Подписаться
Дупляк Ольга Тимофіївна, Дупляк О.Т., Дупляк О., Duplak O.
Дупляк Ольга Тимофіївна, Дупляк О.Т., Дупляк О., Duplak O.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук, ННСГБ НААН
Подтвержден адрес электронной почты в домене dnsgb.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості прояву господарсько цінних ознак квасолі звичайної в умовах Північного Лісостепу України
ОТ Дупляк, ОО Ганіна
Селекція і насінництво, 113-118, 2009
72009
Оценка и подбор исходного материала в селекции сортов гороха для смешанных посевов.
ДОТ Дебелый Г.А.
Сб. науч. тр. НИИСХ ЦРНЗ "Научно-методические вопросы селекции зерновых …, 1982
4*1982
Використання непрямих ознак та індексів у селекції квасолі звичайної на стабільну продуктивність
ОТ Дупляк, ВА Бовгира
Селекція і насінництво, 106-111, 2012
32012
Особливості успадкування ознак придатності до механізованого збирання міжсортовими гібридами F1-F3 квасолі звичайної
О Дупляк, Т Ковальчук, О Веселовська
Селекція і насінництво, 264-270, 2011
32011
Селекція сої та квасолі на підвищення продуктивності і поліпшення якості зерна
ОТД В.Г.Михайлов , О.З.Щербина , Л.С.Романюк
Вісник аграрної науки., 56-59, 2000
32000
Розробка ПЛР-систем для ідентифікації вірусу звичайної мозаїки квасолі (Bean Common Mosaic Virus)
ІО Антіпов, КВ Гринчук, ОТ Дупляк
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2016
12016
Вихідний матеріал-основа успішної селекції квасолі (Phaseolus vulgaris L.)
ОМ Грищенко, ОТ Дупляк, ВЛ Жемойда, АВ Мельник
Plant varieties studying and protection, 42-48, 2006
12006
DEVELOPMENT CPD SYSTEMS FOR IDENTIFICATION OF MOSAIC VIRUS ORDINARY BEANS (Bean common mosaic virus)
ІО АНТІПОВ, КВ ГРИНЧУК, ОТ ДУПЛЯК
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Біологія, біотехнологія, екологія, 40-46, 2016
2016
Вихідний матеріал для селекції нових конкурентоспроможний сортів квасолі звичайної (Phaseolus utgaris L.) для умов півнігного Лісостепу України
ОТ Дупляк, ЛВ Камінська, ВВ Мамайсур
Plant varieties studying and protection, 24-27, 2011
2011
The intial material for selection of new competitive varieties of haricot bean (Phaseolus vulgaris L.) for conditions for the northern forest-steppe Ukraine.
ОТ Дупляк, ЛВ Камінська, ВВ Мамайсур
2011
Исходный материал для селекции новых конкурентоспособных сортов фасоли обыкновенной (Phaseolus vulgaris L.) для в условий Северной лесостепи Украины
ОТ Дупляк, ЛВ Каминская, ВВ Мамайсур
Plant Varieties Studying and Protection, 24-27, 2011
2011
СОУ 01.11-37-683:2007 Насіння квасолі звичайної. Вимоги до вирощування і зберігання
СІ Дупляк О.,Голодна А., Жемойда В., Мацейко Л.
К.: Мінагрополітики України, 2007
2007
Создание и оценка исходного материала Phaseolus vulgaris L. для селекции на продуктивность Вавилов. межд. конф. «Генетические ресурсы культурных растений в ХХІ …
Вавилов. межд. конф. «Генетические ресурсы культурных растений в ХХІ веке …, 2007
2007
Підбір сортів люпину вузьколистого та пшениці ярої для сумісних посівів
АВ Голодна, ВМ Юла, ОО Борейко, ОТ Дупляк
Збірник наукових праць Національного наукового центру Інститут землеробства …, 2007
2007
Initial material-base for successful haricot bean breeding
ОМ Грищенко, ОТ Дупляк, ВЛ Жемойда, АВ Мельник
Ukrainian Institute for Plant Variety Examination, 2006
2006
СОУ 01.11-37-421:2006 Ріпак ярий, озимий. Технологія вирощування. Основні положення 31 с.
ДО Ситнік І., Марков І.
К.: Мінагрополітики України, 2006
2006
Исходный материал – основа успешной селекции фасоли
ВЖ О.Дупляк, Е.Грищенко
Межд. науч.-практ. конф. «Инновационные технологии в селекции и …, 2006
2006
К вопросу о селекции фасоли
ОТД В.Л.Жемойда
Межд. науч.-практ. конф. «Инновационные технологии в селекции и …, 2006
2006
Вихідний матеріал – основа успішної селекції квасолі . -
ОТД О.М.Грищенко , В.Л.Жемойда
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин, 42-48, 2006
2006
Исходный материал-основа успешной селекции фасоли (Phaseolus vulgaris L.)
АН Грищенко, ОТ Дупляк, ВЛ Жемойда, АВ Мельник
Plant Varieties Studying and Protection, 42-48, 2006
2006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20