами и развитие производства, 18-23, 2000
222000
System modelling of development of innovative project-oriented enterprises
V Rach, O Rossoshanska, O Medvedieva, A Yevdokymova
Маркетинг і менеджмент інновацій, 105-131, 2019
212019
Метод інваріантних показників опису стратегій розвитку як інструмент формування портфелю проектів
ВА Рач, ОП Коляда, ОА Антонян
Управління проектами та розвиток виробництва, 91-101, 2009
212009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20