Подписаться
Дериколенко Олександр Миколайович
Дериколенко Олександр Миколайович
Доцент кафедри економіки та бізнес-адміністрування, СумДУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене econ.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка підприємства
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ОВ Кубатко, СА Петровська, СА Петровская, ...
Університетська книга, 2012
1302012
Социально-экономический потенциал устойчивого развития
ЛГ Мельник, Л Хенс, ТА Акимова, АМ Андриеш, ОФ Балацький, ...
Университетская книга, 2009
1162009
Проривні технології в економіці і бізнесі (досвід ЄС та практика України у світлі ІІІ, ІV і V промислових революцій)
ЛГ Мельник, БЛ Ковальов, ЮМ Завдовєва, ТВ Бабій, АС Ігнатченко, ...
Сумський державний університет, 2020
902020
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ІМ Сотник, ЛМ Таранюк, ТВ Бабій, ОА Біловодська, ОВ Шкарупа, ...
Університетська книга, 2018
722018
Устойчивое развитие: теория, методология, практика
ЛГ Мельник, ИИ Коблянская, ТВ Несторенко, ТА Акимова, ...
ИТД" Университетская книга", 2009
472009
Економіка енергетики
ЛГ Мельник, ІМ Сотник, ВГ Боронос, ВГ Боронос, ІО Галиця, ...
Університетська книга, 2015
442015
Применение методов и инструментов маркетинга в управлении знаниями
СН Ильяшенко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 13-23, 2013
41*2013
Социально-экономические проблемы информационного общества
ЛГ Мельник, МВ Брюханов, Ф Мировски, АА Чухно, А Фриман, ...
Университетская книга, 2010
382010
Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки
ІМ Сотник, ВГ Боронос, ТА Васильєва, ІО Галиця, ИА Галица, ...
Університетська книга, 2016
352016
Методичні підходи до вибору стратегій просування інновацій на ринок
ВВ Божкова, ОМ Дериколенко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 34-41, 2010
292010
Інноваційні ризики: сутність, класифікація
ОМ Дериколенко
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/prom/2012_1 …, 2012
272012
Управління інноваційними ризиками на малих та середніх промислових підприємствах
ОМ Дериколенко
Вид-во СумДУ, 2010
272010
Венчурна діяльність промислових підприємств: теорія, методологія, практика
ОМ Дериколенко
VVP" Mrii︠a︡", 2016
212016
Особливості вибору інноваційних стратегій промисловими підприємствами
ОМ Дериколенко
Видавництво СумДУ, 2012
192012
Передумови удосконалення управління інноваціями на малих та середніх промислових підприємствах
ВВ Божкова, ОМ Дериколенко
" ВТД" Університетська книга", 2009
172009
Теоретико-методичні підходи до аналізу інноваційних проектів промислових підприємств
СМ Ілляшенко, ВВ Божкова, ОМ Дериколенко
Національний університет" Львівська політехніка", 2010
162010
Формування бізнес-моделі венчурної діяльності машинобудівних підприємств
ОМ Дериколенко
Ткачов ОО, 2016
152016
Економіка використання вторинних ресурсів
ВІ Кержаков
Економіка: наука, управління, практика. Серія 3, 1986
151986
Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком
ОА Біловодська, СМ Ілляшенко, ЛГ Мельник, ОВ Прокопенко, ...
Вид-во СумДУ, 2010
132010
Экологическая продукция–проблемы продвижения
АС Телетов, ОН Негреба, АН Дериколенко
Методы решения экологических проблем, 263-77, 2001
102001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20