Подписаться
Василь Васильович Буджак
Василь Васильович Буджак
Institute for Evolutionary Ecology of the National Academy of Sciences of Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене nas.gov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Червона книга України
ЯП Дідух
Рослинний світ. Київ: Глобалконсалтинг, 1-912, 2009
363*2009
Національний каталог біотопів України
АА Куземко, ЯП Дідух, ВА Онищенко, Я Шеффер
Kyiv. Режим доступу: https://menr. gov. ua/files/images/news_2019/23042019 …, 2018
96*2018
GrassPlot–a database of multi-scale plant diversity in Palaearctic grasslands
J Dengler, V Wagner, I Dembicz, I García-Mijangos, A Naqinezhad, ...
Borntraeger Science Publishers, 2018
772018
Benchmarking plant diversity of Palaearctic grasslands and other open habitats
I Biurrun, R Pielech, I Dembicz, F Gillet, Ł Kozub, C Marcenò, T Reitalu, ...
Journal of Vegetation Science 32 (4), e13050, 2021
382021
Сторінками Червоної книги України (рослинний світ). Чернівецька область
ІІ Чорней, ВВ Буджак, АІ Токарюк
Чернівці: ДрукАрт, 85-87, 2010
332010
Заповідні об’єкти Буковини загальнодержавного значення як основа регіональної екологічної мережі
ІІ Чорней, ІВ Скільський, ВП Коржик, ВВ Буджак
Запов. справа в Україні 7, 73-98, 2001
222001
Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України.
ОЮ Акулов, ЄЙ Андрик, ТЛ Андрієнко, РЯ Арап, МВ Банік, АП Біатов, ...
212012
Види-трансформери у флорі Буковинського Передкарпаття
ВВ Протопопова, МВ Шевера, ІІ Чорней, АІ Токарюк, ВВ Буджак, ...
Український ботанічний журнал, 2010
212010
The participation of invasive plants in the synanthropic plant communities in the Bukovinian Cis-Carpathian (Ukraine)
AI Tokaryuk, II Chorney, KV Korzhan, VV Budzhak, MV Velychko, ...
Thaiszia–J. Bot 22 (2), 243-254, 2012
192012
Національний природний парк «Вижницький». Рослинний світ
ІІ Чорней, ВВ Буджак, ДМ Якушенко, ВП Коржик, ВА Соломаха, ...
К.: Фітосоціоцентр 248, 2005
182005
The transformers species in the flora of Bucovina Cis-Carpathian area
VV Protopopova, MV Shevera, II Chorney, AV Tokaryuk, VV Budzhak, ...
Ukr. Botan. J 67 (6), 852-863, 2010
172010
Природний за повідник «Горгани». Рослинний світ
ЮВ Клімук, УД Міскевич, ДМ Якушенко, ІІ Чорней, ВВ Буджак, ...
К.: Фітосоціо центр, 2006
172006
До методики картування видів флори (на прикладі Чернівецької області)
ВВ Буджак, ІІ Чорней, АІ Токарюк
Наук. вісн. Чернів. ун-ту.–Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 168-170, 2009
162009
Деякі аспекти формування екологічної мережі Чернівецької області в розвитку національної екологічної мережі України
ЮГ Масікевич, ІІ Чорней, ІВ Скільський, ВВ Буджак, ВФ Череватов, ...
Екологія та ноосферологія 16 (3-4), 33-39, 2005
152005
Numeric syntaxonomical analysis of communities of the Molinia caerulea complex in Southwestern of Ukraine
VV Budzhak, ІІ Chorney, АІ Tokariuk, АА Kuzemko
Hacquetia 15 (2), 63-77, 2016
142016
Important plant areas of Ukraine
VA Onyshchenko, VP Kolomiychuk, II Chorney, RY Kish, AI Tokariuk, ...
Important Plant Areas of Ukraine, 3, 2017
132017
Tokariuk AI Storinkamy Chervonoi knyhy Ukrainy (roslynnyi svit). Chernivetska oblast
II Chornei, VV Budzhak
Chernivtsi: Druk Art, 2010
102010
Хорологічна характеристика раритетних ефемеро¿ дних геофітів Чернівецько¿ області
ІІ Чорней, ВВ Буджак, АІ Токарюк
Наук. вісник Ужгор. держ. ун-ту. Серія Біологія.-2000.-Вип 8, 18-22, 2000
102000
Molecular Organization of 5S Ribosomal DNA and Taxonomic Status of Avenella flexuosa (L.) Drejer (Poaceae)
OO Ishchenko, VM Mel’nyk, ІY Parnikoza, VV Budzhak, ІІ Panchuk, ...
Cytology and Genetics 54, 505-513, 2020
92020
Protected areas of Bukovyna: an atlas and handbook
II Chornei, VP Korzhyk, IV Skilsky, MV Bilokon, MM Avram
Chernivtsi: Druk Art, 2017
9*2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20