Подписаться
Дериколенко Олександр Миколайович
Дериколенко Олександр Миколайович
Доцент кафедри економіки та бізнес-адміністрування, СумДУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене econ.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проривні технології в економіці і бізнесі (досвід ЄС та практика України у світлі ІІІ, ІV і V промислових революцій)
ЛГ Мельник, БЛ Ковальов, ЮМ Завдовєва, ЮМ Завдов'єва, ТВ Бабій, ...
Сумський державний університет, 2020
2232020
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ІМ Сотник, ЛМ Таранюк, ТВ Бабій, ОА Біловодська, ГА Мішеніна, ...
Університетська книга, 2018
1972018
Економіка підприємства
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ОВ Кубатко, СА Петровська, ОС Романко, ...
Університетська книга, 2012
1692012
Modern Trends in the Development of Renewable Energy: the Experience of the EU and Leading Countries of the World
Л Мельник, О Дериколенко, Ю Мазін, О Маценко, В Півень
Mechanism of an economic regulation, 117-133, 2020
1582020
Социально-экономический потенциал устойчивого развития
ЛГ Мельник, Л Хенс, ТА Акимова, АМ Андриеш, ОФ Балацкий, ...
Университетская книга, 2009
1162009
Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу
СМ Ілляшенко, ВЯ Заруба, ЛГ Мельник, ПГ Перерва, ІЛ Решетнікова, ...
Університетська книга, 2008
942008
Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки
ІМ Сотник, ВГ Боронос, ТА Васильєва, ІО Галиця, АВ Кучмійов, ...
Університетська книга, 2016
882016
Unemployment in Ukraine's economy: COVID-19, war and digitalization
М Нікуліна, І Сотник, О Дериколенко, І Стародуб
Mechanism of an economic regulation, 25-32, 2022
782022
Економіка підприємств, територій та макроекономічних систем в умовах цифрових трансформацій: від стабільності й лінійного мислення до антикрихкості та нелінійного …
ЛГ Мельник, ОМ Маценко, ОМ Дериколенко, МВ Кириленко, ...
Сумський державний університет, 2021
642021
Економіка енергетики
ЛГ Мельник, ІМ Сотник, ВГ Боронос, ІО Галиця, СО Самаль, ...
Університетська книга, 2015
582015
Устойчивое развитие: теория, методология, практика
ЛГ Мельник, ИИ Коблянская, ТВ Несторенко, ТА Акимова, ...
ИТД" Университетская книга", 2009
562009
Применение методов и инструментов маркетинга в управлении знаниями
СН Ильяшенко
Сумський державний університет, 2013
51*2013
Социально-экономические проблемы информационного общества
ЛГ Мельник, МВ Брюханов, Ф Мировски, АА Чухно, А Фриман, ...
Университетская книга, 2010
502010
Методичні підходи до вибору стратегій просування інновацій на ринок
ВВ Божкова, ОМ Дериколенко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 34-41, 2010
382010
Управління інноваційними ризиками на малих та середніх промислових підприємствах
ОМ Дериколенко
Вид-во СумДУ, 2010
302010
Інноваційні ризики: сутність, класифікація
ОМ Дериколенко
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/prom/2012_1 …, 2012
292012
Особливості вибору інноваційних стратегій промисловими підприємствами
ОМ Дериколенко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 78-83, 2012
242012
Венчурна діяльність промислових підприємств: теорія, методологія, практика
ОМ Дериколенко
VVP" Mrii︠a︡", 2016
232016
Передумови удосконалення управління інноваціями на малих та середніх промислових підприємствах
ВВ Божкова, ОМ Дериколенко
" ВТД" Університетська книга", 2009
212009
Економіка використання вторинних ресурсів
ВІ Кержаков, ОМ Дериколенко
навч. посібник/ВІ Кержаков, ОМ Дериколенко.–К.: Знання, 2006–224с, 1986
211986
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20