Ирина Сапегина
Ирина Сапегина
УГУЖТ, кафедра физического воспитания и спорта
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування мотиваційної сфери до здорового пособу життя і занять фізичною культурою у майбутніх інженерів залізничного транспорту
АЯ Ефремова, ІО Сапегіна, СС Довженко, ТМ Кочеткова
Сборник научных трудов SWorld 36 (4), 69-71, 2011
62011
Використання «sheed ledder»(швидкісно-координаційна драбина) на заняттях зі студентами УкрДУЗТ
ІО Сапегіна
Проблеми організації і впровадження освітнього процесу в університеті за …, 0
3
Використання координаційної драбини у навчально-тренувальному процесі зі студентами різних спеціалізацій в УкрДУЗТ
ІО Сапегіна, ТВ Шепеленко, ОР Лучко
Health, sport, rehabilitation 2 (2), 53-55, 2016
12016
Методика проведення оздоровчих самостійних занять фізичною культурою з використанням нових видів фізичних вправ
ІО Сапегіна, ОР Лучко, СС Довженко
2019
Система оцінювання фізичної підготовленості студентів УкрДУЗТ
ТВ Шепеленко, МІ Дорош, ОР Лучко, ІО Сапегіна
2019
Методика розвитку швидкості та витривалості засобами легкої атлетики
ІО Сапегіна, АВ Шатов
2016
Моніторінг функціонального стану студентів УкрДАЗТ на основі тесту 120/30.
ДСС Сапегіна І.О.
ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція м. Харків, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–7