Подписаться
Марченко Юлія Геннадіївна (Marchenko Yuliia)
Марченко Юлія Геннадіївна (Marchenko Yuliia)
викладач Економіко-правового фахового коледжу Вінницького фінансово-економічного університету
Подтвержден адрес электронной почты в домене donnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Комунікативна компетентність як одна з ключових компетентностей майбутнього юриста
ЮГ Марченко
Наукові праці. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. 5 (2), 183 – 187, 2009
72009
Визначення структурної моделі комунікативної компетентності майбутніх юристів
ЮГ Марченко
Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету …, 2006
62006
Формування комунікативної компетентності майбутніх юристів на основі використання інтерактивних технологій
ЮГ Марченко
Глухівські наукові читання – 2015. Актуальні питання суспільних та …, 2015
52015
Уміння активного слухання як складова комунікативної компетентності майбутнього юриста
ЮГ Марченко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2007
52007
Формування комунікативної компетентності майбутніх юристів у контексті євроінтеграції
ЮГ Марченко
Наукові записки ВДПУ. Серія: Педагогіка і психологія., 106-109, 2006
5*2006
Global Development of International Tourism and Impact on the Economy of Ukraine
O Moskvichova, I Hryhoruk, Y Marchenko, Y Veretilnyk
European Journal of Sustainable Development 10 (4), 108-108, 2021
42021
Комунікативна компетентність студентів-юристів як фактор розвитку культури їхнього професійного мовлення
ЮГ Марченко
Вісник наукових досліджень ВФЕУ, 92-94, 2005
32005
Стратегії поведінки офіс-менеджера в конфліктних ситуаціях
ДО Жупанова, ЮГ Марченко
Збірник тез ІІ міжвузівської науково-практичної конференції "Актуальні …, 2019
22019
Використання методу проектів у формуванні соціокультурної компетенції учнів у процесі вивчення англійської мови
ЮГ Марченко
ВІСНИК, 196, 2010
22010
Показники і критерії сформованості комунікативної компетентності майбутніх юристів
ЮГ Марченко
Збірник друкованих праць. Педагогічні науки, 266-271, 2008
22008
Психолого-педагогічні засади впровадження інтерактивних технологій навчання для розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців
ЮГ Марченко
Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016
12016
Modernization of the MSc Digital Business Programme via Sustainability Implementation.
YG Marchenko, DO Zhupanova
Digital Transformations: Challenges and Benefits for the Economy and Society …, 2023
2023
The resource conservation at the enterprise as one of the ways to ensure sustainable development strategy
ЮГ Марченко
Філософсько-психологічні аспекти духовності сталого розвитку людства …, 2022
2022
INNOVATIVE MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE AS ONE OF THE COMPONENTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY
J Marchenko
Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices : Materials of …, 2022
2022
Впровадження міжнародного досвіду фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні
ЮГ Марченко
"Using the latest technologies" III-rd International Scientific and …, 2021
2021
Управління результативністю та ефективністю підприємства
ЮГ Марченко, АР Оганісян
Регіональна бізнес-економіка та управління, С.82-87, 2021
2021
Напрями вдосконалення політики ресурсозбереження підприємств
ДО Жупанова, ЮГ Марченко
Збірник тез ІІІ міжвузівської науково-практичної конференції "Актуальні …, 2020
2020
Можливості впровадження закордонної практики інноваційного менеджменту в Україні
ЮГ Марченко, ОА Назаренко
Регіональна бізнес-економіка та управління, С. 30-36, 2020
2020
Подолання комунікативних бар'єрів менеджерами для забезпечення ефективної роботи організації
ЮГ Марченко, ЛО Назарчук
Вісник наукових досліджень: актуальні проблеми економіки, права, управління …, 2020
2020
Проблеми розвитку інноваційно-інвестиційних процесів в Україні
ДО Жупанова, ЮГ Марченко
ББК 65.9 (4 УКР) А 43, 188-190, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20