Подписаться
Дакал Наталія Адамівна /  Дакал Наталья Адамовна / Dakal Nataliia Adamivna
Дакал Наталія Адамівна / Дакал Наталья Адамовна / Dakal Nataliia Adamivna
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психофізіологічні особливості елітних атлетів з урахуванням стилю ведення поєдинку
Н Дакал
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 114-117, 2015
52015
Особливості функціональної асиметрії мозку у спортсменів високої кваліфікації
Л КОРОБЕЙНІКОВА, Г КОРОБЕЙНІКОВ, Н ДАКАЛ, В ШАЦЬКИХ, ...
Фізична активність, здоров’я і спорт, 17-23, 2012
52012
Плавання як засіб покращення психофізичного стану студентів
НА Дакал
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2020
42020
Залежність когнітивних характеристик від функціональної рухливості нервових процесів у волейболістів високої кваліфікації
ДМ Міщук, НА Дакал
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. серія …, 2015
32015
КОГНІТИВНІ ФУНКЦІЇ І СТИЛІ ВЕДЕННЯ ПОЄДИНКУ У ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ДЗЮ-ДОЇСТОК.
Г КОРОБЕЙНИКОВ, Л КОРОБЕЙНИКОВА, Н ДАКАЛ
Фізична активність, здоров’я і спорт, 31-37, 2015
32015
Інноваційні технології фізичного виховання студентів
ГЛ Бойко, ІЮ Карпюк, НА Дакал, СА Абрамов, ЛВ Анікеєнко, ...
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018
22018
Использование элементов подводного плавания для ускорения процесса обучения плаванию студентов
НА Дакал
Общественная организация" Институт социальной трансформации", 2018
22018
Вегетативная регуляция ритма сердца у спортсменов с различным уровнем сенсомоторного реагирования
ГВ Коробейников, ЛГ Коробейникова, ВВ Шацких, НА Дакал
Вопросы функциональной подготовки в спорте высших достижений 1 (1), 60-69, 2013
22013
Початкове навчання плаванню
НА Дакал, КМ Смірнов, ЄМ Щеглов
22012
Визначення індивідуального стилю діяльності борців високої кваліфікації з урахуванням психофізіологічних характеристик
НА Дакал
12017
Особливості психофізіологічних характеристик волейболістів в сучасному класичному волейболі
ДМ Міщук, НА Дакал
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2014
12014
Занятия калланетик и их влияние на развитие гибкости
НА Дакал
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2014
12014
Особливості стресостійкості у елітних спортсменів різного віку
ДНА Коробейнікова Л.Г., Коробейніков Г.В.
Спортивная медицина, 121-125, 2012
12012
INTERNAL MOTIVATION OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS TO SWIMMING CLASSES
НА Дакал, ОЮ Качалов
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2022
2022
Features of swimming teaching for students of higher education institutions on the basis of use game method
НА Дакал, КМ Смірнов
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2022
2022
Research of sensory-life orientations of students engaged in swimming
НА Дакал, ОГ Черевичко, КМ Смірнов, В Зубко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2022
2022
Особливості навчання плаванню студенток закладів вищої освіти на основі використання ігрового методу
НА Дакал, КМ Смірнов
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2022
2022
Дослідження сенсожиттєвих орієнтацій студентів, що займаються плаванням
НА Дакал, ОГ Черевичко, КМ Смірнов, В Зубко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2022
2022
The influence of swimming classes on improving the health of student youth
NA Dakal
НПУ імені МП Драгоманова, 2022
2022
STUDENT SWIMMING TEACHING TECHNOLOGY BASED ON THE USE OF THE GAME METHOD
НА Дакал
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20